نمایش 1–12 از 14 نتیجه

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

پایان نامه حذف رنگ های سانست یلو و اریتروزین توسط نانو ذرات سولفید روی و هیدروکسید نقره تثبیت شده روی کربن فعال وبررسی ایزوترم و سنتیک در فرایند حذف رنگ ها

۲,۹۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

پایان نامه نانو سرامیک، طرز ساخت و کاربرد

۲,۹۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

پایان نامه کاشی و سرامیک

۲,۹۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

پایان نامه تهیه نانو ذرات لانتانیوم اکسید و لانتانیوم اکسید دوپ شده (کپی)

۲,۹۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

پایان نامه مطالعه سینتیکی و حذف پسابهای آلدهیدی با کمک نانو ذرات TiO2

۲,۹۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

پایان نامه تهیه نانو ذرات لانتانیوم اکسید و لانتانیوم اکسید دوپ شده

۲,۹۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

پایان نامه بررسی رفتارالکتروشیمیایی مشتقی از ایمیدازول درسطح الکترودکربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و استفاده از آن دراکسایش الکتروکاتالیتی آدرنالین و اندازه گیری همزمان استامینوفن ,مفنامیک اسید و آسپیرین

۲,۹۰۰ تومان
بازگشت به بالا