2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

سيستم بودجه بندي بر مبناي صفر براي اولين بار در سال ١٩٧٠ به کنگره امريکا پيشنهاد شد . و سپس در سال ١٩٧٣ در ايالت جورجيا بکار گرفته شد و پس از آن در سازمانهاي دولتي و خصوصي بسيار پذيرفته شد و آنها در بخشهائي از بودجه ريزي خود از اين روش استفاده کردند .

دربودجه ريزيهاي سنتي اغلب اساس برآورد ها ، ارقام سال قبل بوده و با درصدي افزايش به تنظيم بودجه سال جديد اقدام مي شود . اين عمل نارسا و ناقص بوده و از دقت و صحت کافي برخوردار نمي باشد . زيرا تسري وضع گذشته به آينده و ثابت نگهداشتن فعاليتها شاخص صحيحي براي پيش بيني نمي باشد .

براي رفع اين اشکال از روش جديدي در بودجه بندي استفاده مي شود که اصطلاحاً آن را در بودجه بر پايه صفر مي نامند . در اين روش هر سازمان براي بودجه بندي بايد کليه فعاليتها وبرنامه هاي خود را اعم از قديم يا جديد همانند يک برنامه يا فع اليت جديد از جنبه هاي مختلف جدِيد از جنبه هاِي مختلف مورد استفاده مورد ارزِيابِي قرار داده و مِيزان اهمِيت و اولوِيت آنها را مشخص سازد .

 

 

 

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا