2,900 تومان

موجود

چکیده

این تحقیق قصد دارد به موضوع محبت الهی از دیدگاه آیات و روایات بپردازد. یکی از شگفت‌ترین حالات روانی بشر ، مسأله عشق و محبت است که از آن به اکسیر یا کیمیا تعبیر می شود چرا که محبت همانند اکسیر واقعی ، قدرت دگرگونی و انقلاب دارد و قابلیتی آن چنان به جان محبّ ارائه می دهد که می تواند تجلی گاه حسن محبوب گردد. بدین ترتیب، معلوم می شود که عشق و محبت، کلید تربیت انسان است و بر تمام ابعاد و شئون وجود عاشق اثر می گذارد و او را به سوی مشابهت و مشالکت با معشوق سوق می دهد و به طور خودکار و در مدتی بس اندک، رذایل را جمع کرده و بیرون می راند.

عشق و محبت، یکی از امیال فطری به شمار رفته و از بدو خلقت همواره مصاحب و همراه سایر امیال بشر می باشد و از آموزه های دینی و عرفانی چنین بر می آید که میل و گرایش فطری انسان به عشق و محبت، سمت و سویی خدایی دارد و انسان همواره به دنبال محبوب حقیقی خویش است و از طرف دیگر، از جمله راه های تذهیب و پالایش نفس از آلودگی های ظلمانی، ایجاد رابطه محبانه با محبوب ازلی است. اطلاعات و داده ها در این پژوهش، به روش توصیفی، استنادی، مطالعات کتابخانه ای و دیجیتالی جمع آوری شده استو با توجه به مطالب ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که انسان برای رسیدن به راز آفرینش خود و کسب کمالات انسانی نیاز به ایجاد رابطه ای وجودی با محبوب خویش دارد، لذا باید اسباب و عواملی را که منجر به محبت الهی می گردد در خود احیا نماید، موانع پیدایش این نوع ارتباط را از خود دور سازد و تمام سعی خویش را در نزدیک ساختن خود به ویژگی های محب حقیقی به کارگیرد و نیز توجه داشته باشد ثمرات و الطافی که در این مسیر از جانب محبوب به او عطا می گردد هدف اصلی او قرار نگیرد.

خلاصه ی مطالب

عشق و محبت به حق تعالی از امیال فطری انسان به شمار می رود که این محبت با معرفت بیش‌تر محب نسبت به باری تعالی و تبعیت از دستورات وی و پیامبرش ابراز شده و به واقعیت می پیوندد. لذا بر محب الهی ضروری است که با تفکر و تأمل در نعمت های بی شمار پروردگار و توجه به این که حق تعالی، کمال محض و جمیل مطلق است و در واقع بهترین ملجأ و پناه گاه او در هر زمان و مکان است، اسباب و عواملی که شور محبت را در او به جنبش درآورده و به برانگیختن دوستی پنهان می انجامد، در خود احیا نماید. از این رو محب الهی پیش از هر امر دیگری باید موانع پیدایش این محبت را از خود دور ساخته، زمینه ی کافی جهت حرکت در مسیر تحصیل محبت الهی را در خویش فراهم آورد.

کسی که در وادی محبت قرار می گیرد و خود را محب الهی می داند باید به مقتضای آن عمل نماید تا به حقیقت قرب الهی نایل گردد، وگرنه محبت او، ادعایی بیش نیست و بدیهی است که در این صورت انسان به مسیری واهی سوق داده می شود. بر این اساس، اگر انسان در وادی محبت قرار بگیرد و به کشش های خاص الهی توجه نماید، هم در جنبه ی علمی و هم در جنبه ی اخلاقی، دگرگونی عجیبی در وجود او ایجاد می شود؛ در این صورت است که بسیاری از راه های معرفتی را پیموده و پرده هایی از جهل از وجودش نسبت به حق تعالی دریده می شود. به عبارت دیگر، می توان گفت که در این هنگام، محبوب نیز الطاف و عنایت های ویژه اش را به عنوان هدیه و نتایج کار محبّ، تقدیم او می نماید گویی که محبّ ارتباط خویش را با محبوب یافته و خود را عین تعلق و ربط به او می یابد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

طرح تحقيق (مقدمه)
1-تعریف و تبیین موضوع 1
2-اهمیت و ضرورت تحقیق 1
3-اهداف و فوائد تحقیق 2
4-پیشینه ی موضوع 2
5-سؤالات تحقیق 3
6-روش تحقیق 3
7-ساختار تحقیق 4
8-واژگان کلیدی 4

فصل اول: کليات

1-1 مفهوم شناسی ..6
2-1 تفاوت عشق و محبت 7
3-1 جایگاه محبت در اسلام 10
4-1 اهمیت و ارزش محبت الهی در آیات قرآن 11
5-1 اهمیت و ارزش محبت الهی در روایات و گفتار معصومین علیهم السلام 15
6-1 اقسام محبت …17
6-1-1 محبت حسی ………..17
6-1-2 محبت خیالی 18
6-1-3 محبت عقلی 18
7-1 اقسام خلق در عرصه ی محبت به خدا 19
8-1 مراتب حبّ حقّ 20
9-1 مبادی محبت خدا(راه دوستی با خدا 23
9-1-1 معرفت 23
9-1-1-1 انواع معرفت خدا 24
9-1-2 رحمت خدا 26
9-1-3 مداومت کردن بر ذکر و یاد خداوند 27
9-1-4 اطاعت و پیروی از پیامبر-صلی الله علیه و آله- و دوستان خدا 27
10-1 اسباب و موجبات محبت الهی 29
10-1-1 حب ذات 29
10-1-2 یادآوری احسان نیکی و نعمت های بی شمار پروردگار 30
10-1-3 حب جمال 31
10-1-4 حب کمال 32
10-1-5 معرفی خداوند به عنوان بهترین پناه و ملجأ انسان 33
11-1 عوامل تضعیف کننده ی محبت الهی 35
11-1-1 محبت استقلال به غیر از خدا 35
11-1-2 دنیا دوستی 36

فصل دوم: نشانه ها و ویژگی های محبّ حقیقی

1-2 حرم الهی بودن دل 39
2-2 انس و خلوت با محبوب 41
3-2 خود را برای محبوب و فدای محبوب خواستن 43
4-2 بیم ناکی در عین محبت و امیدواری 44
5-2 تمایل داشتن به مطابقت، مشابهت و هم سویی 45
6-2 شوق و اشتیاق به دیدار محبوب 45
7-2 یاد و ذکر محبوب 46
8-2 آثار و فواید یاد و توجه به خدا 47
8-2-1 آرامش روحی و قلبی 48
8-2-2 بصیرت و روشن بینی 48
8-2-3 رابطه و عشق دو طرفه 49
8-2-4 کوچک و بی اثر شدن هر چه غیر خدا در نزد محبّ 49
8-2-5 تقویت حضور قلب درنماز 50
8-2-6 وسیله ی اصلاح اخلاق 50
8-2-7 نفی خواطر 50
8-2-8 مصونیت از گناه آلودگی 51
9-2 مخفی ساختن عشق و محبت 52
10-2 حسن ظن و خوش بینی 52
11-2 عجز و نیازمندی 54
12-2 نداشتن هیچ گونه اظهار رأی و نظر 54
13-2 تولی و تبری 55
14-2 تقدس محل وصال و خانه قرار دادن مسجد 57
15-2 محبت فراگیر و رهایی از خودخواهی 57
16-2 رضا به قضای الهی 58
17-2 ترجیح دادن آخرت بر دنیا 59
18-2 اطاعت از محبوب 59
19-2 لذت و تنعم در طاعت و اهتمام در جلب رضایت محبوب 61
20-2 نقش اطاعت از خدا در بهره مند شدن از محبت و توجه معبود 62
21-2 دوستی لقای پروردگار 64
22-2 جز محبوب را ندیدن 66
23-2 غصه نخوردن بر هیچ چیز غیر از خدا 66
24-2 وفای به عهد 67

فصل سوم: آثار و نتایج محبت الهی

1-3 آثار دنیوی 69
1-3-1 آثار دنیوی مادی ملایم 70
1-3-1-1 جانشینی خدا 70
1-3-1-2 کامل شدن خیرهای دنیوی 71
1-3-1-3 بی نیازی به واسطه ی خدا 71
1-3-1-4 دفع بلا از دیگران 71
1-3-1-5 اجابت دعای دیگران به حرمت او 72
1-3-1-6 محبوبیت نزد دیگران 72
1-3-2 آثار دنیوی مادی ناملایم 73
1-3-2-1 بلا(مبتلا شدن به آزمایش های بزرگ) 73
1-3-2-2 مبارزه با خودپرستی و سایر صفات رذیله 75
1-3-2-3 بی قراری در فراق محبوب 75
1-3-2-4 سختی 76
1-3-2-5 ترک گناه 76
1-3-3 آثار دنیوی معنوی 78
1-3-3-1 یکتا گزینی محبوب 78
1-3-3-2 گوهرشناسی 80
1-3-3-3 انس با پروردگار 81
1-3-3-4 عدم احساس غربت 81
1-3-3-5 تسلیم و تعبد نسبت به محبوب 82
1-3-3-6 آرامش روحی 83
1-3-3-7 خستگی ناپذیری در راه محبوب 84
1-3-3-8 عشق رافع حجاب های نورانی و ظلمانی 85
1-3-3-9 دست یابی به علوم و معارف در مکتب محبت 86
1-3-3-10 گفت گوی بی واسطه 87
1-3-3-11 هدیه به محبوب 87
1-3-3-12 فنای فی الله و وصول به حق 88
1-3-3-13 راه یابی به قرب الهی 89
1-3-3-14 انقلاب ماهیت 90
2-3 آثار اخروی 91
2-3-1 آثار اخروی مادی 91
2-3-1-1 رهایی از سختی مرگ و تاریکی قبر و برطرف شدن هول قیامت 91
2-3-1-2 دریافت خیر آخرت 91
2-3-1-3 بهشت 92
2-3-1-4 دوری از عذاب 92
2-3-1-5 حشر با محبوب 93
2-3-2 آثار اخروی معنوی 94
2-3-2-1 لذت انس با خداوند 94
2-3-2-2 اقتباس نور از محبوب حقیقی 95
2-3-2-3 آمرزش گناهان 96
2-3-2-4 بهشت رضوان 97
2-3-2-5 قبول شدن نزد خدا 98
2-3-2-6 وفای محبوب 99
2-3-2-7 رو کردن خدا با وجه خود 100
خلاصه 101
نتیجه گیری 102
پیشنهادات 102
فهرست منابع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “محبت الهی از دیدگاه آیات و روایات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا