2,900 تومان

موجود

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با تیپ های شخصیتی برون گرا و درون گرا در زوجین دانشگاه اردکان است.جامعه آماری عبارت است اززوجین دانشگاه اردکان. بدین منظور120 زوج به طور تصادفی ساده از بین زوجین  در سال 93 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه آزمون شخصيت آيزنک و پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH   می باشند که در اختیار آزمودنی های پژوهش قرار گرفت. توضیحات لازم در مورد سوالات و نحوه پاسخ دهی به این پرسشنامه ها در هنگام توزیع آنها به آزمودنی ها ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری Spss 16 و آزمون  ضریب همبستگی پیرسون استفاده و سطح معنی داری (05/0>P) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نشان داد که بین رضایت زناشویی و هیچ کدام از متغیر های برونگرای ودرون گرای رابطه معنی داری وجود ندارد (05/0>P).

مقدمه

شخصیت بهنجار و دارای سلامت روانی شخصیتی است که جسم وروح در آن متعادل باشندونیازهای هر کدام ارضا شوند.ملاک های سلامت روانی در اسلام ازاین قرار است خودآگاه وهشیار زیستن: انسان سالم پیوسته خود آگاه است ونسبت به تمام حالات روانی ودرونی ورفتاری خود آگاه است شناخت واقعیت وپذیرش آن ودرحال زیستن وپویا ومتکامل زیستن ودرجمع زیستن وبا خدازیستن. همانطور که دیده می شود در ملاک های سلامت روانی(زیستن)مهم است پس زندگی کردن چیزمهم وملاک با ارزش به حساب می آیدپس رضایت حاصل از این زیستن هم مهم است که باید به آن توجه نمود.

بحث پیرامون خانواده و راه های تحکیم آن از بحث های متداول مجامع است وعلوم مربوط به آن به ویژه روان شناسی تلاش می کند که تدابیری به عمل آورد که روز به روز میزان ثبات خانواده را فزونی بخشد.خانواده نهادی است که همه ی نهادهای دیگر با آن ارتباط دارد وبه حق شایسته است که بیش ازاینها درباره ی خانواده تحقیق شود.خانواده جامعه ای است کوچک که از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است(اردبیلی،1370).خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که افراد در آن پرورش می یابند ونهادهایی اجتماعی دیگر پایه گذاری می کند،که پایه واساس آنهادر صورتی سالم خواهد بود که خانواده سالم باشد.

شخصیت از جمله مباحث مهم و جالب وپیچیده در روان شناسی می باشد واز آنجا که مهم است از طریق شناخت شخصیت وتبیین آن،می توان به صورت علمی به رفتار انسان در جهت سازگاری کمک کرد وانسان را بیشتر شناخت و در واقع خود را بیشتر شناخت تا به فلسفه ی مهم شناخت خود،خدا و در نهایت به سعادت و آرامش روحی در زندگی زناشویی رسید به بیان رابطه رضایت زناشویی با تیپ های شخصیتی (درون گرا و برون گرا)پرداخته ایم.

دستیابی به شناخت شخصیت،خود کلیدی طلایی در رسیدن به آرامش ورضایت در زندگی است.

 

فهرست صفحه
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل 1 2
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیت موضوع 5
اهداف پژوهش 6
اهداف اصلی 6
اهداف فرعی 6
فرضیه های پژوهش 6
فرضیه اصلی 6
فرضیه های فرعی 6
تعاريف نظري: 7
تعاريف عملياتي : 8
روش پژوهش 8
جامعه آماری 9
فصل دوم 10
مقدمه 11
مفهوم شخصیت 11
دو سنخ از شخصیت درون گرایی و برون گرایی 12
پیشینه نظری شخصیت 15
نظريه هاي شخصيت : 15
رويکرد صفات : 16
رويکرد يادگيري اجتماعي : 18
رويکرد روانکاری: 19
تاریخچه رضایت زناشویی 22
سن و زمان ازدواج 22
پیشینه نظری رضایت زناشویی 24
نظریه برنشتاین 24
نظریه دلبستگی 25
نظریه برادشاو 25
نظریه هالفورد 26
بخش دوم: 26
پیشینه پژوهش 26
فصل سوم 30
مقدمه 31
طرح تحقیق 31
جامعه آماری 31
نمونه آماری 32
ابزار جمع آوری اطلاعات 32
شیوه نمونه گیری 33
روش تجزیه و تحلیل داده ها 33
فصل چهارم 34
مقدمه 35
الف: بخش توصیفی 35
ب: بخش استنباطی 36
فصل پنجم 42
مقدمه 43
پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش 46
پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران 46
منابع 47

پیوستها
پیوست1 (پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ) … 58
پیوست2 (پرسشنامه شخصیت آیسنک بزرگسالان) . 64

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با تیپ‌های شخصیتی برون گرا و درون گرا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا