انشاء صدای زنگ آخر

صدای زنگ اخر و شور شوق برای رفتن به خانه این شور و شوق در دانش اموزان کلاس اول نسبت به دانش اموزان مقاطع دیگر بسیار بالاتر است …

صدای زنگ اخر و شور و هیجان برای رسیدن هرچه زود تر به خانه برای همه ما وجود دارد

وقتی صدای زنگ اخر به صدا در میاید و همه دانش اموزان باید به خانه بروند

هر کسی به شور و شوق چیزی به سوی خانه میرود

شاید یکی برای رفتن و انجام کار هایی که دوست دارد

یا شاید برای رسیدن به خانه و انجام تکالیف مدرسه اش و تکالیفی که از انجام انها لذت میبرد

یا شاید برای هرچه زود تر دیدن خانواده و رسیدن به کانون گرم خانواده اش

و البته نا گفته نماند که بعضی ها هنگامی که صدای زنگ مدرسه به صدا در میاید

و مجبور میشوند به خانه بروند

ناراحت میشوند یا سرخورده و دلتنگ میشوند برای اینکه مدتی از دوستان خود جدا میشوند

و نمیتوانند برای مدتی انهارا ببینند و بازی گوشی ها و سرگرمی هایی که در مدرسه انجام میدهند و دارند دور میشوند

ولی بیشتر بین عموم ما دانش اموزان صدای زنگ اخر و به سوی خانه راهی شدن

پر از هیجان و خوشحالی است

 

دیدگاه بگذارید