2,900 تومان

موجود

مقدمه

این کتاب کوچک تلاش می کند دیدگاه ها و برنامه های موجود در حوزه آموزش و دستور العمل های آن را توضیح داده و تحلیل و تفسیر کند. این یک کتاب آموزشی نیست که بتوان آن را تدریس کرد، فقط مطالب مورد نیاز را آموزش داده و برای مرور آموخته ها مناسب است. همچنین باید اشاره کرد که این کتاب به صورت یک نظام نامه هم نیست که واحد های آموزشی برای اجرای دستور العمل های آموزشی از آن بهره ببرند زیرا به مسائل به صورت جزئی توجهی ندارد و خطوط کلی را روشن می کند. این کتاب دیدگاه هایی را به منظور اجرای دستور العمل های آموزشی ارائه می کند. این کتا ب دانش آموزان را تشویق می کند تا دیگر راه های منطقی را امتحان کرده و مفاهیم و عناصر مربوط به یک آموزش موثر را توسعه دهند.

منطق اشاره شده در اینجا با چهار سوال شروع می شود که باید برای دستیابی به هر طرح و برنامه و دستور العمل آموزشی به آن ها پاسخ داده شود. سوالات به قرار زیر است:

  1. واحد آموزشی باید در پی دستیابی به چه اهدافی باشد؟
  2. برای دستیابی به این اهداف چه تجارب آموزشی ای مورد نیاز می باشد؟
  3. چگونه می توان این تجارب آموزشی را به نحو موثری سازماندهی کرد؟
  4. ما چگونه می توانیم تعیین کنیم که این اهداف به چه صورت حاصل خواهند شد؟

این کتاب روش هایی را برای آموزش این سوالات بیان می کند. ما در پی پاسخگویی به این سوالات نیستیم زیرا سطح هر یک از این سوالات متفاوت بوده و  برای هر واحد آموزشی نیز تفاوت پیدا می کند. به جای پاسخگویی به سوالات به روش پاسخ دادن به آن ها می پردازیم. این راهی منطقی برای بررسی مسائل و مشکلات آموزش و دستور العمل های آموزشی است.

  1. واحد آموزشی باید در پی دستیابی به چه اهدافی باشد؟

خیلی از برنامه های آموزشی، تعریف روشنی از اهداف خود ندارند. در برخی از موارد ممکن است از آموزگار درس علوم، انگلیسی یا دروس اجتماعی خواسته شود اهداف خود را بیان کنند و مشکل دیگری هم که وجود دارد عبارت است از اینکه هیچ پاسخ رضایت بخشی از سوی آن ها شنیده نمی شود. پاسخی که ممکن است از معلمین دریافت شود این است که هدف آنها تربیت افرادی است که خوب آموزش دیده باشند و اینکه آنها علومف انگلیشی و علوم اجتماعی را آموزش می دهند زیرا برای داشتن یک چرخه خوب آموزشی، این موارد ضروری می باشند. شکی نیست که بسیاری از کارهای آموزشی عالی به وسیله معلمینی انجام می پذیرد که تعریف واضحی از اهداف خود ندارند ولی آموزش دادن خوب را می دانند و اینکه به چه موضوعاتی در آموزش دانش آموزان بیشتر توجه کنند آنها را ترغیب کرده و اینکه چه مواد آموزشی ای را فراهم آورند و چه طور از آنها استفاده کنند. علاوه بر این، اگر برنامه آموزشی ای طراحی گردیده است برای بهبود و توسعه آن ضروری است که در ذهن خود درکی از اهدافی که باید به آن ها دست یابیم داشته باشیم. این اهداف آموزشی از طریق موادی که مورد استفاده قرار می گیرد، تمرکز بر رئوس مطالب و روش های آموزشی ای که تست و آزمایش می شوند توسعه و بهبود می یابند. همه جنبه های برنامه های آموزشی وسیله هایی واقعی برای دستیابی به اهداف آموزشی می باشند. بنابر این اگر می خواهیم برنامه آموزشی ای را به صورت نظام مند و هوشمندانه مطالعه کنیم باید مطمئن شویم که اهداف خود را به صورت روشن و واضح مشخص کرده ایم.

اما چطور می توان به اهداف دست یافت؟ اما آیا این اهداف آمال و آرزوهای کارکنان واحد آموزشی است یا اینکه ترجیحات افراد و گروه هخا می باشد؟ آیا هیچ جایی وجود دارد که در آنجا روی مشکلات دستیابی به اهداف به صورت سیستماتیک تلاش شود؟

این یک واقعیت است که در انتهای تحلیل ها، اهداف به وسیله روش ها انتخاب می شوند و بنابر این آن ها باید پاسخگوی مسئولیت های حقوقی واحد آموزشی باشند. برای رسیدن به این قضاوت، داشتن یک فلسفه آموزشی جامع مورد نیاز است. علاوه بر این انواعی از اطلاعات و دانش وجود دراد که برای ما روش استفاده هوشمندانه از این فلسفه های آموزشی برای رسیدن به اهداف و تصمیم گیری بهتر را آسانتر می کند. اگر این موارد برای تصمیم گیران مهیا باشد این احتمال افزایش می یابد که تعیین اهداف عاقلانه تر بوده و اینکه اهداف واحد آموزشی معنی دار تر شده و از اعتبار بیشتری برخوردار باشد. بدین دلیل بخش زیادی از مطالعات علمی در مورد آموزش طی سی سال اخیر به این مورد توجه داشته اند که چگونه تعیین اهداف یک واحد آموزشی را می توان عاقلانه دانست. ادبیات فنی آموزش صد ها مطالعه انجام داده و به اطلاعات سودمندی برای گروه های آموزشی در مورد انتخاب اهداف دست یافته است.

قبول اصول مطالعه و بررسی می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد نحوه انتخاب عاقلانه اهداف فراهم آورد اما سوالی که در پی این مطرح می شود این است که چه منابعی در راه رسیدن به این اطلاعات می تواند مفید باشد؟ در اینجا بحثی بین جزئی نگران و کلی نگران و همچنین بین گروه واحد آموزشی و روانشناسان کودک وجود دارد که چه منابعی می تواند در دستیابی به این اهداف مفید باشد. کل نگران به این موضوع اشاره می کنند که باید توجه کرد که کودکان چه اهدافی در ذهن دارند و چه چیز آن ها را ترفیب و تشویق می کند. کل نگران به این موارد به عنوا ن منابعی که می تواند اطلاعاتی در مورد اهداف پدید آورد نگاه می کنند. از سویی دیگر جزئی نگران به حجم انبوه دانش پدید آمده طی سالیان دراز که تحت عنوان میراث فرهنگس شناخته می شود به عنوان اصلی ترین منبع اهداف اشاره می کنند. جزئی نگران به میراث فرهنگی که طی قرون و اعصار گذشته به دست آمده است به عنوان جزئی ضروری برای پایه های یادگیری نظر دارند.

بیشتر روانشناسان نگران مشکلات معاصر می باشند که در اجتماع کنونی وجود دارد و نگران پایه قرار گرفتن این دانش به عنوان زیر بنای اهداف می باشند. ان ها به مدرسه به عنوان مکانی برای کمک به نوجوانان برای غلبه بر مشکلات اجتماعی فعلی در جوامع نگاه می کنند. اگر آن ها بتوانند تعیین کنند که مشکلات جوامع کنونی چیست، آن وقت اهداف مدارس فراهم کردن دانش، بینش، نگرش و مهارت هایی برای غلبه  هوشمندانه بر این مشکلات می باشد. از سوی دیگر فلاسفه آموزش بر این باورند که در زندگی ارزش های اساسی وجود دارد که از نسلی به نسل دیگر از طریق آموزش در مدارس منتقل می شود.  آن ها به مدارس به عنوان اسسی برای انتقال مفاهیم فلسفه آموزش نگاه می کنند و بنابر این فلسفه آموزش را به عنوان منبع اصلی اهداف قلمداد می کنند.

دیدگاه هایی که تا اینجا بررسی شد نشان می دهد که منابع مختلفی برای رسیدن به اهداف وجود دارد که هر یکی نیز برای تصمیم گیری هوشمندانه و عاقلانه دلایل مختلفی دارند . هر یکی از این منابع ارزش های خاص خود را دارند. بنابر این ما باید هر یک از این منابع را اولویت بندی کنیم و ببینیم چه اطلاعاتی فراهم می آورند و اینکه این اطلاعات چه کمکی به ما در تصمیم گیریو تعیین و رسیدن به اهداف آموزشی مد نظرمان می کنند.

 

 مطالعات یادگیری به عنوان منبع اهداف آموزشی

یادگیری فرایندی برای تغییر در الگو های رفتار افراد است. این رفتار در هنگام احساسات شدید هم برای انجام بهتر انجام دادن کارها مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که آموزش از این دید نگریسته شود، اهداف آموزشی نیز روشن می باشد بنابر این انواع تغییرات در رفتار که یک برنامه آموزشی در پی به وجود آوردن آن است مشخص می شود. همچنین مطالعات یادگیری در  پی یافتن تغییرات مورد نیاز در الگوهای رفتاری دانش آموزان واحد های اموزشی است که باید تغییر کنند.

یک بررسی در مدارس ابتدایی می تواند رژیم غذایی نامناسب و شرایط جسمانی نامطلوب را روشن کند. این واقعیت ها ممکن است اهداف سلامتی را در مورد آموزش و مطالعات اجتماعی بیان کند اما این اهداف فقط با دیدگاهی که مفاهیمی مثل شرایط جسمانی را در نظر می گیرد هماهنگ است.

تعریفی از اصطلاح نیاز وجود دارد که از نظر روانشناسانی مثل پرسکات و ماری بیان شده است. نظر آن ها این است که انسان موجودی است با  ارگانیک پویا که انرژی نرمالی دارد که از طریق اکسیژن و مواد غذایی تامین می شود و برای رفع نیاز های درونی و بیرونی خود به کار می گیرد. برای حفظ توازن سیستم باید نیازهای خاصی از ما برآورده شود. پرسکات این نیاز ها را به سه دسته طبقه بندی میکند که عبارتند از نیاز های جسمانی مثل نیاز به آب و غذا، فعالیت بدنی ، نیاز های جنسی و شبیه به این، نیاز های اجتماعی مانند نیاز به مهر و عاطفه، نیاز به احترام و شخصیت، و نیاز هایی که در گروه های اجتماعی پاسخ داده می شوند و همچنین نیاز به بر قراری ارتباط با دیگران و یافتن زوایای پنهانی وجود خود مانند نیاز به درک فلسفه زندگی. در این زمینه همه بچه ها نیاز های مشابهی دارند و وظیفه مدارسو هر واحد آموزشی دیگری کمک به برطرف سازی این نیاز ها برای همه بچه ها می باشد و اینکه نه فقط آن ها را راضی کند بلکه الگوهای رفتاری را نیز به وجود آورد که از لحاظ شخصی و اجتماعی مهم باشد. یک مطالعه روی گروهی از کودکان و نیاز هایی از آنان که به شکل رضایت بخشی برآورده نشده است می تواند نقش مدارس را در برآورده ساختن مناسب این نیاز ها مشخص کند. اهداف آموزشی در این مورد می تواند بینش ها و نگرش ها و مهارت های لازم برای کمک به برآورده ساختن موثر نیازهای دانش آموزان باشد. این مطالعات همچنین می تواند روش های برانگیختن دانش آموزان و وسایلی که برای برطرف ساختن مناسب نیازهایشان به آن نیاز دارند را مشخص کند، و این نیازها را نسبت به محیط بیرون از مدرسه به شکل رضایت بخش تری مرتفع سازد.

بررسی زندگی بیرون از مدرسه

تلاش هایی که برای تعیین اهداف مدارس صورت گرفت، سختی های فوق العاده ی اجرای این اهداف را بیشتر نشان داد مخصوصا بعد از توسعه دانش انسان از بدن خویشتن و همچنین بعد ازانقلاب صنعتی. قبل از این تاریخ موادی که از لحاظ دانشگاهی به آن ها توجه می شد و مورد بررسی قرار می گرفت بسیار ناچیز بود و بنابر این مشکلات ناشی از انتخاب عناصر با اهمیت میراث فرهنگی یک جامعه نیز کمتر بود. با افزایش سرعت در پیشرفت های دانش بشری و تولید روز افزون علم، مدارس به این نتیجه رسیدند که ممکن نیست اهدافی را برگزینند که مورد پذیرش همه دانشمندان باشد.و بنابر این این سوال به وجود آمد بود که کدام مهارت ها، دانش ها و توانایی ها در زندگی معاصر با اهمیت است. هر برت اسپنسر در تلاش برای مشخص کردن این که کدام دانش ارزشمند تر است؟ تلاش کرد به این سوال از راه پرداختن به و مشخص کردن بیشترین تلاش ها در طول یک قرن گذشته پاسخ دهد. اگر چخ اسپنسر از این طریق به خیلی از کارهای غیر رسمی پرداخت و به آن ها اشاره کرد، ولی تکنیک مورد استفاده آقای اسپنسر به تکنیک هایی که در مطالعات امروزی استفاده می شود شباهت فراوان داشت.

هنگامی که جنگ جهانی اول به وقوغ پیوست شمار زیادی از مردم نیاز به یادگیری مهارت های ویژه ای داشتند که باید آن ها را در دوره ای کوتاه فرا می گرفتند و بنابراین سیستم های کوتاه مدت تاثیر بهتری داشتند تا سیستم های آموزشی بلند مدت. ایده تحلیل شغل در این دوره شکل گرفت و در برنامه های آموزشی در خلال جنگ جهانی اول به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت تا ازآن طریق بتوانند انواع مهارت های مورد نیاز مردم و همچنین تجارت و شغل را به آن ها بیاموزند. با این وجود ایده تحلیل شغل بسیار ساده می باشد و از آن طریق فقط می توان بر کارهایی که به عهده نیروی کار است نظارت کرد و بنابر این برنامه های آموزشی فقط می توانستند بر حوزه هایی حیاتی و خاص تمرکز کنند. با این حال بیشتر مطالعات در زمان معاصر نیز منطقی ساده دارند.

امروزه در مورد زندگی همزمان دانش آموزان بیرون از خانه دو بحث عمده وجود دارد و این دو بحث بر تعیین اهداف مدارس تاثیر می گذارد. اولین بحث این ست که از آن جا که زندگی همزمان بیرون از مدرسه بسیار پیچیده است و اینکه زندگی پیوسته تغییر می کند، مدارس باید بر آن جنبه هایی از زندگی افراد که اکنون از اهمیت بیشتری بر خورد ار است تمرکز کرده و آن ها بپردازند ، به مسائلی توجه کنند که اموز برای زندگی کنونی حیاتی است و عاقلانه نیست که به مسائلی بپردازد که در پنجاه سال گذشته یا بیشتر مورد توجه بوده اند و اکنون از اهمیتی بر خوردار نیستند و نپرداختن به مسائل حیاتی کنونی پذیرفتنی نیست.

بحث دوم در مورد زندگی معاصر پس از افزایش یافته ها در باره انتقال آموزش شکل گرفت. برای مدت های طولانی آموزگاران بر این اعتقاد بودند که هر دانش آموزی می تواند ذهن خود را پرورش دهد و اینکه هر فردی استعداد های مختلفی دارد و می تواند از این استعداد ها در شرایط مختلف بهره ببرد و بنابر این نیاز کمی به تحلیل زندگی معاصر برای بیان اهداف نیاز است.  بر طبق این دیدگاه اهمیت اهداف در توسعه استعداد های مختلف ذهنی افراد نهفته است و افراد برای زندگی بهتر باید این توانایی را بدست آورند که در شرایط مختلف از توانایی های مختلف خود استفاده کنند.با این حال مطالعات صورت گرفته در زمینه انتقال اطلاعات نشان می دهد دانش آموزان بیشتر در شرایطی می توانند از اطلاعات خود استفاده کنند که شرایطی که در زندگی با آن روبرو شده اند مشابه با شرایطی باشد که در آن تحصیل کرده اند.علاوه بر این دانش آموزان تحت دو شرط احتمال بیشتری دارد که شباهت شرایط آموزشی و شرایط تحصیلی خود را درک کنند: 1: شرایط زندگی تحصیلی و زندگی جاری آن ها از خیلی از جنبه ها با هم مشابه باشد، 2: به دانش آموزان تکالیف و تمرین هایی داده شود که در زندگی بیرون از مدرسه خود شرایط به کار گیری آموخته های خود در مدرسه را درک کنند.

استفاده از زندگی همزمان به عنوان پایه ای برای اهداف آموزشی،  گاهی اوقات انتقادهای خاصی را متوجه خود می کند، مخصوصا زمانی که به عنوان تنها منبع اهداف استفاده شود. یکی از عمده ترین انتقاداتی که می شود این است که تعیین فعالیت های همزمان در زندگی علاقه مندی افراد به آن ها را نشان نمی دهد.برای مثال نتایج یافته ای که افراد زیادی را به انجام فعالیت هایی خاص گمارده بود نشان داد که این فعالیت ها نباید در مدرسه به دانش آموزان آموخته شود. برخی از این فعالیت های ممکن است مضر باشد و بهتر است محدودیت هایی در آموزش آن ها گذاشته شود. دومین انتقادی که به این شیوه تعیین اهداف می شود از سوی برخی مطالعات که به جریانی به نام مکتب حال گرایان شهرت دارد وارد می شود. این انتقاد به این دلیل می شود که شرایط زندگی بسیار پیچیده و دائما در خال تغییر است و تربیت بزرگسالانی که بتوانند از پس مشکلات بر آیند کار ساده ای نیست چون مشکلات نیز در حال تغییراند.

این منتقدان در اصل از یافته های تک بعدی در یک حوزه برای تعیین اهداف انتقاد دارند. هنگامی که اهداف از دیدگاه های دیگر هم به عنوان منبع خود بهره بررند و از دانش فلاسفه آموزش نیز برای تعیین اهداف استفاده شود دسته اول انتقاد ها از بین می رود. همچنین هنگامی که از مطالعات زندگی همزامان به عنوان منبع تعیین اهداف استفاده شود وو هنگامی که مطالعات زندگی همزمان، فضاهایی را که دانش آموزان امکان تمرین آموخته های خود برای زندگی را داشته باشند تعیین  کند می توان ادعا کرد که مکتب حال گرایان و انتقاد آن ها نیز از بین می رود.

پیشنهاداتی درباره اهداف از منظر متخصصان

این منبعی است که در بیشتر مدارس و کالج ها برای تعیین اهداف استفاده می شود. کتاب های درسی مدارس و دانشگاه ها اغلب توسط متخصصان خاص نوشته می شود که بیشتر بیانگر نطرات خود آن ها است. متن هایی که این متخصصان آن ها را در کتاب ها می آوردند بیشتر نشان دهنده مفاهیمی است که مدارس باید آن ها را در اهداف خود جای دهند. گزارش هاا نشان میدهد که در 25 سال گذشته آموزش های مقطع دوم در آمریکا از عمق تاثیر گذاری بیشتری برخوردار بوده و اینکه باید اشاره داشت که این گزارش ها از بیش از هزاران مدرسه جمع آوری شده است. خیلی از مردم که با این آموزش ها سر  کار د ارند بر این باورند که آموزش های فعلی خیلی تکنیکی، و خاص شده است و مدارس به این حجم از آموزش نیاز ندارند. احتمالا این عدم مناسب بودن به این دلیل است که متخصصان سوالات ابتدای این بخش را از خود نمی پرسند. کاملا واضح است که سوالاتی که کمیته 10 از خود می پرسد این است که به چه ابزارهایی نیاز است که دانش آموزان در آینده در کار پیشرفت داشته باشند. همین اهداف در مورد شروع دوره آموزش ریاضیات نیز وجود دارد. به نظر می رسد همه کمیته ها به شغل خود به عنوان ابزاری برای شروع موفق یک دوره آموزشی و تبدیل محصلین به کارکنانی توانمند و یا دانش جویانی با سطح تحصیلات بالا نگاه می کنند. روشن است که این نباید سوالایی باشد که این کمیته ها از خود می پرسند. سوالی که باید از خود بپرسند احتمالا این است که برای تبدیل دانش آموزان جوان به کسانی که نمی خواهند واقعا در یک حوزه خاص متخصص شوند چه باید کرد؟

مثال های دیگری وجود دارد که بیان میدارد که می توان اطلاعات بیشتری را از کمیته های علمی به دست آورد. یک گزارش علمی نشان میدهد می توان برای تنوع فضای سبز شرهری سه کار علمی عمده انجام داد.که اولین آن ها کمک به بهبود سلامتی افراد و سلامتی کلی جامعه است. این کار از طریق ترویج دانش در مورد سلامتی، نگرش در مورد سلامتی و تمرین هایی برای سلامتی است مثلا این که بدانیم بیماری ها چگونه شیوع می یابند و راه حفاظت فردی و جمعی در مقابل آن ها چیست و برای نجات خویش چه کار هایی می توانیم انجام دهیم. بیان دوم علوم عبارت است از بهره بردازی و یافتن منابع طبیعی و چگونگی بهره برداری از آن ها به منظور استفاده بهینه از آن ها و همچنین استفاده مناسب از گیاهان و حیوانات به منظور رفاه بیشتر بشر. سومین وظیفه علم ارائه تصویر جهانی رضایت بخش و ایجاد ارتباطات و روابط بهتر افراد بشر و فهم متقابل آن ها از هم می باشد.

با توجه به مطالب ارائه شده تا کنون باید گفت حجم علوم ارائه شده به دانش آموزان در دوره های عمومی زیاد است و باید خصوصیات ویژه ای را در آن ها پرورش داد مانند تفکر انعطاف پذیر و توسعه ویژگی های شخصیتی دیگر مانند، مسئولیت اجتماعی، تفکر خلاق و اعتماد به نفس. انتقاد منتقدان به عمق علوم و تاثیرات آن ها بر دانش آموزان است اما باید اشاره کرد که این علوم می تواند تاثیر بسزایی بر دانش آموزان داشته باشد و شاید مدارس آرزوی رسیدن به این اهداف بلند را داشته باشند.

من پیشنهاد می کنم به منظور چشیدن مزه این گزارش ها و این اهداف، یکی از مقاطعی را که به آن ها علاقه دارید را انتخاب کنید و ببینید که بهتر است هر یک از این کمیته ها چه اهدافی را دنبال کنند و چه کمک هایی را به توسعه علوم داشته باشند. سپس لیستی از اهدافی که مشخص کرده اید را بیان کنید. این کار به شما ایده هایی از انواع اهداف را خواهد داد که به وسیله گزارش های گروه های مختلف علمی ارائه می شوند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستور العمل ها و اصول اساسی آموزش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا