همان گونه که می دانیم مولفان، مصنفان، و هنرمندان با حمایت قانون دارای حق انحصاری نسبت به اثر خود می باشند و هیچ کس حق نسخه برداری از آنها را بدون اجازه صاحبان آن اثر ندارد به دلیل انحصاری بودن حق ، با هر بار خرید محصول دارای حمایت مالکیت فکری، بخشی از قیمت آن به عنوان سهم صاحب محصول پرداخت می شود. به عبارتی قسمتی از مبلغ یک کتاب متعلق به نویسنده یا مترجم اثر ، قسمتی از مبلغ یک نرم افزار متعلق به برنامه نویس آن و یا بخشی از قیمت یک لباس مربوط به علامت تجاری آن می باشد.

 

 مالکیت فکری و اهمیت آن

در دنیای مدرن کنونی حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و روابط اقتصادی رو به رشد نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید.

می دانیم که قوانین باعث نظم بخشیدن به زندگی اجتماعی و فرهگی می شوند، قوانین مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند.

حقوق مالکیت فکری یکی از زیربناهای مهم در دوره دانش محور می باشد که می توان موفقیت تجاری، اقتصادی و فناوری محققان، نویسندگان و شرکت های دانش بنیان را تضمین نمود.

ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر به خوبی اهمیت حقوق مالکیت فکری را بیان می نماید و آن را از حقوق اساسی انسان به شمار می آورد. (حق برخورداری از منافع عمومی و مادی ناشی از هرگونه محصول فعالیت ادبی، علمی، یا هنری را در کنار حقوق بشری مانند حق حیات، حق آزادی بیان و اندیشه را به رسمیت می شناسد.)

قوانین و مقررات مالکیت فکری به عنوان حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه های انسان  می باشد به طوری که اگر این گونه حقوق نمی بودند، مولفان، هنرمندان، و نویسندگان دیگر انگیزه ای برای خلق آثار نداشتند.

همان گونه که می دانیم مولفان، مصنفان، و هنرمندان با حمایت قانون دارای حق انحصاری نسبت به اثر خود می باشند و هیچ کس حق نسخه برداری از آنها را بدون اجازه صاحبان آن اثر ندارد به دلیل انحصاری بودن حق ، با هر بار خرید محصول دارای حمایت مالکیت فکری، بخشی از قیمت آن به عنوان سهم صاحب محصول پرداخت می شود. به عبارتی قسمتی از مبلغ یک کتاب متعلق به نویسنده یا مترجم اثر ، قسمتی از مبلغ یک نرم افزار متعلق به برنامه نویس آن و یا بخشی از قیمت یک لباس مربوط به علامت تجاری آن می باشد.

توجه به مالکیت فکری و حمایت کافی از مختراعان و مبتکران، مولفان و نویسندگان و سهولت در ثبت ملی و بین المللی حقوق آنها ضمن تشویق نوآوری و خلاقیت ، باعث برگشت چند برابر سرمایه گذاری انجام شده ی آنها شده و حتی باعث ترغیب سرمایه گذاری در این حوزه، ایجاد محیط مناسب برای مبادله تولیدات فکری در بازار، افزایش سطح کیفیت زندگی افراد جامعه، رشد و توسعه واحد های تجاری و اقتصادی کوچک ، متوسط و بزرگ و در نهایت رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور به خصوص برای کشور های درحال توسعه و کمتر توسعه یافته شده است.

 

راهنمای ثبت برند

https://drp30.com/product/brand-registration-training

 

 

دیدگاه بگذارید