2,900 تومان

موجود

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران و معلمان مدارس مقطع ابتدایی شهرستان یزد با تعهد سازمانی آنان بود. فرضیات تحقیق با در نظر گرفتن پنج ویژگی شخصیتی (روان رنجورخوئی، برون گرائی، همسازی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی) و سه بعد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از روش توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان مدارس مقطع ابتدایی شهرستان یزد بالغ بر 266 نفر در سال تحصیلی 89 – 88 بود که با استفاده از شیوه سرشماری، کلیه مدیران (30 نفر) و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم (140 نفر) از معلمان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت مک کرا و کاستا با ضریب اعتبار 79/0 و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر با ضریب اعتبار 75/0 استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق آشکار ساختند که بین ابعاد پنج گانه شخصیت مدیران و معلمان با تعهد سازمانی آنان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون به روش مرحله ای نشان داد که از میان ابعاد پنج گانه شخصیت، ابعاد (روان رنجورخوئی، برون گرائی، همسازی و وظیفه شناسی) از توان پیش بینی بعد عاطفی تعهد سازمانی، ابعاد (روان رنجورخوئی و وظیفه شناسی) از توان پیش بینی بعد مستمر تعهد سازمانی و بعد (وظیفه شناسی) از توان پیش بینی بعد هنجاری تعهد سازمانی برخوردار می باشند.

مقدمه

ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روز افزون آن ها، از ویژگی های بارز تمدن بشری است؛ بطوری که با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی ها و نیازهای خاص جوامع مختلف، همه روزه انواع سازمان های اجتماعی ظهور و گسترش می یابند و بر تعدادشان افزوده می شود. در دو دهه ی اخیر، سازمان ها به طور معناداری تغییر یافته اند و به سازمان هایی با ویژگی های عدم تمرکز و جهانی شدن تبدیل گشته اند. در این گونه سازمان ها، نیروی انسانی، سرمایه ی اصلی سازمان محسوب می شود و سازمان ها در پی بهره گیری از قابلیت ها و مهارت های نیروی انسانی در جهت حداکثر نمودن کارایی و بهره وری خود هستند.

به اعتقاد پری  (1991)، «اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردهایی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، به طور کامل به هدف های خود دست یابد، نیازمند نیروی انسانی توانمند و متعهد می باشد» (رضائیان ، 1387، ص391).

از آنجایی که تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و تضمین سلامتی و نشاط آن ها عمدتاً از وظایف نظام آموزشی هر کشور می باشد، موضوع تعهد سازمانی  در این سازمان به عنوان نهادی که رسالت تربیت نسل آینده جامعه را به دوش دارد، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا چنین سازمانی برای توسعه و پیشرفت، به کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر نیاز دارد تا علاوه بر ماندگار بودن در طی زمان و جلوگیری از هزینه های مجدد، کار مفید بیشتری در قبال مشاغل و وظایف محوله انجام دهند. نظام های آموزشی زمانی می توانند حرف تازه ای برای گفتن داشته باشند که منابع آن ها نسبت به حرفه، سازمان و ارزش های کاری، پایبندی و وابستگی از خود نشان داده و موجبات کارائی، اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی را فراهم سازند (ثناگو و همکاران،1384،ص84).

 

 

 

 

فهرست
عنوان صفحه
چکیده 5
فصل اول:کلیات تحقیق 6
مقدمه 7
بیان مساله 8
سوال مساله 8
اهداف تحقیق 8
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
فرضیه های تحقیق 8
متغییرهای تحقیق 9
کلید واژه ها 9
تعاریف نظری واژه ها 9
فصل دوم:پیشینه و ادبیات تحقیق 13
فصل سوم:روش تحقیق 18
جامعه مورد مطالعه 19
حجم نمونه 19
روش نمونه گیری 19
ابزاراندازه گیری در تحقیق 19
روش آماری 19
روش تحقیق 19
یافته های تحقیق 19
بحث و نتیجه گیری 28
پیشنهادات کاربردی 33
منابع و مآخذ 35

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا