۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

اداره سازمانها در دنياي پر جنب و جوش و بي اندازه رقابت آميز ، رو به پيچيدگي و دشواري مي گذارد . در اين شرايط راه حل هاي گذشته ديگر پاسخگوي مسئله هاي امروزي نيست . پس «آموختن به قصد حل مسئله» و« يادگيري با هدف توسعه» به دستور كار سازمان ها تبديل شده است ، تا در حال حاضر كه استفاده از قواعد و فرمول هاي از پيش تعيين شده راهگشا نيست ، فرصت هايي براي رفع نيازهاي فوري به كمك يادگيري و رشد وجود داشته باشد .اين پژوهش با مبنا قرار دادن تئوري پيتر سنگه ، به قصد بررسي ميزان يادگيرنده بودن  مدارس مقاطع 3 گانه تحصيلي مشهد در سال تحصيلي 83 ـ 82 انجام شد . روش پژوهش پيمايشي و واحد اندازه گيري مدرسه است . 36 مدرسه ( شامل 180 معلم و 36 مدير)  با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي  به عنوان نمونه انتخاب شدند . با استفاده از پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده ، داده ها ي لازم جمع آوري و پس از تحليل آماري روشن شد كه بين وضعيت موجود مدارس از لحاظ يادگيرنده بودن با وضعيت آرماني در 5 اصل تئوري سنگه فاصله وجود دارد . همچنين بر اساس متغير اصلي تحقيق تفاوت مقاطع تحصيلي معني دار است در حالي كه تفاوت نواحي آموزشي معني دار نيست .

كليد واژه ها  : سازمان يادگيرنده ، پيتر سنگه ، مدارس ، مشهد

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا