2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

بررسی تأثیر مشارکت خانواده در برنامه بازتوانی قلبی بر کلاس عملکردی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر

چکیده

عنوان: بررسی تاثیر مشارکت خانواده دربرنامه بازتوانی قلبی  برکلاس عملکردی  بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر

مقدمه: به منظور محدود ساختن اثرات جسمی و روانی بیماری های قلبی- عروقی ، کاهش خطر مرگ ناگهانی یا حمله مجدد قلبی و تثبیت یا معکوس نمودن روند آترواسکلروز،توانبخشی قلبی بسیار موثراست. مشارکت فعال خانواده می تواند تاثیر مهمی در سلامت ومراقبت از بیمار داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشارکت خانواده دربرنامه بازتوانی قلبی  برکلاس عملکردی  بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرانجام شد.

روش کار: این مطالعه  نیمه تجربی و از نوع کارآزمایی بالینی  غیر تصادفی بوده و بر روی 70 نفراز بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونرکه در سال95 به مرکز بازتوانی قلب افشار یزد مراجعه کردند، انجام شد . نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و بیماران بر اساس تمایلشان نسبت به مشارکت خانواده به صورت غیرتصادفی در دو گروه آزمون وکنترل قرارگرفتند. گروه کنترل برنامه معمول بازتوانی وگروه آزمون دوره بازتوانی رابا مشارکت خانواده شامل آموزش به بیمار و خانواده ، مراقبت در منزل وپیگیری تلفنی تجربه کردند. بررسی کلاس عملکردی آنژین و شدت درد بیماران در قبل ،پایان هفته ششم ،پایان هفته دوازدهم ویکماه پس ازدوره بازتوانی ، انجام شد .همچنین کسر تخلیه ،اندازه پایان سیستولی واندازه پایان دیاستولی بطن چپ در قبل وپایان هفته دوازدهم بررسی شد واطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS  نسخه 22 مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: درمقایسه توزیع فراوانی بیماران بر حسب کلاس عملکردی در گروه آزمون وکنترل، نتایج بدست آمده شامل عدم وجود تفاوت معنادارآماری در پایان هفته دوازدهم(071/0 = p) ، وجود تفاوت معنادارآماری در پایان هفته ششم(047/0P= ) و یکماه بعد از اتمام بازتوانی(044/0P= )بود . در مقایسه میانگین وانحراف معیارشدت درد در گروه آزمون وکنترل ، نتایج شامل وجود تفاوت معنادارآماری بعد از هفته ششم ( 027/ 0p= )، دوازدهم (030/0 p= ) ویک ماه بعد ازپایان بازتوانی( 011/0p= )بود. در مقایسه میانگین وانحراف معیار کسر تخلیه ، اندازه پایان سیستولی و اندازه پایان دیاستولی بطن چپ، در پایان دوره بازتوانی در دو گروه آزمون وکنترل ،اختلاف معنی داری در کسر تخلیه ، اندازه پایان سیستولی بطن چپ و ا ندازه پایان دیاستولی بطن چپ در قبل وبعد از دوره بازتوانی در بین دو گروه وجود نداشت اما تغییرات میانگین کسر تخلیه (002/ 0 p = )و اندازه پایان سیستولی بطن چپ( 012/0 p = )در دو گروه آزمون وکنترل از نظر آماری تفاوت معناداری داشت.

نتیجه گیری: برنامه بازتوانی قلبی با مشارکت خانواده منجر به بهبود بیشتر کلاس عملکردی آنژین وشدت درد درگروه آزمون شد. بنابراین شناخت بهتر وتشویق خانواده جهت مشارکت در بازتوانی قلبی می تواندجهت دستیابی موثر به اهداف درمانی در بیماران قلبی کاربردی باشد.

 

واژه ها ی کلیدی : بازتوانی قلبی،دردقفسه سینه ،کلاس عملکردی ،مشارکت خانواده.

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی تأثیر مشارکت خانواده در برنامه بازتوانی قلبی بر کلاس عملکردی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا