نحوه تنظیم اظهار نامه

اوراق اظهار نامه در محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مجتمع‌های قضایی در اختیار مراجعین گذاشته می‌شود. در صورتی كه بخواهیم برای یك نفر اظهار نامه بنویسیم، می‌بایست مطالب خود را در سه نسخه تنظیم نماییم (برای هر نفر اضافی هم می‌باید یك نسخه اصلی تنظیم گردد).

دوره ی آموزش صفر تا صد ارسال اظهار نامه

نباید تصور كرد كه اظهار نامه فقط به منظور مطالبه حق تنظیم می‌گردد بلكه هر شخصی می‌تواند هر نوع اظهاری كه راجع به معاملات، تعهدات یا روابط دیگر خود با طرف مقابل دارد را از طریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهار نامه به طرف خود اطلاع دهد.

پس از تهیه برگ اظهارنامه، بایستی مطالب خود را در ستون خلاصه اظهارات بنویسیم. در نوشتن این مطالب بایستی كمال دقت را داشته باشیم چون هر مطلبی كه قید می‌كنیم، از آنجایی كه در نهایت ذیل آن را امضا خواهیم كرد، تحت شرایطی اقرار محسوب می‌گردد و ممكن است در دعوی طرف مقابل از آن بر علیه خودمان استفاده كند. از طرف دیگر در برخی از موارد بایستی از ارسال اظهارنامه جلوگیری نماییم چون در نتیجه این كار طرف دعوا هوشیار می‌گردد و اقدام به انجام عملیاتی می‌كند كه موجب از بین رفتن حقوق ادعایی خواهد شد. مثلاً اگر بخواهیم اموال بدهكار را از جهت اینكه بدهی خود را پرداخت نمی‌نماید توقیف كنیم، با ارسال اظهار نامه، بدهكار از احتمال توقیف اموال خود آگاه می‌شود و اقدام به فروش، انتقال و مخفی نمودن اموال خود می‌نماید.

نكته دیگری كه در تنظیم اظهار نامه باید به آن توجه نمود، این است كه از نسبت دادن جرم به طرف مقابل یا نوشتن اكاذیب خودداری نماییم چون ممكن است تحت شرایطی به عنوان مفتری یا كسی كه اقدام به نشر اكاذیب نموده است از سوی طرف مقابل تحت تعقیب كیفری قرار بگیریم.

گاهی اوقات همراه با اظهار نامه می‌خواهیم سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم نماییم كه در این صورت آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی كه اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم می‌نمایم تحویل می‌دهیم تا تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد كه در این صورت اگر امكان تحویل آن همراه با اظهار نامه به طرف مقابل باشد، به ضمیمه اظهار نامه تحویل وی داده می‌شود در غیر این صورت به طرف مقابل ابلاغ می‌گردد كه برای تحویل گرفتن آن به مرجع مزبور مراجعه نماید. اما اگر ضمن قرارداد متعهد شده باشیم كه این اقدام (تحویل دادن موارد مذكور) در محل و ترتیب دیگری صورت پذیرد، می‌بایست بر اساس قرار داد اقدام نماییم.

دیدگاه بگذارید