برای افزایش بهره وری در تولیدات کشاورزی از چه افرادی وبا چه مهارتهایی باید استفاده کرد

بهره وري در بسياري از كشورهاي جهان بوي‍‍‍ژه در كشورهاي صنعتي بعنوان يك طرز تفكر و فرهنگ تلقي مي شود. بهره وري مفهومي است كه براي نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد يك فرد ، واحد و سازمان بكار گرفته مي شود.

امروزه در اقتصاد كليه كشورها چه كشورهاي توسعه يافته و چه در حال توسعه ، بهره وري به اولويتي ملي تبديل شده است.

به طوري كه بهره وری موجبات رشد اقتصادي و كنترل تورم را فراهم و امكان دستيابي در سطح بالاي استاندارد زندگي را ميسر مي سازد. بهره وري در بخش كشاورزي يكي از مهمترين فاكتورهاي توسعه پايدار است كه عموما”در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران عليرغم توانمنديهاي بالقوه كشاورزي به دليل بهره وري پايين، بخش كشاورزي اقتصادي و مقرون نيست. صرفه جويي در منابع ، نحوه استفاده صحيح و منطقي از اين منابع و سرمايه گذاري مطلوب و پايدار جهت توسعه اين بخش و….. از عوملي است كه بهره وري را در بخش کشاورزی ارتقاء مي بخشد.

يكي از عوامل موثر در بهره وري ، عوامل وابسته به قوانين و مقررات است كه دولت الحمدو الله در برنامه توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور آن را لحاظ نموده است.بدين منظور طرح بهره وري كشاورزي از سوي كميسيون كشاورزي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و در تاريخ 23 تير ماه سال 89 در مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيد و به تاريخ 24 مرداد ماه سال جاري جهت اجراء به دولت محترم ابلاغ شد.اين طرح داراي 44 ماده بوده كه 35 ماده و 36 تبصره آن در زمينه هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي مي باشدكه كليه دستگاههاي اجرايي و آموزشي را مكلف به اجراي بهينه آن نموده است از جمله سازمان جهاد كشاورزي  ، دامپزشكي، هواشناسي، وزارت علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد، صدا و سيما و …كه از اين تعداد ذكر شده، تعداد 7 ماده و 8 تبصره در خصوص وظايف و اختيارات سازمان نظام مهندسي كشاورزي بيان شده است تصويب اين قانون نقطه عطفي در تاريخ مصوبات مجلس شوراي اسلامي در روند بكارگيري بخش خصوصي (غير دولتي) در رشد و توسعه بخش كشاورزي است.در اين خصوص حاكميت دو امر بسيار مهم در فعاليت هاي توليدي مشخص شده است.

1- حاكميت انديشه بهره وري در عرصه توليد است كه قرار است امنيت درآمد پايدار براي توليد كننده را فراهم نمايد. 2-  حاكميت استاندارد هاي رايج و پذيرفته شده ملي و بين المللي بر توليد محصولات كشاورزي و مواد غذايي است كه قرار است سلامت مصرف كننده را در بازار پر رقابت جهاني تضمين نمايد.

مهمترين اصل در بازار تجارت جهاني رقابت است . رقابت بر دو پايه كيفيت و قيمت استوار است بنابراين روشن است بخشهايي كه نتوانند بر پايه 2 محور فوق در اين بازار حضور يابند ، شكست خواهند خورد.

رئيس جمهور آمريكا در دفاع از سازمان تجارت جهاني (WTO) اظهار داشته، با حاكميت قوانين و مقررات اين سازمان ساليانه حداقل 100 الي 200 ميليارد دلار سود اضافي نصيب امريكا مي شود.

معلوم است كه اين رقم از جيب چه كشور هايي خارج مي شود. براي توفيق در اين بازار بايد بر پايه دانش و فناوري نوين، بهره وري را به حداكثر رساند و اين فرايند جز با تأمين منابع انساني كارآمد و فعال امكان پذير نيست. كه اين موضوع در قانون هدفمند كردن يارانه ها و قانون افزايش بهره وري كشاورزي كه مكمل هدفمندي يارانه هاست، لحاظ شده است.

يعني پروژه هاي بخش كشاورزي در 3 بخش ، كاهش مصرف سوخت، اصلاح روش توليد و افزايش بهره وري و راندمان آب دنبال مي شود. در اين راستا به علل عدم بهره وري بخش كشاورزي چند مورد اشاره مي شود.

–         عدم استفاده بهره برداران از دانش فني فارغ التحصيلان كشاورزي كه دو گروه هستند:

1-       گروه كم درآمد كه حاضر به پرداخت حق الزحمه نيستند.

2-       گروه كشاورزان تجاري كه حاضر به پرداخت حق الزحمه هستند تا از خدمات علمي و تخصصي آنان استفاده نمايند.

–         پايين بودن سطح سواد كشاورزان و سن بالاي كشاورزان و درآمد كم آنان

–         بهره وري نامناسب و در نتيجه كاهش عملكرد در واحد سطح

–         پايين بودن سطح اشتغال و عدم واگذاري امور بخش كشاورزي به دانش آموختگان كشاورزي

–         قطعه قطعه شدن اراضي كشاورزي انجام عمليات بي رويه سمپاشي و كود پاشي در مزارع، تعدد عمليات خاكورزي، عدم اعمال مديريت صحيح مصرف آب در مزرعه، عدم مديريت مستمر دام و مرتع

–         عدم افزايش دام سنگين و كاهش دام سبك

–         عدم تغيير تركيب جمعيت دام از شيوه سنتي به صنعتي

–         عدم بهسازي و نوسازي اماكن دامي

–         عدم توجه به اهميت گرده افشاني زنبور عسل در مزارع وباغات

–         عدم توجه جدي به پرورش گاوميش و شتر دو كوهانه بعنوان ذخاير ژنتيكي كه نسل آن در حل انقراض است.

–         عدم اجراي برنامه اصلاح نژادي بطور فر اگير

–         عدم توجه جدي به ضريب افزايش مكانيزاسيون كشاورزي

دیدگاه بگذارید