۲,۹۰۰ تومان

موجود

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

چكيده

سيستم حرارت مركزي به سيستمي اتلاق مي شود كه تأسيسات گرمايشي در مكاني به نام موتورخانه قرار مي گيرند. در اين سيستم، حرارت توسط سيال واسطه كه عمدتاً آب مي باشد، به بخش هاي مختلف منتقل مي شود. آب درون ديگ و توسط مشعل گرم شده يا به بخار تبديل گشته و پس از آن توسط پمپ هاي سيركولاتور خطي و يا زميني به دستگاه هاي پخش حرارت مانند رادياتورها و فن كويل ها منتقل شده و با هواي محيط (آزاد يا اجباري)تبادل حرارت نموده و به ديگ باز مي گردد. همچنين مقداري از سيال واسطه  براي توليد آب گرم بهداشتي وارد مبدل هايي مانند منبع كويلي و دو جداره شده و با آب سرد شهر تبادل حرارت كرده و به ديگ باز مي گردد. همچنين ديگ داراي تجهيزات ديگري چون منبع انبساط، سختي گير و دي اريتور و …  نيز مي باشد كه وظيفه ي اصلي منبع انبساط
جا دادن افزايش حجم سيال در اثر افزايش دما، درون خود و جلوگيري از آسيب به تأسيسات و لوله ها مي باشد.
به اين منظور منبع  انبساط را به دو صورت بسته و باز مي سازند كه منبع باز معمولاً روي بام و منبع بسته درون موتورخانه نصب مي گردد. آبي كه وارد ديگ مي شود داراي سختي مي باشد كه اين سختي موجب رسوبات درون ديگ و لوله ها و …  مي شود. بنابراين در مسير ورود آب به ديگ، از دستگاه سختي گير استفاده مي شود. همچنين وجود برخي گازها مانند اكسيژن باعث خوردگي سطح فلزات مي شود كه براي از بين بردن اين گازها از دي اريتور استفاده مي شود كه بر مبناي اين اصل كار مي كنند كه با افزايش دما، انحلال گازها درون مايعات كاهش مي يابد. البته بايد ذكر كرد كه امروزه استفاده از سيستم يك پارچه و مستقلي به نام پكيج با همان كاركرد سيستم حرارت مركزي، رو به گسترش مي باشد. مهمترين مزيّت اين سيستم نسبت به سيستم حرارت مركزي مستقل  بودن آن
مي باشد. همچنين براي كاركرد صحيح و دقيق تجهيزات فوق، از كنترل كننده ها و نمايشگرها براي كنترل و نمايش پارامترهاي مهم مانند دما و فشار و سطح مايعات و …  استفاده مي شود.

 

مقدمه

سيستم حرارت مركزي همان طور كه از اسم آن مشخّص است، به سيستمي اتلاق مي شود كه داراي مكاني براي تأسيسات حرارتي باشد كه به اين مكان موتورخانه گفته مي شود. اين موتورخانه بايد داراي شرايطي باشد كه درادامه توضيح داده خواهد شد. در يك سيستم حرارت مركزي، براي انتقال گرما از موتورخانه به مكان هاي مورد نظر از يك سيال واسطه استفاده مي گردد. سيستم هاي حرارت مركزي را بر همين اساس تقسيم بندي مي كنند.

موتورخانه

موتورخانه مكاني است براي نگهداري و استفاده ي تجهيزات حرارتي از قبيل :
ديگ و پمپها ي سيركوله و منبع انبساط بسته و منبع كويلي يا دو جداره و سختي گير و … .

هرموتورخانه بايد داراي شرايطي باشد كه در زير به آن اشاره شده است .
1- موتورخانه بايد داراي ابعاد مناسبي باشد و همچنين فضاي مورد نياز براي بازديد و سرويس وتعميرات فراهم باشد.
2- فضايي جهت افزايش ظرفيّت و در واقع افزايش تعداد وسايل تعبيه شود.
3- فضای موتورخانه باید در پایین ترین قسمت ساختمان و در نزدیکی قسمتی که بیشترین تلفات حرارتی را دارد، قرار گیرد.
4- كف موتورخانه داراي شيب مناسب به طرف كف شويي موتورخانه باشد.
5- نور موتورخانه بايد مناسب بوده و سعي شود از دو رنگ سفيد و زرد استفاده شود.
6- در جایی قرار گیرد که از حداکثر نور طبیعی بهره مند باشد.
7- سعي شود رنگ ديوارها روشن باشد.
8- موتورخانه بايد داراي دريچه هاي مناسب جهت هواي موردنياز احتراق و تعويض هوا باشد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : سيستم حرارت مركزي 1
1-1- مقدمه 1
1-2- موتورخانه 2
1-3- انواع سيستم هاي حرارت مركزي 3
1-4- سيستم حرارت مركزي با هواي گرم 3
1-4-1- اجزاي سيستم حرارت مركزي با هواي گرم 3
1-4-2- كوره ي هواي گرم 3
1-5- محاسبه ي مقدار هواي لازم 4
فصل دوم : مشعل 5
2-1- مقدمه 5
2-2- احتراق مشعل 6
2-2-1- سوخت 6 2-2-2- اكسيژن 7 2-2-3- حرارت 7
2-3- انواع مشعل ها 8 2-3-1- مشعل گازوئيلي 8
2-3-2- مشعل گازي 23
2-4- مشعل هاي پيشرفته 31
فصل سوم : ديگ 38
3-1- مقدمه 38
3-2- تاريخچه 39
3-3- انواع ديگ ها 40
3-3-1- ديگ چدني 40 3-3-2- ديگ فولادي 43 3-3-3- ديگ بخار 45
عنوان صفحه
3-3-4- ديگ آب گرم 47 3-3-5- از لحاظ تعداد پاس های گذر دود 48 3-3-6- از لحاظ تماس آب با پشت دیگ 48
3-4- تجهيزات ديگ 49
3-5- محاسبه ي ظرفيّت و انتخاب ديگ 52
3-6- ديگ چگالشي 52
3-7- عيب ورفع عيب 53
فصل چهارم : پمپ 56
4-1- مقدمه 56
4-2- انواع پمپ ها 57
4-3- پمپ سانتريفوژ 57
4-4- اجزاي پمپ 58
4-5- مشخصه هاي پمپ 60
4-6- كاويتاسيون 60
4-7- انتخاب پمپ 61
4-8- اتّصال پمپ ها به يكديگر 62
4-9- پمپ در تأسيسات 63 4-9-1- انواع پمپ هاي سيركولاتور 63
4-10- تجهيزات جانبي 63
4-11- عيب و رفع عيب پمپ 64
فصل پنجم : منبع انبساط 69
5-1- مقدمه 69
5-2- منبع انبساط باز 70 5-2-1- جنس منبع انبساط باز 70 5-2-2- محل نصب 70 5-2-3- تجهيزات 70

عنوان صفحه
5-2-4- انتخاب مخزن 72 5-2-5- قطرلوله ي رفت و برگشت 73 5-2-6- محاسن و معايب 73
5-3- منبع انبساط بسته 74 5-3-1- منبع ديافراگمي 74 5-3-2- منبع ساده 75 5-3-3- مزايا و معايب 75
فصل ششم : دستگاه آب گرم مصرفي 76
6-1- مقدمه 76
6-2- منبع دو جداره 77 6-2-1- تجهيزات 77 6-2-2- نحوه ي عملكرد 78
6-3- منبع كويلي 78 6-3-1- تجهيزات 79 6-3-2- نحوه ي عملكرد 79
فصل هفتم : دستگاه هاي پخش كننده گرما 80
7-1- مقدمه 80
7-2- رادياتور 81 7-2-1- رادياتور فولادي 81 7-2-2- رادياتور آلومينيومي 82 7-2-3- رادياتور چدني 82 7-2-4- هوا گيري رادياتور 83
7-3- كنوكتور 83
7-4- يونيت هيتر 84 7-4-1- اجزاي يونيت هيتر 84 7-4-2- انواع يونيت هيترها 85 7-4-3- انتخاب يونيت هيتر 85

عنوان صفحه
7-5- فن كويل 86 7-5-1- اجزاي فن كويل 86 7-5-2- نحوه ي کار 86 7-5-3- انواع فن کویل از نظر تعداد لوله ها 86 7-5-4- انواع فن کویل 87 7-5-5- نگه داری فن کویل 87
7-5-6- مزایای فن کویل 87 7-5-7- معایب فن کویل 87
فصل هشتم : سختي گير 88
8-1- مقدمه 88
8-2- روش هاي سختي گيري 89
8-3- سختي گيرهاي فيزيكي 89 8-3-1- سختي گير الكترونيكي 89
8-3-2- سختي گير الكتروليتي 90
8-3-3- سختي گيرهاي مغناطيسي 90
8-4- سختي گيرهاي شيميايي 91
8-4-1- سختی گیر های شیمیایی ته نشین کننده 91
8-4-2- سختی گیرهای شیمیایی غیر ته نشینی 92
8-4-3- سیستم های دوزینگ فسفات 92
8-5- سختي گيرهاي مكانيكي 93
8-5-1- سختی گیری به روش سختی گیر رزینی 93
8-5-2- اجزا دستگاه سختی گیر رزینی 93
8-5-3- عملکرد 94
8-5-4- اشباع و احياي رزین 94
8-5-5- مزايا و معايب 94
8-6- فيلترهاي آب 95
8-6-1- فیلتر های رزینی کربنی 95
8-6-2- اسمز معکوس 95
عنوان صفحه
فصل نهم : دي اريتور 96
9-1- مقدمه 96
9-2- علل كاربرد دي اريتور 97
9-3- اساس كار دي اريتور 97
9-4- محل نصب 98
9-5- اجزاي دي اريتور 98
9-6- قوانين عملكرد دي اريتورهاي تحت فشار 99
9-7- توزيع آب در دي اريتور 100
9-8- روش هاي پودر كردن آب 100
9-9- انواع دي اريتور بر اساس ساختار و نحوه عملكرد 101
9-9-1- دي اريتورهاي افشانكي 101
9-9-2- دي اريتورهاي آبشاري 101
فصل دهم : پكيج 102
10-1- مقدمه 102
10-2- اجزاي تشكيل دهنده ي پكيج 103
10-3- انواع پكيج ها 110
فصل يازدهم : كنترل كننده ها و نمايشگرها 113
11-1- مقدمه 113
11-2- ترميستور 114
11-2-1- انواع ترميستورها 114
11-3- ترموستات 114
11-3-1- انواع ترموستات ها 114
11-3-2- ترموستات اتاقي 114
11-3-3- ترموستات كانالي 115 11-3-4- ترموستات هاي بي متالي 115
11-3-5- ترموستات هاي فانوسه اي 115
11-3-6- ترموستات ديجيتالي 115
عنوان صفحه
11-3-7- ترموستات پله اي 115
11-4- آكواستات 116
11-4-1- آكواستات مستغرق 116
11-4-2- آكواستات جداري 116 11-4-3- آكواستات حد 116
11-5- كنترل كننده هاي فشار 117
11-6- كنترل كننده هاي سطح مايع 119
11-6-1- كنترل سطح مكانيكي 119
11-6-2- كنترل سطح الكترومكانيكي 119
11-6-3- كنترل سطح الكتريكي 120
11-6-4- كنترل سطح خازني 121
11-7- كنترل كننده هاي جريان سيالات 121
11-8- دمپر 121
11-9- ترموكوپل 122
11-10- كليد گريز از مركز 122
11-11- شير ترموستات رادياتور 122
11-12- رله ي کنترل دود 123
11-13- نمايشگرها 123
فصل دوازدهم : شيرآلات صنعتي 124
12-1- مقدمه 124
12-2- تاريخچه 125
12-3- جنس و مواد 125
12-4- نكات مهم در طراحي و ساخت شيرها 125
12-5- انواع مختلف شيرها 126
پيوست 1 – اتلافات حرارتي ساختمان 136
پيوست 2 – ظرفيّت حرارتي آب گرم مصرفي 138

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه تجهيزات حرارت مركزي همراه با عيب يابي و رفع عيب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا