2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

نظارت بر بازار بخشي از وظايف وسيعتر محتسب بوده كه با توجه به اصل فراگير امر بمعروف و نهي از منكر در فرهنگ اسلامي شامل مراقبت در اجراي درست قواعد شرعي و وظايف مذهبي،‌اجتماعي مسلمانان و مقررات اهل ذمه و حفظ مصالح عمومي جامعه شهري، بخشي از وظايف امروزي شهرداري، شهرباني و دادستاني بوده است. در آغاز بويژه در صدر اسلام از كاربرد اصطلاحات غيرقرآني حسبت و محتسب خبري نيست، تنها عنوان “عامل السوق“ يا “صاحب السوق“ به چشم مي خورد كه ظاهراً‌ گوياي وظايفي شبيه به احتساب در بازار بوده است.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا