فرم طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی

فرم طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی جهت طراحی آموزشی  فراخوان کشوری ارزشیابی عملکردی

روی فایل زیر کلیک کنید تا دانلود کنید :

فرم خالی طرح درس ملی
پی دی اف فرم خالی طرح درس ملی

مطالب مرتبط

نظرات شما

قالب ووکامرس