2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

امروزه،اندیشۀ میشل فوکو به دلیل تازگی روش و نگاه واژگونه به مسائل اجتماعی،بااستقبال چشمگیري روبه رو شده؛به نحوي که پژوهشگران علوم انسانی ایران و سایر کشورهاي جهان،در مطالعات و بررسیهاي خود تحت تأثیر مبانی و اندیشۀ فوکو قرارگرفته اند.در پژوهش حاضر پس از طرح دیدگاههای کلی فوکو به عنوان اندیشمند پست مدرن ، مبانی اندیشه وی در حوزه های هستی شناسی ، معرفت شناسی و روش شناسی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل می گردد که در مجموع فوکو و پس مدرن ها به علوم اجتماعی مدرن منتقد بوده،نگاهی نرم و در حد قرائت و خوانش به علم دارند.معتقدند پدیده های اجتماعی معلول اعمال مادی و ساخته شرایط تاریخی–اجتماعی بوده و بازی های زبانی ، واقعیت های اجتماعی را می سازند.نظامهای روایتی کلان ناقص و ناکافی بوده،بر مفاهیم عینی استوار نیستند و هرچه این علم پیش می رود از واقعیت زندگی فاصله می گیرد. فوکو عالمان علوم اجتماعی را آلوده به مناسبات قدرت می داند و در بررسی پدیده های اجتماعی بر روش دیرینه شناسی و تبارشناسی تاکید می نماید.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا