۲,۹۰۰ تومان

موجود

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

چكيده

هدف این پژوهش آسیب شناسی فرآیند یاددهی- یادگیری ریاضی در مقطع متوسطه  بین معلمان ریاضی و دانش آموزان در ناحیه 1 شهر ارومیه در سال تحصیلی 93-92 می باشد. روش تحقیق، کاربردی، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستانی و معلمین ریاضی ناحیه یک شهر ارومیه بودند که بر اساس جدول کوهن با روش خوشه ای تصادفی تعداد377 دانش آموز دبیرستان(196 دختر و 181 پسر)و همچنین تعداد 67 دبیر ریاضی(42 زن و 25 مرد)انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته که توسط علیزاده(1391)تدوین شده بود،که به سوالات مربوط به ریاضی بر گردانده شد. داده ها با استفاده ار روش  tمستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که بین دیدگاه های معلمان و دانش آموزان، روشهای تدریس و ارتباطی از نظر معلمان آسیب پذیرتر از دانش آموزان بوده است. اما روش های ارزشیابی از دید هر دو معنی دار نبود.

 

واژه‌هاي كليدي: آسیب شناسی، فرآیند، یاددهی ،یادگیری.

 

 

مقدمه

پیچیدگی عمل تفکر ویادگیری در انسان از یک سو ودشواری طبیعی مفاهیم، مهارت ها واستدلال ریاضی از سوی دیگر ونیز ناکارآیی برخی از معلمان و شفاف نبودن هدف های برنامه ای و عامل هایی دیگر موجب ناکامی بسیاری از فراگیران در کسب نتایج مطلوب در دروس ریاضی ودر نتیجه بیزاری وسردی آنان در این قلمروی مهم از دانش بشری شده است. طبیعت دانش ریاضی و پیچیدگی های آموزش ویادگیری آن  به ویژه در دوران ریاضیات مدرسه، دلالت بر این مهم دارد که کمترین بد آموزی، موجب انحراف جدی فراگیران در یادگیری های بعدی ریاضی و نقصان رفتار ریاضی آنان خواهد شد .  آموزش ویادگیری ریاضیات وسنجش رفتار ریاضی فراگیران، فرآیند هایی پیچیده هستند که در آن معلمان و فراگیران به گونه ای مستقیم با یکدیگر مرتبط اند. ریشه این پیچیدگیها در این واقعیت نهفته است که هر فراگیرفردی است باشخصیتی یگانه که دانش، مهارت ها وبرداشت های خود را با شیوه ها ونگرش های متفاوت ودر سطوح گوناگونی کسب می کند، زیرا فرآیند های ذهنی، سطوح آمادگی و شیوه های پاسخگویی افراد متفاوت است. از طرفی  هر معلمی باید شرایطی فراهم آورد که فراگیران را قادر سازد تا دانش موجود وتجربه های قبلی شان را بیازمایند ودر مراحل بالاتر دانش خود را سازمان دهند.. ریاضیات نقش گسترده ای در زندگی آینده افراد داراست. ریاضیات قادر است با اثر گذاری بر شخصیت انسان، آنها را در برابر مشکلات آینده زندگی مقاوم تر کند.مطالعه ریاضیات و تفکر در مسائل ریاضی انسان را خلاق و پویا کرده و قادر است از او شخصیتی بسازد که بهتر در مورد مسائل روزمره زندگی خود استدلال و تفکر کند. در ریاضیات دبیرستانی دانش آموز مایل است بداند که آنچه می خواند در کجای زندگی او کاربرد دارد ؟ در مقطع دبیرستان ، دانش آموز باید بر اهمیت ارتباط میان انتخابهای علمی و سایر انتخابهای دوران زندگی خود واقف شود. این مسئله حیاتی است که مربیان ریاضی بکوشند تا باور دانش آموزان را نسبت به ارزش دانش ریاضی و کارامدی آن در جامعه تقویت ؛ و آنان را متقاعد سازند که توان و ظرفیت انجام فعالیتهای ریاضی را در حال و آینده دارند و به گونه ای پیوسته اطلاعات به روز و قابل اعتمادی را در عرصه مقولات زیر فراهم آورند .به عبارت دیگر ، دوران دبیرستان میتواند فرصتهایی را برای تقویت و تثبیت مفاهیم و مهارتهای ریاضی دانش آموزان فراهم آورد که یادگیری های بعدی را در این عرصه ، به ویژه تحصیلات تخصصی دانشگاهی مرتبط با دانش و تجربه، تسهیل سازد. اما این مهم براستی صورت نمی گیردو هر روز از تعداد دانش آموزانی که به این رشته گرایش پیدا میکنند کاسته میشود. بعضی از محققان دلایل مختلفی را ذکر میکنند. از جمله، عدم توانایی فراگیران در به کار گیری دانسته های ریاضی خود در موقعیت های مختلف یاددهی -یادگیری و حل مسئله، ضعف درارائه استدلال هاوراهبردهای خودساخته، به روز نبودن دبیران ریاضی مقطع های متفاوت با عوض شدن کتابها وروش تدریس، عدم علاقه ودرك نادرست دانش آموزان از مفاهیم ریاضی و عدم ارتباط آنها با سالهای بعد، وجود کتابها ومعلمان خصوصی برای حل مسایل کتاب برای ارائه در کلاس درس، نبودن تعمق وتفکر دانش آموزان را مشکلات جدی، در پیشرفت ریاضی فراگیران به شمار می آورند. تحقیقات نشان میدهد که تدریس معلم )کیفیت تدریس، زمان و فرصت یادگیری( بر عملکرد دانش آموزان دردرس ریاضی موثر است. تدریس معلم نیز خود، تحت تاثیرعوامل دیگر قرار میگیرد. معمولا ویژگیهای معلم یکی ازعوامل اثرگذار بر تدریس بوده و پیا مد آن بر پیشرفت دانش آموزان موثر است. محققان نشان داده اند که بهترین معلمان لزوما با تجربه ترین آنها نیستند. بهترین معلمان معمولا اشتیاق و حرارت فراوان در تدریس خود دارند، نسبت به پیشرفت تک تک دانش آموزان حساس هستند، روابط مثبت، انگیزش با لا و تعهد زیاد دارند )ای اس آر سی2010).  در جامعه کنونی خوب زیستن نیازمند تواناییهای انتخاب گری ،استد لال، تصمیم گیری و حل مسئله است.آموزش وپرورش،رسالتی بزرگ  در ایجاد چنین توانایی هایی دارد. از دیدگاه برنامه ریزان، ریاضیات یکی ازمواد درسی است که آموزش و فراگیری آن در جهت انجام دادن چنین رسالتی ضروری است. ریاضیات به عنوان یک درس اصلی است که داشتن درك درست از آن در آینده ی تحصیلی دانش آموزان و طبعاً پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد. همچنین شامل کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمرّه ، سایر علوم و کاربردهایی در زندگی علمی آینده ی دانش آموزان است .بنابر این لازم وضروری است که دربرنامه درسی و آموزشی ، برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در زندگی و سایر علوم از قبیل : هنر، علوم طبیعی ،علوم اجتماعی و… باید مدّ نظر قرار گیرد . در صورتی که این موارد در آموزش دیده نشود ، این سوال همیشه در ذهن دانش آموز باقی می ماند که: » ریاضی به جه دردی می خورد؟« و »  به چه دلیل باید ریاضی خواند ؟«  .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آسیب شناسی، فرآیند، یاددهی ،یادگیری.”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا