۲,۹۰۰ تومان

موجود

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها
چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و مکانیسم های دفاعی در شهرستان اردکان می باشد.

جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین شهرستان اردکان بودند که 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیید و پرسشنامه کمال گرایی( فراست و همکاران،1990) وپرسشنامه مکانیسم های دفاعی حسینی (1386) بر روی آن ها اجرا شد.

جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتیجه به دست آمده نشان می دهد که بین کمال گرایی و مکانیسم های دفاعی در ساکنین شهرستان اردکان رابطه معنا دار وجود دارد.

مقدمه

نیروی انگیزش هرفرد به سوی رشد و خودشکوفایی است.همه ما نیاز داریم که توانایی بالقوه خود را تا بالاترین اندازه ممکن شکوفا سازیم و به رشدی فراتر از رشد کنونی خود دست یابیم.گرایش طبیعی ما حرکت در مسیر تحقق توانایی های بالقوه خویش است. البته رسیدن به کمال و شکوفا ساختن استعدادها و توانایی های نهفته فرد به خودی خود ارزشمند است و در این وادی کمال گرایی امری مثبت و پسندیده است. ولی آنچه که مهم است جنبه افراطی و منفی کمال گرایی در روانشناسی است.( مهرابی زاده و همکاران,1382).

کمال مفهومی نسبی است می توان گفت که همه ی انسانها به نحوی کمال گرایند.کمال گرایی می تواند به گروه معینی از افراد اشاره داشته باشد در برار گروه دیگری که می توان آن را به عنوان واقع گرایی نام گذاری کرد.( خسروی,1388)

کمال گرایی یکی از سازه های مهمی شخصیتی است که نقش مهمی در سازش یافتگی افراد ایفا می نماید.کمال گرایی به عنوان سازه روانشناختی و شخصیتی مورد توجه عده زیادی از روانشناسان قرار گرفته است.(فراست[1] و همکاران,1990، به نقل از یمنی،1389)و انسان های کمال گرا برای رسیدن به اهداف بلند مرتبه خود دچار استرس و اضطراب می شوند.

انسان ها برای کاستن اضطراب ناشی از محرومیت دست به رفتارهای جبرانی یا سازشی می زنند و به عبارتی از مکانیسم های دفاعی استفاده می کنند.مکانیسم های دفاعی حالاتی هستند که در همه افراد انسان اعم از سالم و غیرعادی وجود دارد. در حقیقت از وجود انسان دفاع می کنند و تعادل او را برقرارمی سازند. این رفتارها اکتسابی و از لحاظ مقدار متفاوتند و می توان آنها را از رفتارهای طبیعی و عادی دانست. زیرا هرفردی برخی از این سازه هارا داراست شخصی که این مکانیسم ها را نداشته باشد در مقابل فشارها و محرومیت های زندگی کاملا بی دفاع است و قادر به استقامت در مقابل مسائل عاطفی و اجتماعی نیست. اما کارکرد آنها در افراد متفاوت است و افراد در به کارگیری این مکانیسم ها ممکن است به ناراحتی روانی دچار شوند.(عبدی،1373)

 

بیان مسئله  

اصولا گرایش به کمال و کمال گرایی در نهاد همه انسان ها وجود دارد و درحکم خصیصه مثبت تلقی می گردد زیرا انرژی پدید می آورد که منجر به پیشرفت و موفقیت شخص می گردد. اصرار و مداومتی که هنرمندان بزرگ در خلق آثارشان به خرج می دهند و سختی هایی که دراین راه متحمل می شوند از کمال گرایی آنها نشات می گیرد. خودشکوفایی که هدف نهایی هر انسانی است از طریق گرایش به کمال است که تحقق می پذیرد. هنگامی که گرایش به کمال با رغبت و پیشی گیری از دیگران و صرفا به منظور کسب تایید و رضایت خاطرآنان به کار گرفته می شود جنبه منفی یا به عبارتی نورتیک پیدا می کند.( به نقل از چلپی،1373)

افراد کمال گرا قبل،بعدو حتی درحین انجام کارهایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند هیجانات منفی و آشفتگی روانشناختی را تجربه می کنند(فراست و همکاران،1990)

[1]frost

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………….… 9
بیان مسئله..……………………………………………………..……..10
اهمیت و ضرورت پژوهش.………………………………………..……..11
اهداف پژوهش….………………………………………………………11
سوالات پژوهش..……………………………………………………… 12
تعاریف مفهومی متغیرها.………………………………………………… 13
تعاریف عملیاتی متغیرها..…………………………………………..…… 13
فصل دوم: مبانی نظري و پیشینه پژوهش
15-31 پیشینه نظري.……………………………………………………………
32- پیشینه تجربی………………………………………………………..… 36
فصل سوم: روش پژوهش
روش انجام تحقیق.……………………………………………….……… 38
روش گردآوري اطلاعات..………………………………………………… 38
جامعه آماري…………………………………………………………… 38
نمونه آماري و روش نمونه گیري………………………………………………39-38
معرفی ابزارهاي اندازه گیري.…………………………………..………… 41-39
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و روشهاي آماري.……………………………….……42
فصل چهارم: یافته هاي پژوهش
مقدمه.……………………………………………………………..……44
45- بررسی توصیفی متغیرهاي جمعیت شناختی.………………………………..…… 49
50-58 استنباط آماري..…………………………………………………………
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیري
بحث و نتیجه گیري..……………………………………………..…………64-60
پیشنهادات ……………………………………………………………………….…64
محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………64
فهرست منابع
منابع فارسی.………………………………………………….……………65

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی و مکانیسم های دفاعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا