۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادي گسترده تر داشته باشد ، اعمال مديريت و سرپرستي با كمال و نيروي بيشتري تحقق خواهد پذيرفت و نتيجتاَ كارايي سازمان ها و كاركنان در جهت نيل به هدفهاي سازماني فزوني خواهد يافت .

براي دستيابي به هدف فوق تهيه متون آموزشي مناسب مورد تاكيد خاصي قرار گرفته و با توجه به اهميت كامپيوتر در دنياي امروز ، بخصوص در تصميم گيري هاي كشوري با حجم زياد اطلاعات و نقش مهمي كه اين تكنولوژي در دستيابي به ساير تكنولوژي هاي پيشرفته ايفا مي كند ، استفاده از آن و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي به كمك نرم افزار هاي پايگاه داده مفيد واقع خواهد شد .

در اين پايان نامه به مباحث زير  اشاره شده است :

  • فصل اول : معرفي ، كه به معرفي كل سيستم مي پردازد .
  • فصل دوم : مروري بر فرآيند انبار داري ، كه به نكاتي در مورد اصول انبارداري اشاره مي كند .
  • فصل سوم : طراحي نرم افزار ، كه ساختار و چگونگي تشكيل پايگاه دادة سيستم را مورد بررسي قرار مي دهد .
  • فصل چهارم : پياده سازي نرم افزار ، كه در آن به نحوة پياده سازي نرم افزار پرداخته ايم .
  • فصل پنجم : راهنماي استفاده از نرم افزار انبار ، كه بهكاربر مهارت هاي استفاده از اين نرم افزار را مي آموزد .

فصل ششم : قسمت هايي از كد برنامه كه در آن با توابع مهم برنامه آشنا مي شويم

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا