پاورپوینت بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر میزان عملکرد خانواده دارای اختلال وسواس جبری

پاورپوینت بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر میزان عملکرد خانواده دارای اختلال وسواس جبری

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

11,900 تومان