2,900 تومان

موجود

چکیده:

يكي از موضوعات مطروحه در فقه اسلامي و حقوق موضوعه كشورها اجتماع دو يا چند عامل در ورود خسارت است.تحت اين عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به ميان مي آيد. منظور از مباشر عامل مستقيم ورود خسارت و منظور از سبب عاملي است كه بصورت غيرمستقيم در تلف مال نقش ايفا مي نماید.در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه اماميه،اختلاف نظر وجود دارد و نظر مشهور فقهای امامیه در مورد قاعده كلي، ضمان مباشر است.و در توجیه مسولیت مباشر را به عنوان عامل نزديك و بي واسطه و آخرين علت و مؤثرترين عامل ،در ورود خسارت محسوب مي گردد. در حقوق موضوعه ايران ماده 332 قانون مدني و ماده 363 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 به تاسي از قول فقهاي اماميه حكم اجتماع سبب و مباشر را بيان نموده است.در قانون جدید مجازات،ضمن پذیرش قاعده انتساب عرفی ضرر به عمل مرتکب بر خلاف نظر مشهور فقها و نیز قانون مجازات سابق در اجتماع سبب و مباشر عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است هرچند که سبب باشد.دادگاه میتواند به تاثیر عمل مباشر و سبب توجه نموده وهر یک را به میزان تاثیر رفتارش مسول تلقی نماید یا با ملاحظه تاثیر مطابق نظر سابق قانون جزا  اتخاذ نماید یعنی مباشر را صرفا مسوول تلقی نماید.درتوجیه مسولیت سببی که در حالت کلی اجتماع سبب و مباشر  به طور جزء باعث تسریع ویا تشدید وقوع خسارت می شود می توان به این ماده استناد کرد و همچنین با استناد از مفهوم مدرن رابطه سببیت که تركيبي از قانون سببيت و قانون احتمالات است.در مفهوم جديد از سببيت ، سعي شده با توسعه در مفهوم آن ، تفسيري ارائه دهند كه شامل اسبابي كه صرفاً تكميل يا تسريع كننده زيان نهايي مي باشند و وجود آنها شرط ضروري وقوع زيان نيست هر چند به طور جزء سبب ورود خسارت شده است.

 

کلید واژه:سبب،مباشر،اجتماع سبب و مباشر،مسولیت مدنی

 

مقدمه

در صورتی که خسارتی ناشی از فعل چند نفر باشد،مهمترین موضوع چگونگی توزیع و تقسیم مسولیت مدنی بین آنهاست که اغلب در کیفیت تعیین مسولیت عاملین خسارت اختلاف نظر وجود دارد؛برخی معتقدند که عاملین متعدد باید به تساوی خسارت را پرداخت و برخی نیز  معتقدند هر یک باید به میزان تقصیر جبران خسارت نمایند. با توجه به اینکه مسولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعدمسولیتی تعیین گردد؛قواعد مذکور در حقوق ایران تحت یکی از این عناوین مطرح می گردد :اجتماع چند مباشر ،اجتماع چند سبب و اجتماع مباشر و سبب ؛ که موضوع مورد پژوهش اجتماع سبب و مباشر است.مسله اجتماع سبب و مباشر یکی از مباحث مطرح در فقه و از مطالب مطروحه در مبحث مسولیت مدنی در حقوق ایران است.در حقوق سایر کشور ها نیز مسله اجتماع سبب و مباشرتحت عنوان سبب نزدیک و سبب بعید مطرح گردیده و به ویژه در حقوق کشور ها ی انگلیس و آمریکا از مسولیت عامل نزدیک دفاع به عمل آمده است.بنا به تعریف فقها سبب عبارت است از هر فعلی که تلف به واسطه آن حاصل می شود. مانند حفر چاه و ضابطه آن این است که اگر سبب وجود نمی داشت تلف حاصل نمی شدو در این معنا سبب در مقابل مباشر یا عامل مستقیم ورود ضرر قرار می گیرد. بنابراین اگر شخصی، ثالثی را که دیگری چاه حفر کرده بیندازد، مباشر ورود خسارت تلقی می گردد . در مورد اجتماع سبب و مباشر با توجه به منابع فقهی و قانون موضوعه ایران سه حالت قابل تحلیل و بررسی است، در این پژوهش هر چند به بررسی هر یک از این حالات پرداخته  می شود ،اما بحث اصلی ما درمورد حالت کلی اجتماع سبب و مباشر است به عبارتی حالتی که مباشر خود مسول اصلی وقوع خسارت است و سبب تنها به طور جزء سبب تسریع و یا تشدید وقوع خسارت شده است ،در این پژوهش مستلزم  نگرش دو سویه از عملکرد مباشر و سبب در جهت کشف علت بروز خسارت و تعیین حدود مسولیت عامل اصلی زیان و سبب تسریع یا تشدید کننده با توجه به مبانی مسولیت آن ها دروقوع خسارت در حالت اجتماع سبب و مباشر و با توجه به شناخت مفهوم سببب تسریع و تشدید کننده،مفهوم تقصیر ومفهوم سنتی و مدرن رابطه سببیت و نیز با توجه به ماده526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر آن هستیم که می توان برای سبب تسریع و تشدید کننده که به طور جزء باعث وقوع خسارت شده ،مسولیت قایل شد و از ماده های 332 قانون مدنی و 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ،که بدون توجه به اینکه سبب هر چند به طور جزء ،اما باعث ورود خسارت شده و همچنین بدون توجه به میزان تقصیر ،تنها مباشر را مسول دانسته ،عدول کرد.

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-بیان مسله………………………………………………………………………………………………………………………………….4
2-بیان اهداف تحقق………………………………………………………………………………………………………………………6
3-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6
4-فرضیه …………………………………………………………………………………………………………………………………….6
5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7
6-سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..7
بخش اول:مفهوم شناسی………………………………………………………………………………………………………8
فصل اول:مفهوم سبب و مباشر……………………………………………………………………………………………..9
مبحث اول:مفهوم سبب…………………………………………………………………………………………………………………9
مبحث دوم:مفهوم مباشر………………………………………………………………………………………………………………18
مبحث سوم:مفهوم اجتماع سبب و مباشر………………………………………………………………………………………29
فصل دوم:مفهوم سبب تسریع کننده وتشدید کننده وقوع خسارت……………………………………………36
مبحث اول:مفهوم سبب تسریع کننده وقوع خسارت………………………………………………………………………36
گفتار اول:مفهوم سبب تسریع کننده در اجتماع سبب و مباشر ……………………………………………………….36
گفتار دوم:مفهوم سبب تسریع کننده در تعدد اسباب………………………………………………………………………38
مبحث دوم:مفهوم سبب تشدید کننده وقوع خسارت …………………………………………………………………….40
گفتار اول:مفهوم سبب تشدید کننده در اجتماع مباشر وسبب…………………………………………………………..40
گفتار دوم:مفهوم سبب تشدید کننده در تعدد اسباب ………………………………………………………………………42
بخش دوم:تعیین مسولیت سبب تسریع کننده و تشدیدکننده وقوع خسارت…………………………………44
فصل اول:مبانی و منابع مسولیت مدنی …………………………………………………………………………………45
مبحث اول:مبانی مسولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………….45
مبحث دوم:منابع مسولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………..50
فصل دوم:تعیین مسولیت اسباب تسریع و تشدید کننده وقوع خسارت…………………………………………52
مبحث اول:تعیین مسولیت سبب تشدید کننده…………………………………………………………………………………..52
مبحث دوم:تعیین مسولیت سبب تسریع کنند……………………………………………………………………………………..74
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….80
پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
چکیده لاتین…………………………………………………

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی جایگاه واقف در نظام حقوقی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا