۲,۹۰۰ تومان

موجود

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

چکيده

تجارت الکترونيک را می توان انجام هرگونه امور تجاري به صورت آنلاين و از طريق اينترنت بيان کرد. اين تکنيک در سال هاي اخير رشد بسياري داشته است و پيش بينی می شود بيش از اين نيز رشد کند. تجارت الکترونيکی هرگونه معامله اي گفته می شود که در آن خريد و فروش کالا يا خدمات از طريق اينترنت صورت پذيرد و به صادرات و واردات کالا و خدمات منتهی می شود. تجارت الکترونيکی معمولا کاربرد وسيع تري دارد، يعنی نه تنها شامل خريد و فروش از طريق اينترنت است بلکه ساير جنبه هاي فعاليت تجاري، مانند خريداري، صورت برداري از کالا، مديريت توليد و تهيه و توزيع و جابه جايی کالا و همچنين خدمات پس از فروش را در بر می گيرد. البته مفهوم گستره تر تجارت الکترونيک کسب و کار الکترونيک می باشد.

تاريخچه تجارت الکترونيک

انسان از ابتداي خلقتت اکنون روش هاي تجاري متفاوتی را تاکنون تجربه کرده است. در ابتدا سيستم مبادلات کالا رايج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می کرد. اين سيستم اشکالات فراوانی داشت. مثلا ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازي را پيدا بکند که به گوشت احتياج داشته باشد. در اين صورت گوشت ها فاسد می شدند.

در بعضی تمدن ها سيستم کالا هاي محبوب به وجود آمد. در سرزمينی که گندم غذاي اصلی مردمان بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعويض می کرد. اين روش هم مشکل زيادي داشت. کالا هاي محبوب در سرزمين هاي مختلف متفاوت بود. از طرفی ديگر معياري براي سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود.

بدون شک اختراع پول اولين انقلاب در زمينه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی شد و همه طالب آن بودند. فوايد استفاده از پول به اندازهاي بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار يک انقلاب ديگر را داشت. ارتباط بين تجارت و تکنولوژي دير زمانی است که وجود داشته و ادامه يک پيشرفت تکنيکی باعث پيشرفت تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود 2000 سال قبل از ميلاد، فينيقيان تکنيک ساخت کشتی را به کار بردند تا از دريا بگذرند و به سرزمين هاي دور دست يابند. با اين پيشرفت، براي اولين بار مرزهاي جغرافيايی براي تجارت باز شد و تجارت با سرزمين هاي ديگر آغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اينترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافيايی، بلکه اختلافات زمانی را نيز کمرنگ نموده و صحنه را براي نمايشی ديگر آماده کرده است.

مهمترين هدف در تجارت حال چه از روش هاي بسيار پيشرفت ها الکترونيکی استفاده کند و چه از روشهاي سنتی و قديمی، دستيابی به پول و سود بيشتر است. در اين ميان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادي در نقل و انتقال بسيار حياتی است. هنگامی که در سال 1994 اينترنت قابليت هاي تجاري خود را علاوه بر  جنبه هاي علمی و تحقيقاتی به نمايش گذاشت، موسسات تجاري و بانک ها در کشورهاي پيشرفته اولين نهادهايی بودند که تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان به کار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداري الکترونیک امروز است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی براي انواع فعالیت هاي بانکداري و اقتصادي بشمار می رود.

بانکداري و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاي تجاري و اقتصادي کشورهاي مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزي دقیق دارد. در بررسی تاریخچه الکترونیک درمی یابیم که بورس هاي اوراق بهادار نیز موسسات دیگري بودند که به سرعت فعالیت خود را باروند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتري هاي اینترنت در مقایسه با روش هاي قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاي بی نظیري دست یابند.

تجارت الکترونیک، علاوه بر جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهاي اخیر رشد فزاینده و قابل پیش بینی داشته است. این رشد تصاعدي حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت می باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخه ها و کشورهاي خاصی جا افتاده و استفاده می شود. استفاده از فناوري هاي الکترونیکی در انجام امور بازرگانی و تجاري به سالهاي قبل بر می گردد. امروزه خرید با استفاده از کارت هاي اعتباري در فروشگاه ها یکی از کاربردهاي الکترونیک در تجارت به شمار می آید. ترکیب تجارت و الکترونیک از سال 1970 آغازشد. درآن زمان شرکت هاي بزرگی دست به تشکیل شبکه  هاي کامپیوتري زدند

 

 

 

فهرست صفحه
چکيده 2
فصل اول 4
تجارت الکترونيک 5
1-1 تاريخچه تجارت الکترونيک 5
1- 2معرفی تجارت الکترونیک 7
1- 3 تعریف تجارت الکترونیک 8
1- 4 سایر تعاریف تجارت الکترونیک 9
1- 5مزایا و معایب تجارت الکترونیک 11
1-6 بسترهاي لازم براي تجارت الکترونیک 13
1-7 محدودیت هاي تجارت الکترونیک 14
1- 8مدل هاي تجارت الکترونیک 15
مزایاي تجارت B2C 17
1-9 راه اندازي یک تجارت الکترونیکی 19
1-10 تجارت الکترونیکدرایران 22
1-11 دلایل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران 25
1-12 تجارت الکترونیکراهیبه سوي ثروتمند شدن 25
1-13 ده درسمهم در زمینه تجارت اینترنتی 26
فصل دوم 31
پرداخت آنلاین 32
2- 1بانکداري الکترونیکی چیست؟ 32
2- 2خدمات بانکداري الکترونیک بانکداري اینترنتی( 32
2- 3شاخه هاي بانکداري الکترونیک 33
2- 4کانالهاي بانکداريالکترونیک 33
2- 5پرداخت الکترونیکی 34
2- 6ویژگی هاي سیستم هاي پرداخت الکترونیکی 35
2- 8ویژگی هاي پول الکترونیکی 37
2- 9انواع پول الکترونیکی 38
2-10 پرداخت همراه 39
2-11 پرداخت بر مبناي اشتراك پیام کوتاه 40
2-12 صورتحساب مستقیم موبایل 41
2-13 موبایل وب WAP 42
2-14 صورت حساب مستقیم اپراتور 43
2-15 کارت اعتباري 44
2-16 پردازش کارت هاي اعتباري 45
2-17 معرفی انواع کارت هاي خرید و اعتباري 46
2-18 کیف پول آنلاین 47
2-19 بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات 48
2-21 انواع دیگر پرداختهاي الکترونیک 49
فصل سوم 52
امنیت در تجارت الکترونیک 53
3-1 امنیت در تجارت الکترونیک 53
3- 2 تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت 54
3- 3 فناوري هاي تجارت الکترونیک 55
3- 4افراد 56
3- 5راهبرد 56
3- 6مدیریت 57
3- 7 نرم افزارهاي E_COMMERCE ومسائل امنیتی آن 57
3-8 روش هاي تامین امنیت 58
3- 9رمزنگاري در پروتکل هاي انتقال 60
3-10 انواع فناوري هاي حفاظت و ایمنی در تجارت الکترونیک 64
فصل چهارم 78
کاربرد تجارت الکترونیک 79
4-1 مقدمه 79
4- 2بیان مسئله تحقیق 80
34- مفهوم تجارت الکترونیکی 3 80
4-4 بررسی توانمندي هاي تجارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها: 81
4- 5تاثیر اینترنت بر ساختار صنعت (محیط نزدیک) 81
4- 6پارایدایم گزینشی دانینگ 82
4- 7تاثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات 83
4-9 تحلیل تجربه موفق شرکت گز سکه 86
فصل پنجم 89
بازاریابی الکترونیکی 90
5- 1بازرگانیالکترونیک e-business چیست؟ 90
25- بازاریابیبه چه معناست؟ 90
35- بازاریابیالکترونیکچیست؟ 91
5- 4بازاریابیاز طریق موتور جستجو 91
5- 5بازاریابیتنها از طریق موتور جستجو 93
5- 6نقشموتورهاي جستجو در بازاریابیاینترنتی 93
5- 7ششدلیل براي این که وب سایتشما براي تجارت شما حیاتی است 97
5- 9 رموز موفقیت ایمیل هاي بازاریابی 103
5-10 پنج قاعده مهم در بازاریابی فروش اینترنتی 105
5-11 معامله از دید مشتري 108
5-12 نتیجه گیري 113
مراجع 114

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه تجارت الکترونیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا