در گروه خود چند مورد از تبدیل علم به فناوری را که در سال های اخیر اتفاق افتاده اند بنویسید و درباره فواید و زیان های آنها گفت و گو کنید.

 

توی این تحقیق که بر روی سایت دکتر پی سی به رایگان قرار گرفته در سه صفحه توضیح داده شده.

 

فرمت PDF   | فرمت وُرد

نظرات و انتقادات شما باعث خوشحالی ماست.

 

دیدگاه بگذارید