2,900 تومان

موجود

چکیده

هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت نقدينگي بربازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است براي آزمون فرضيه هيا تحقيق و بررسي رابطه اي بين مديريت نقدينگي و بازده دارايي ها از داده هاي مربوط به چندین شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماري و براي دوره زماني خاصی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند.

 

كلمات كليدي:

مديريت نقدينگي ، بازده دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سودخالص

مقدمه

امروزه شركتهاي صنعتي وخدماتي فعاليتهاي توليدي وبازرگاني خود را در شرايطي انجام  مي‌دهند كه تغييرات در جوامع تجاري سريع بوده و رقابت در سطح بسيار بالايي است . توانايي مدير مالي در درك و پاسخگويي صحيح و سريع نسبت به وضعيت بازار و تغييرات آن از امتيازات يك مؤسسه تجاري محسوب مي‌شود . مديران براي تصميم‌گيري و هدايت واحد تجاري بايد با جنبه ها و ابعاد مختلف فعاليت شركت آشنايي كامل داشته باشند از آن جمله مي‌توان به مديريت نقدينگي و ارزيابي عملكرد شركت اشاره كرد.همچنين نقش متداول مدير مالي در تهيه گزارش هاي مالي براساس اطلاعات ثبت شده در حسابها، فعاليت شركت ، بازدهي و همچنين مديريت نقدينگي استوار است .

هر اندازه تجارت و امور بازرگاني گسترده تر و پيچيده تر شد مديران مالي مسئوليت بيشتري را در حل مسائل و مشكلات مديريت بر عهده مي‌گيرند . در اين دوره زماني مديران مالي با مسائلي نظير نحوه تامين وجوه ، چگونگي استفاده از سرمايه هاي موجود جهت اجراي پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مختلف و همچنين ارزيابي و بازدهي آنها مواجه و درگير هستند در اين چارچوب مدير مالي به ديدگاهي وسيع از مسائل مالي ، آشنايي با ماهيت و ابعاد مختلف ابزارهاي مالي و توانايي درك و بررسي نحوه عملكرد شركت در شرايط بازار نيازمند است مديران مالي در اجراي طرحهاي توسعه كه به نوعي بر نقدينگي شركت اثر مي‌گذارد دخالت مستقيم مي‌كنند اين پژوهش بطور عمده بر نقشي كه مديريت نقدينگي بر نتايج عملكرد و ارزش شركت ايفا مي‌كند تاكيد دارد.

 

تبيين موضوع

يكي از هدفهاي مديريت هر واحد انتفاعي ايجاد توازن بين وجوه نقد در دسترس و نيازهاي نقدي است مديريت در قبال طرح‌ريزي در اينكه چگونه وجه نقد ، مورد نياز تامين و بكار گرفته شود مسئوليت دارد مديران مالي در جهت تامين نقدينگي مورد نياز براي اجراي فعاليتهاي واحد تجاري ، بايد وظايفي را انجام دهند يكي از وظايف مديران مالي تخصيص بهينه منابع بين داراييهاي جاري، وجه نقد ، حسابهاي دريافتني و موجودي كالا است مهمترين عاملي كه مديران مالي بايد در مديريت وجه نقد مد نظر قرار دهند نقدينگي و حداكثر كردن نوآوري واحد تجاري است زيرا هدفي كه تمامي‌شركتها با آن مواجه هستند به حداكثر رساندن ارزش شركت در بلند مدت است و شركتها هرچه به سمت حسابهاي دريافتني و موجودي كالا حركت كنند توجه به سود‌آوري واحد تجاري در اولويت قرار مي‌گيرد. از آنجا كه بازده داراييها و بازده سهام را نتيجه كارايي فعاليتها و توان بهره‌برداري شركت از طريق سود حاصل از فروش و سرمايه گذاريها ارزيابي مي‌كنند در اين تحقيق در نظر داريم كه رابطه بين  بازده داراييها و بازده سهام با مديريت نقدينگي را مورد بررسي قرار دهيم.

 

فهرست صفحه
فصل اول 1
مقدمه 2
تبيين موضوع 3
اهميت موضوع 3
هدف تحقيق 4
فرضيه‌هاي تحقيق 5
قلمرو تحقيق 5
روش تحقيق : ( متدلوژي ) 5
ويژگيهاي نمونه تحقيق: 5
روش آماري 6
متغيرها 6
روش جمع آوري اطلاعات 7
تعريف عملياتي متغيرها 7
سود خالص 9
واژه هاي كليدي 9
فصل دوم 11
مقدمه 12
بخش اوّل –تشريح مباني نظري 13
مديريت نقدينگي : 13
مفهوم و اهميت وجه نقد : 14
نقش مديريت نقدينگي : 20
دلايل نگهداري نقدينگي : 21
مزاياي نقدينگي: 23
عوامل موثر بر نقدينگي شركت : 24
تعيين نقطه بهينه نقدينگي : 24
نگرشهاي مختلف در مورد اندازه گيري نقدينگي : 32
شركتها وجه نقد را به چه دلايلي نگه مي‌دارند ؟ 37
مدل مديريت نقدينگي ويليام بانمول : 38
مدل مديريت نقدينگي وايت و نورمن: 38
رابطه بين نقدينگي و ارزش شركت 39
تأثير نقدينگي بر ريسك و بازده شركت 39
نتيجه گيري 41
بازده داراييها : 42
تجزيه و تحليل بازده دارايي ها 44
كاربرد مفهوم بازده داراييها 45
مبناي محاسبة‌ بازده دارايي ها 47
گردش داراييها و نرخ بازده 47
ارتباط بازده داراييها با خالص داراييها ي بلند مدت 48
ارتباط بازده داراييها با داراييهاي بلند مدت ناخالص 49
بازده حقوق صاحبان سهام 50
بخش دوم- پيشينة تحقيق 53
نتايج تحقيق : 54
نتايج تحقيق : 56
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 56
نتايج تحقيق : 59
فرضيه‌هاي تحقيق : 62
نتايج تحقيق : 62
فرضيه‌هاي اين تحقيق عبارتند از : 64
خلاصه نتايج: 65
ساير تحقيقات : 66
فصل سوم 71
مقدمه 72
معرفي فرضيه‌هاي تحقيق: 72
بازده سهام 74
جامعه آماري و انتخاب نمونه : 74
فرآيند استخراج اطلاعات : 75
روشهاي آماري : 75
فصل چهارم 83
مقدمه 84
آزمون فرضيه‌ها 84
آمار توصيفي 84
آمار استنباطي 86
آزمون فرضيات 86
فصل پنجم 98
مقدمه 99
خلاصة تحقيق: 99
نتيجه گيري تحقيق: 101
فرضيه اول: 101
فرضيه دوم: 102
محدوديت هاي تحقيق: 104
پيشنهادات : 104
پيشنهاداتي در ارتباط با موضوع تحقيق: 105
پيشنهاداتي در ارتباط با تحقيقات آتي: 105
منابع فارسي : 106
منابع لاتين 107

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا