۲,۹۰۰ تومان

موجود

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

چکیده:

بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به تحول اقتصادی در کشورهای جهان نیاز به شکل­گیری تجارت با رویه­های هماهنگ در راستای مبادلات بین المللی احساس شد. این نیاز منجر به شکل­گیری سازمان جهانی گمرک شد. این سازمان به منظور بهبود وضع اقتصادی دولت­های عضو با همکاری بینابین که ملزم به بالا بردن هماهنگی و یکنواختی نظام­های گمرکی بود، تشکیل شد.  این سازمان به منظور هماهنگ سازی در دو حوزه رویه­های گمرکی و عملیات گمرکی بین کشورهای مختلف کنوانسیون “ساده و هماهنگ کردن رویه­های گمرکی” (کیوتو) را در سال 1973 به تصویب رساند. در این پژوهش دامنه و شمول کنوانسیون کیوتو مورد کنکاش قرار گرفت، به این منظور، ابتدا ساختار و پیشینه تاریخی این سازمان برای درک بهتر کنوانسیون کیوتو شرح داده شد. ایران با توجه موقعیت جغرافیایی ویژه و دارا بودن پتانسیل تجارت بین المللی از دیرباز دارای قوانین گمرکی مختص به خود بوده است، اما برای استفاده بهینه از این ویژگی­ها نیاز به پیوستن به این سازمان مبرز است. در ادامه پژوهش آثار الحاق ایران به کنوانسیون­های بین المللی سازمان جهانی گمرک مثل کنوانسیون شورای همکاری گمرکی، کنوانسیون نمانکلاتور و کنوانسیون ارزش بیان شد و در نهایت، آثار و پیامدهای الحاق به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو که در جهت سهولت و افزایش تجارت و همکاری­های گمرکی بین کشورهاست در مورد کشور ایران مورد تحلیل قرار گرفت.

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل نخست : کلیات 8
مبحث نخست : تعریف و تاریخچه گمرک 9
مبحث دوم : آشنایی با سازمان جهانی گمرک 11
گفتار نخست : پیشینه تاریخی و چگونگی تشکیل 11
گفتار دوم : اهداف تشکیل سازمان جهانی (شورای همکاری گمرکی) 13
گفتار سوم : وظایف سازمان جهانی گمرک 14
گفتار چهارم : اشکال مختلف مصوبات سازمان جهانی گمرک 14
مبحث سوم : ایران و کنوانسیون شورای همکاری گمرکی 16
مبحث چهارم : کنوانسیونی برای به کارگیری نمانکلاتور واحد در گمرک کشورها 16
مبحث پنجم : کنوانسیون ارزش برای یکنواختی نحوه ارزش گذاری کالا در گمرکات کشورها 18
مبحث ششم : کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن رویه¬های گمرکی (کیوتو) 18
گفتار نخست : اصطلاحات، دامنه و شمول کنوانسیون و ساختار ضمائم 19
گفتار دوم : نقش شورا و کمیته دائمی فنی 20
گفتار سوم : مقررات جانبی 20
گفتار چهارم : نحوه حل اختلاف اعضاء 20
گفتار پنجم : نحوه عضویت (پذیرش) و لازم الاجرا شدن کنوانسیون 21
گفتار ششم : مدت اعتبار و نحوه خروج از کنوانسیون 21
گفتار هفتم : اصلاحات در کنوانسیون 22
گفتار هشتم : شرایط کلی کنوانسیون 23
مبحث هفتم : مزایای الحاق و به کارگیری مقررات ضمائم کنوانسیون کیوتو 24
مبحث هشتم : بررسی تطبیقی استانداردهای ضمائم کنوانسیون کیوتو با مقررات گمرکی در ایران 24
گفتار نخست : استاندارد 2 (در ضمینه مربوط به ترانزیت خارجی) 24
گفتار دوم : استاندارد 4 25
گفتار سوم : دستورالعمل پیشنهادی 5 (عبور دهنده) 26
گفتار چهارم : استاندارد 7 (قلمرو گمرکی مجاز) 26
گفتار پنجم : استاندارد 11 (اظهارنامه در جهت ترانزیت گمرکی) 27
گفتار ششم : استاندارد 14 (تضمین در ترانزیت گمرکی) 28
گفتار هفتم : اشکال مختلف ضمائم 28
گفتار هشتم : رویه اخذ تعهد گمرکی به جای تضمین 29
مبحث نهم : کمیته دائمی فنی در سازمان جهانی گمرک 29
مبحث دهم : اهداف و چگونگی تجدید نظر در کنوانسیون کیوتو 30
مبحث یازدهم : بررسی کنوانسیون مقررات جامع و کارای گمرکی در هزاره سوم (کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو) 31
گفتار نخست : اصطلاحات، دامنه، شمول و ساختار کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 32
گفتار دوم : مدیریت کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 33
گفتار سوم : نحوه الحاق و طرف¬های متعاهد کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 34
گفتار چهارم : مهلت زمانی اجرای قوانین تصویب شده 35
گفتار پنجم : روش¬های حل اختلاف در کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 36
گفتار ششم : مدت اعتبار و نحوه لازم الاجرا شدن و چگونگی خروج از کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 36
مبحث دوازدهم : پیوست¬های کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 37
مبحث سیزدهم : استانداردهای مربوط به دفاتر گمرکی و تحول گمرکی 40
گفتار نخست : استاندارد مربوط به اظهار کننده و نقش اجرای آن در تحول گمرکی 40
گفتار دوم : استانداردهای مربوط به اظهارنامه کالا و نقش اجرای آن در تحول گمرکی 41
گفتار سوم : استانداردهای مربوط به ارزیابی کالا و نقش اجرای آن در تحول گمرکی 43
فصل دوم : اصول محوری و کلیدی کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 46
مبحث نخست : اصول محوری و شروط اصلی و کلیدی 47
مبحث دوم : خط مشی ضمائم کنوانسیون بازنگری شده 49
مبحث سوم : استانداردهای سازمان جهانی گمرک برای امنیت و تسهیل تجارت جهانی 49
گفتار نخست : بخش گمرک با گمرک 50
گفتار دوم : بخش گمرک با بازرگانی 53
مبحث چهارم : نوین سازی گمرک با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 54
مبحث پنجم : مدیریت خطر از محورهای مهم کنوانسیون 55
گفتار نخست : خطر 55
گفتار دوم : عناصر اصلی مرتبط 56
گفتار سوم : مدیریت خطر 57
گفتار چهارم : الزامات اجرای مدیریت خطر 58
گفتار پنجم : حسابرسی بعد از ترخیص و انتقال خطر 59
فصل سوم : مقررات گمرکی ایران و کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 61
مبحث نخست : تحقق اهداف کنوانسیون کیوتو در مقررات گمرکی ایران 62
گفتار نخست : هدف نخست 62
گفتار دوم : هدف دوم 66
مبحث دوم : نقش استانداردهای کنوانسیون بر عملیات گمرکی در ایران 67
گفتار نخست : ترخیص و کلیه تشریفات گمرکی دفاتر گمرکی صلاحیت¬دار 68
گفتار دوم : حقوق و عوارض گمرکی 69
گفتار سوم : تضمین گمرک 69
الف) موارد نیازمند به تضمین در قوانین ملی 70
ب) اشکال تضمین در قوانین ملی 77
گفتار چهارم : کنترل گمرکی 77
گفتار پنجم : کاربرد فناوری اطلاعات 79
گفتار ششم : گمرک و اشخاص ثالث 79
گفتار هفتم : اطلاعات، تصمیمات و آرای صادره از سوی گمرک 81
گفتار هشتم : تجدیدنظر خواهی در موضوعات گمرکی 81
نتیجه گیری و پیشنهادها 83
منابع و مآخذ 91

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه آثار الحاق ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درحقوق گمرکی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا