بررسی اثر هورمون اکسین و سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی پشندی و استانبولی

بررسی اثر هورمون اکسین و سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی پشندی و استانبولی

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

17,900 تومان