2,900 تومان

موجود

چکیده:

پژوهش حاضر با نام بررسی رابطه ی بین منبع کنترل(درونی و بیرونی)باعزت نفس یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که بر روی صد نفر از دانشجویان دانشگاه اردکان انجام شده است ،با هدف یافتن رابطه ی بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو و همچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر انجام شد.پرسشنامه ی مورد استفاده در این تحقیق آزمون منبع کنترل راتر و آزمون عزت نفس کوپراسمیت می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون t و همبستگی پیرسون)استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد بین منبع کنترل درونی و عزت نفس رابطه ی معنادار وجود دارد.

مقدمه:

درجوامع کنونی و باورود به قرن بیست ویکم اکثریت قریب الوقوع افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف روانی خویش آگاهی دارند، یکی از مباحث مهم درامر بهداشت

روانی عزت نفس یا همان خودبزرگواری می با شد که عبارتست از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا

چیزهایی که ازاو ناشی می شود به دست می دهدو کمبودآن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت می شودو حتی ممکن است پایه گذار بیماری های روانی مانندترس و کمرویی وافسردگی و…شود.(بیابان گرد،1373)

منبع کنترل علیتی است که افراد برای اتفاقات در نظر می گیرند،افرادی که علت اتفاقات را به شرایط محیطی وشانس نسبت می دهند منبع کنترل بیرونی دارند ،در مقابل افرادی دارای منبع کنترل درونی اندکه شرایط خود را کاملا در اختیار دارند ومطابق با آن عمل می کنند.(یاسایی،1374)

منبع کنترل وعزت نفس دو سازه مهم شخصیتی هستند که نقش مهمی در سازش یافتگی افراد ایفا می کنند که این امر باعث شد توجه روان شناسان به این مقوله ونقش آسیب زای آن معطوف شود، دردو دهه گذشته پژوهش ونظریه پردازی پیرامون این دو موضوع روند رو به رشدی داشته است .در این فصل ابتدا به بیان مسئله اشاره شد وسپس توضیحاتی پیرامون اهمیت وضرورت تحقیق ارائه می شود،سپس به بیان اهداف وفرضیات تحقیق می پردازیم در پایان درزمینه تعریف عملیاتی ونظری متغیر ها بحث شده است.

 

 

موضوع صفحه
فصل اول
مقدمه 9
بیان مسئله 10
اهمیت وضرورت تحقیق 11
تحقیق اهداف 12
فرضیه 13
نظری تعریف 13
عملیاتی تعریف 14
دوم فصل
مقدمه 16
پیشینه ی نظری 25
پیشینه ی تجربی 45

فصل سوم
مقدمه 49
جامعه آماري 49
نمونه ی آماری وروش نمونه گیری 50
روش انجام پژوهش 50
روش گردآوری اطلاعات 51
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات وروشهای آماری 52
معرفی ابزاراندازه گيري 53
فصل چهارم
مقدمه 59
آمار توصیفی 60
آماراستنباطی 62
فصل پنجم
مقدمه 57
جمع بندی نهایی 60
محدودیت های پژوهش 60

پیشنهادات 61
منابع فارسی 63
منابع انگلیسی 65

پیوست ها 66
پیوست 1(پرسشنامه راتر) 68
پیوست 2(پرسشنامه کوپر اسمیت ) 71

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی رابطه بین منبع کنترل(درونی- بیرونی) با عزت نفس دردانشجویان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا