2,900 تومان

موجود

1 مرور کردن

چکیده

در این پژوهش مقایسه جذب سطحی رنگ های سانست یلو و اریتروزین با استفاده از نانوذرات سولفید روی و هیدروکسید نقره تثبیت شده بر روی کربن فعال مطالعه گردید. اثر پارامترهای مختلف مؤثر بر فرآیند جذب مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه‌ی و pH محلول رنگ و زمان تماس بر روی درصد حذف بررسی وبهینه گردید. پس از بررسی اثر پارامترهای مؤثر بر فرآیند جذب  به صورت مجزا مشاهده شد که pH  بهینه  حذف  سانست یلو با جاذب های سولفید روی و هیدروکسید نقره به ترتیب 2و1/2 وبرای  اریتروزین 5/2و5/3 بوده و زمان بهینه حذف کمی  سانست یلو به ترتیب 2و5وبرای اریتروزین 14و15بود.در شرایط اشاره شده بالا امکان حذف محلول های  21و5 سانست یلو و 15و10میلی گرم بر لیتراریتروزین و با مقدار جاذب  ها ی 007/0و017/0 گرم برای سانست یلو  018/0و015/0  گرم مناسب حذف کمی اریتروزین بود می باشد.با بررسی مدل های سنتیکی مختلف از قبیل سنتیک مرتبه اول و دوم،  نفوذ درون ذره ای و مدل سنتیکی الوویچ با در نظر گرفتن  ضریب همبستگی و نزدیکی ظرفیت جذب تئوری وتجربی مشاهده گردید که جذب سطحی هر دو رنگ از مدل مرتبه دوم می کرد . همچنین با بررسی مدل‌های هم‌دمایی لانگمویر، فروندلیچ، دوبینین- رادوشکویچ و تمپکین مشاهده گردید که مدل لانگمویر با توجه به بالاترین ضریب همبستگی برای تفسیر داده های تجربی و کمترین خطای روش (X2) و مساعد بودن فرایند جذب سطحی (0<RL<1)  بهترین مدل همدمایی می باشد

 

مقدمه

رنگ‌ها  (آلاینده­های اصلی محيط زيست)  از طریق صنایع نساجی، چرم­سازی، کاغذسازی و پلاستیک سازی ومواد غذایی وارد آب­های جاری شده وبیشترین میزان آلوده کنندگی از طریق صنایع نساجی وارد می گردد. رنگ های مصرفي در فرايندهاي مخـتلف پس از ورود به فاضلاب­ها باعث تغيـير رنگ آب و همچنین جلوگيري از نفـوذ نور به درون آب و اخـتلال در عمل فتوسنتز و تخـريب اکوسيستم­ها و گـونه‌هاي آبزيان گردید.اغلب این رنگ­ها سمی و سرطان­زا بوده و تجمع آن­ها در بافت­های زیستی  باعث بروز بیماری­های جبران­ناپذیری می­شوند. توليد و استفاده روز افزون از رنگ‌هاي سـنتزي (با ساختار پيچيده‌تروپایدارتر) در سال‌هاي اخير نگرانی‌هایی بوجود آورده و همین امر توجه بيشتري را به خطرات ناشی از آلودگي زيست محيطي رنگ­ها معطوف کرده است[1].  رنگ‌هاي بازی در ميان رنگ‌هاي موجود جزء آلاینده­های اصلی به شمار رفته  و از مواد سخت تجزيه­پذير و پايدار محسوب مي‌شوند. بنابراين فاضلاب حاوي این رنگ‌ها، تهديدي جدي براي محيط زيست به شمار رفته و  حذف اين دسته از آلاينده‌ها در بسياري از تحقيقات مورد توجه قرار گرفته است[3-2].

در این تحقیق با استفاده از جاذب های مناسب و با کارایی بالا برای حذف رنگ‌ها از آبها می باشد.

کربن فعال از جمله موادی است که به طور وسیع در زمينه­ی حذف آلاینده­ها به عنوان جاذب مورد استفاده قرار گرفته است. کربن فعال علی رغم مزایایی که دارد دارای ظرفيت جذب پايينی بوده و برای کاربرد­های صنعتی و حذف آلاینده‌هایی مثل رنگ‌ها و یون‌های فلزی در مقياس بالا مناسب نمی­باشد. بنابراين تلاش­های زيادی در جهت بهبود خواص جذب سطحی و همچنين توليد جاذب­های جديد با ظرفيت بالا و قيمت مناسب­تر صورت گرفته است. اغلب پژوهش­هایی که در این زمینه انجام گرفته مربوط به استفاده از نانوذرات و نشاندن این مواد بر روی کربن فعال بوده است. دلیل استفاده از نانو مواد، سطح ويژه­ی بالا و کسر بزرگ اتم­های در دسترس برای انجام برهم­کنش شيميايی بوده است.

 

 

 

فصل اول
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………1
1-1- رنگ………………………………………………………………………………………………………………………1
1-2- مبنای ایجاد رنگ توسط رنگینه……………………………………………………………………………..2
1-2-1- رنگ‌دهنده‌ها…………………………………………………………………………………………………..3
1-2-2- رنگینه‌ها…………………………………………………………………………………………………………4
1-2-3- سیستم‌های طبقه‌بندی رنگینه‌ها………………………………………………………………………….4
1 -3 رنگ و محیط زیست…………………………………………………………………………………………….5
1-4-خصوصیات رنگ سانست یلو………………………………………………………………………………..5
1-5-خصوصیات رنگ اریتروزین…………………………………………………………………………………..6
1-6-کربن فعال…………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-1-تاریخچه استفاده از کربن…………………………………………………………………………………..6
1-6-2-ویژگی های کربن فعال……………………………………………………………………………………..7
1-6-3-مساحت سطح کربن فعال………………………………………………………………………………….7
1-7- نانوساختارها………………………………………………………………………………………………………8
1-7-1-مواد نانو…………………………………………………………………………………………………………8
1-7-2-نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………9
1-7-3-روش‌های سنتز نانو ذرات ……………………………………………………………………………….9
1-7-4-اندازه گیری مساحت سطح ………………………………………………………………………………….9
1-7-5-شناسايي نانو ذرات…………………………………………………………………………………………11
1-8 تئوری جذب……………………………………………………………………………………………………….12
1-9-اصول جذب سطحی……………………………………………………………………………………………13
1- 9- 1- نيروها و انرژي‌هاي جذب سطحي…………………………………………………………………13
1-9-2- شرايط عملي موثر در سرعت فرآيند جذب سطحي……………………………………………14
1-10- تعادل جذب و ايزوترم‌هاي جذب……………………………………………………………………..14
1-10-1 -ايزوترم لانگموير………………………………………………………………………………………14
1-10-2- ایزوترم فرندلیچ………………………………………………………………………………………..17
1-10-3- ايزوترم تمکين………………………………………………………………………………………….18
-10-4-ايزوترم دوبينين-رادوشکويچ………………………………………………………………………….19
1-11-معادلات جذب …………………………………………………………………………………………….21
1-12-مطالعات سينتيکي………………………………………………………………………………………….21
1-13-اهميت حذف دورنگ سانست یلوو اریتروزین …………………………………………………25
1-14-مروری بر کارهای گذشته ……………………………………………………………………………..25
فصل دوم: بخش تجربي……………………………………………………………………………………………….29
2-1- دستگاه‌هاي مورد استفاده……………………………………………………………………………….30
2-2- مواد شيميايي مورد نياز ………………………………………………………………………………..30
2- 3-محلول‌سازي……………………………………………………………………………………………….30
2-3- 1 آماده‌سازي محلول‌هاي مادررنگ ها……………………………………………………………30
2-4-سنتزو شناسايي نانو ذره سولفید روی باSEM …………………………………………………30
2-5- سنتز و شناسايي نانو ذره هیدروکسید نقره با SEM ……………………………………..34
2-6- تهیه کربن فعال از چوب درخت گردو……………………………………………………………35
2-7- اندازه گیری جذب ……………………………………………………………………………………..35
فصل سوم: بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………….36
3-1- حذف رنگ های سانست یلو و اریتروزین با جاذب های جدید………………………..37
3-1-1- اثر پارامترهای موثر بر حذف رنگ سانست یلو و اریتروزین ………………………37
3-1-1-1- اثر pH…………………………………………………………………………………………..37
3-1-1-2-اثر مقدار جاذب…………………………………………………………………………………..40
3-1-1-3- اثرزمان هم زدن………………………………………………………………………………….43
3-1-1-4-اثر غلظت رنگ بر میزان حذف …………………………………………………………….46
3-2- ايزوترم¬هاي جذبی:……………………………………………………………………………………..49
3-3 سینتیک جذبی:…………………………………………………………………………………………….64
3-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….100
منابع……………………………………………………………………………………………………………….101

 

1 دیدگاه برای پایان نامه حذف رنگ های سانست یلو و اریتروزین توسط نانو ذرات سولفید روی و هیدروکسید نقره تثبیت شده روی کربن فعال وبررسی ایزوترم و سنتیک در فرایند حذف رنگ ها

 1. sepidemahmoudi (خریدار محصول)

  سلام وقتتون بخیر .. باید حاوی مشخصات و اسم و فامیل کسی که پایان نامه رو تنظیم کرده باشه … الان من با این که خریدم و میخوام ارجاع بدم به این پایان نامه نمیتونم ..

  • Administrator

   سلام
   جواب به ایمیل شما ارسال شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا