2,900 تومان

موجود

چکیده:

هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد. همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .قوانینی که در این مورد وضع شده و انواع مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه هرکدام با استفاده از فرمول ها و درصدهای مربوط به آن از دیگر مطالب ارائه شده می باشد و با استفاده از جداول مختلف فرآیند ارزش افزوده طی مراحل مختلف تولید و میزان مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف تبیین شده علاوه بر این درباره ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف و موارد معافیتها در برخی کشورها و بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشورها توضیح داده شده است . درآخر نیز به نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده و معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و  نحوه ثبتهای حسابداری آن اشاره شده است. بطور کلی با استفاده از فرمول ها, جداول, نمودارها و سایر توضیحات درباره مطالب و مفاهیم مختلف به تشریح مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی حسابداری آن پرداخته شده است.

 

تاریخچه مالیات

تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.

در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.

در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و… دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.

در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.

 

فهرست صفحه
چکیده: أ‌
پیش گفتار: 1
فصل اول 2
تاریخچه و کلیات 2
1-1 تاریخچه مالیات 3
1-2 تعریف مالیات 5
1-2-1 ماهیت مالیات 6
اصول اقتصادی مالیات 7
اشخاص مشمول مالیات 11
نوع مالیات 13
تشویق‌های مالیاتی 20
جرایم مالیاتی 21
شرکت‌ها: 23
سرمایه گذاریهای خارجی: 24
مراجع مالیاتی و حل اختلاف 28
پیدایش مالیات بر ارزش افزوده 31
فراز ونشيب هاي ماليات برارزش افزوده در ايران 32
فصل دوم 36
معرفی و تشریح مالیات بر ارزش افزوده 36
ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست و به ضرر چه كساني؟ 37
ارزش افزوده به چه معني است؟ 37
مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟ 37
ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي‏شود؟ 38
آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن كالاها مي‏شود؟ 38
ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟ 39
ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟ 40
تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات 41
چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟ 41
آيا ماليات بر ارزش افزوده اثر تورمي دارد؟ 42
بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده ارزاق عمومي از پرداخت آن معاف هستند 47
بررسي آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده در مركز پژوهشها 49
مشكلات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده 51
انواع ماليات بر ارزش افزوده: 52
ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي(VATp): 54
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي (VATI): 54
ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc): 55
مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده 55
سرنوشت مصرف‌كنندگان در خريد كالاها و خدمات 56
ثبت‌نام مرحله‌اي 57
مزاياي ماليات بر ارزش افزوده 57
كالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده 58
نرخ صفر براي صادرات 59
تاثير بر تورم 59
چند پرسش و پاسخ 61
فصل سوم 62
قوانین مالیات بر ارزش افزوده 62
آشنایی 63
تاريخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده 64
لایحه مالیات بر ارزش افزوده 66
معافیت ها 68
وظایف و تکالیف مودیان 71
بررسي تطبيقي لايحه ماليات برارزش افزوده 76
صادرات و واردات در نظام ماليات برارزش افزوده 80
فصل چهارم 83
مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده 83
تعریف ارزش افزوده 84
مفهوم مالیات بر ارزش افزوده 86
اهداف مالیات بر ارزش افزوده 89
خصوصیات اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده 91
مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده 92
معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده 94
ماليات برارزش افزوده به نفع اقشار آسيب پذير است 96
موانع اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده 97
ماليات برارزش افزوده فرارهاي مالياتي را کاهش مي دهد 99
ويژگي ها ، نحوه محاسبه ومعافيت هاي طرح ماليات برارزش افزوده 100
جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در جهان 101
ويژگي هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده 102
فصل پنجم 106
درآمدهای مالیاتی 106
مالیات بر ارزش افزوده: 107
5-1 ترکیب درآمد های دولت: 107
5-2 ترکیب درآمدهای مالیاتی 109
5-3 نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی: 111
5-4 ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران 111
5-5 الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده: 114
5-6 سطح آستانه معافیت درایران 115
5-7 آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران 116
5-7-1 اثر درآمدی مالیات افزوده درایران 116
5-7-2 اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران 118
5-7-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده درایران 125
خلاصه و جمع بندی: 126
فصل ششم 128
مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف 128
عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها: 129
6-1 موارد معافیت ها در برخی از کشور ها 145
فصل هفتم 155
نقش حسابداری در اجرای ماليات بر ارزش افزوده در ايران 155
چکيده 156
-1- 7مقدمه 157
7-2- اهميت موضوع ماليات بر ارزش افزوده 158
7-3- دلايل توجيهی معرفی ماليات بر ارزش افزوده در ايران 160
7-3-1- سهم پايين ماليات در توليد ناخالص داخلی 160
7-3-2- نقش ناچيز مالياتها در تأمين هزينه های دولت 161
7-3-3- وابستگي بالاي دولت به استقراض از نظام بانكي و ماليات تورمي 161
7- 4- نقش ماليات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالياتی كشور 163
7-5-مفهوم ماليات بر ارزش افزوده و رو شهای مهم محاسبه اين ماليات 169
7-6- معرفی یک سيستم ساده حسابداری ماليات بر ارزش افزوده 173
7-6-1- ثبت ماليات بر ارزش افزوده 174
7-6-2- روش هاي حسابداری برای VAT 175
٧- نتيجه گيری 176
فصل هشتم 179
چگونگی ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده 179
توضیحات: 180
پي نوشتها 187
منابع و مآخذ 192

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا