2,900 تومان

موجود

چکیده

 

 با توجه به گسترش ورزش و فعالیت های ورزشی در میان افراد بشر ، نیاز به بررسی اثرات آن بر روی رفتار و گرایشات اخلاقی افراد درگیر در آن بسیار اهمیت پیدا کرده است.تحقیق اخیر به بررسی  میزان گرایش به  منش ورزشی[1] در میان ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی پرداخته است. به همین منظور تعداد 84 نفر از ورزشکاران رشته هایی انفرادی و 78 نفر از ورزشکاران رشته های تیمی پرسشنامه مقیاس گرایش به منش ورزشی(MSOS) [2] را تکمیل کرده اند ، که با استفاده از روش های آماری غیر پارامتریک به بررسی نتایج حاصل از آنها پرداخته شده است.نتایج نشان داد که ورزشکاران رشته های انفرادی سطح بالاتری از منش ورزشی را در مقایسه با ورزشکاران رشته های تیمی نشان می دهند(01/0=α). همچنین نتایج نشان داد که بین سابقه ورزشی ورزشکاران و میزان گرایش آنها به  منش ورزشی همبستگی مثبت و ضعیفی(262/0=r) وجود دارد.سایر نتایج به دست آمده به ما نشان می دهد که بین سن ورزشکاران ومیزان  گرایش آنها به منش ورزشی همبستگی وجود ندارد.همچنین بین ورزشکاران دارای تحصیلات در رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معنی داری درمیزان  گرایش به منش ورزشی وجود ندارد.نتیجه دیگری که به دست آمد نشان داد که  ورزشکاران دارای تحصیلات در مقطع دیپلم و یا پایین تر در مقایسه با ورزشکاران دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ،  سطح بالاتری از منش ورزشی را نشان دادند.

کلمات کلیدی

منش ورزشی ، ورزشکاران نخبه رشته های ورزشی تیمی ، ورزشکاران نخبه رشته های ورزشی انفرادی

 

مقدمه

این عقیده که ورزش موجب ساختن یک شخصیت اخلاق گرا می شود از دوران باستان وجود داشته است و از همان زمان طرفداران بسیاری از جمله افلاطون[1]را دارا بوده است که در کتاب جمهوریت[2] خود چنین بیان می کند:”دو هنر وجود دارد که من می گویم از جانب خدا به بشر هدیه شده است.موسیقی و حرکات ورزشی[3]. نه به دلیل حضور توأمان روح و جسم درآنها، بلکه به دلیل موزون بودن آنها .“ قرنها بعد فیلسوفی اگزیستانسیالیست[4] چون کامو[5] اظهار داشت که مقوله ای که او در آن به واقع اخلاقیات را آموخت ورزش بود.در اصل این باور که ورزش یک شکل مهم از آموزش اخـــلاقی است تنها به چند فیلسوف محـــدود نمی شود ، بلکه به طور گسترده ای در فرهنگ های مختلف وجود داشته و دارد[29].

البته در این میان می بایست نویسنده و متفکر توانای انگلستان جورج اورول[6] را استثناء دانست که  در یکی از نوشته های خود با عنوان ”جوهره ورزشی“[7] که در سال 1945 تحریر کرده است، در تقابل با اکثریت این فیلسوفان درباره ذات ورزش مدرن چنین بیان می کند؛ که ورزش مدرن هیچ نشانی از بازی جوانمردانه ندارد و می نویسد:”ورزش مدرن محدود می شود به عداوت ، حسادت ، فخر فروشی ، بدون در نظر گرفتن هیچ یک از قوانین و در بردارنده نوعی لذت سادیستی[8] از تماشای خشونت؛ به عبــــــارت دیگر یک جنگ منهای تیراندازی با تفنگ“(اورول،1945،ص.62-63) [18].

در طی سالها همگان بر این باور بودند که ورزش های رقابتی موجبات ارتقاء ورزشکاران را از نظـر شخصیتی فراهم می کند.این عقاید در طی دوران های مختلف با برخی اصلاحات وملاحظات همواره فراگیر بوده است. در طی قرن نوزدهم میلادی در مدارس و آموزشگاه های بریتانیا این اعتقاد وجود داشت که عضلات و اخلاقیات در طی پرداختن به ورزش های تیمی به طور همزمان توسعه می یابند. به همین دلیل در این مدارس و آموزشگاه ها دانش آموزان را ترغیب و حتی وادار به شرکت در ورزش های رقابتی می نمودند.این عقیده به سرعت در جوامع مختلف رواج پیدا کـــرد و به عنوان یک فرهنگ درآمد. ”ورزش باعـــــث ساختن شخصیت می شود.“ [9]تبدیل به یک شعار فرهنگی گشت،که منجر به این شد تا برنا مه های ورزشی قسمتی از فعالیت های اکثرمؤسسات آموزشی را در بر گیرد. حتی امروزه بسیاری از کانون های ورزشی درجهت تبلیغ برنامه های خود این طور عنوان می کنند که برنامه هایشان موجب تقویت شخصیت ورزشکاران می شود [8].

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
صفحه عنوان فارسی
تقدیم
تشکر و قدردانی
چکیده فارسی
فهرست مطالب
فهرست جداول
فصل اول:طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………….1
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………….6
1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7
1-5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………8
1-6-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………9
1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………….9
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….10
2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2- پیامد های روانشناختی تربیت بدنی و ورزش……………………………………………………………….14
2-3- پیامد های اخلاقی- اجتماعی تربیت بدنی و ورزش ……………………………………………………15
2-4-دیدگاه های نظری در ارتباط با منش ورزشی………………………………………………………………..15
2-5-عوامل موُثر بر منش ورزشی……………………………………………………………………………………….17
2-6-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………18
فصل سوم:روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………..24
3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………25
3-2-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….26
3-3-جامعه آماری و نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………….26
3-4-ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….27
3-5- نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..29
3-6-روش های آماری………………………………………………………………………………………………………29
فصل چهارم:یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………..31
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………32
4-2-توصیف یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………..32
4-3-آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..36
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………73
5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………74
5-2-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..74
5-3-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..83
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..85

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی منش ورزشی ورزشکاران نخبه ورزش های تیمی و ورزشکاران ورزش های انفرادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا