2,900 تومان

موجود

چکیده

امروزه بحث جرایم سازمان یافته(ملی و فراملی) و لزوم توجه به آن ها وارد مرحله جدیدی شده است، به نحوی که سعی می شود به طرق گوناگون، پیشگیری  مؤثری از شکل گیری این تشکل های مجرمانه به عمل اید و مبارزه ای قاطع با انها صورت گیرد. البته مدت هاست رهیافیت  مختار که همان جلوگیری از ورود درامد های نا مشروع انها در نظام پولی و بانکی کشور هاست،در دستور کار سیاست گذاران ملی و بین المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده  و متصدیان امر را به آن داشته با ان نیز مقابله کنند. با این حال ، تحول شگرف نظام پولی بانکی جهانی در اثر هور پول و بانکداری الکترونیک،حوزه مقررات ضدپولشویی کنونی را باچالش جدیدی مواجه کرده و لزوم باز نگری گسترده این تدابیر و اقدامات را مو جب شده است.

در این نوشتار پس از توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن را بر فرایند مجرمانه پولشویی بث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه گیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان یافته  از یک سو و بهره برداری از پول و بانکداری  الکترونیک از سوی دیگر ، پیشنهادات مورد نظر ارائه می شود

امروزه بحث جرایم سازمان یافته(ملی و فراملی) و لزوم توجه به آن ها وارد مرحله جدیدی شده است، به نحوی که سعی می شود به طرق گوناگون، پیشگیری  مؤثری از شکل گیری این تشکل های مجرمانه به عمل اید و مبارزه ای قاطع با آن ها صورت گیرد. البته مدت هاست رهیافت  مختار که همان جلوگیری از ورود درآمد های نا مشروع انها در نظام پولی و بانکی کشور هاست،در دستور کار سیاست گذاران ملی و بین المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده  و متصدیان امر را بر آن داشته با ان نیز مقابله کنند. با این حال ، تحول شگرف نظام پولی بانکی جهانی در اثر هور پول و بانکداری الکترونیک،حوزه مقررات ضدپولشویی کنونی را باچالش جدیدی مواجه کرده و لزوم باز نگری گسترده این تدابیر و اقدامات را مو جب شده است.

در این نوشتار پس از توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات ان را بر فرایند مجرمانه پولشویی بث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه گیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان یافته  از یک سو و بهره برداری از پول و بانکداری  الکترونیک از سوی دیگر ، پیشنهادات مورد نظر ارائه می شود.یکی از پدیده ایی که بشراز بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گو ناگون تجربه کرده است ،جرم یا بزه می   باشد .به همین علت است دور کهیم، جامعه شناس معروف،آن را بهنجار  دانست .این پدیده به مرور زمان رشد وتکامل یافته وهر روز در چهره های جدیدی ظاهر شده است، به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،ولی از لحاظ نحوه ارتکابیا تعداد مرتکبین دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک تر ازپیش  جلوه کند. انچه در اینجا مرد بررسی قرار می گیرد ، چهره بسیار خطرناک تری از نوعی جرایم است که پیش از این نیز وجود داشته اند ،ولی حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی مورد توجه قرار گرفته اند.در سال 1924،جامعه شناس امریکایی پروفسور ادوین ساتر لند در کتاب اصول جرم شناسی خود ،برای اولین بار انها را جرایم سازمان یافتهنامید و از ان زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است ،و محافل ملی و بین المللی مختلف به ان پرداخته اند که از مهم ترین انها می توان به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی اشاره کرد.

 

چکیده 1
فصل اول: مقدمه 2
فصل دوم:جرایم الکترونیک 7
تاریخچه و روند شکل گیری جرایم الکترونیک2-1 8
جرایم رویکردی حقوقی2-2 9
جرایم علیه محتوی مانند پرنوگرافی(تصاویر و فیلم های مستهجن جنسی)2-3 11
جرایم اینترنتی از نظر نوع تاثیر2-4 11
4-2-1) جرایم اینترنتی فرهنگی 11
الف)جرایم بر ضد ارزش ها 12
ب) جرایم محتوا 12
4-2-2)جرایم اینترنتی :چون ایجاد اختلال در امنیت داده ها 13
4-2-3)جرایم اینترنتی مالی: 13
انواع جرایم الکترونیکی2-5 13
ادله الکترونیکی2-6 15
طریقه یافتن ادله الکترونیکی2-7 16
فصل سوم: جرایم اینترنتی 17
جرم رایانه ای بر 2 نوع است3-1 18
انواع جرایم اینترنتی3-2 19
تقسیم بندی جرایم کامپیوتری3-3 20
3-3-1) جرایم کامپیوتری علیه اشخاص عبارت اند از : 20
3-3-2جرایم کامپیوتری علیه اموال و مالکیت: 20
الف:سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامه های کامپیوتری حمایت شده: 21
ب: سابوتاژ (خرابکاری) و اخاذی کامپیوتری سابوتاژ کامپیوتری: 21
ج: کلاهبرداری کامپیوتری: 21
3-3-3جرایم کامپیوتری علیه دولت ها 22
قاچاق مواد مخدر از اینترنت 3-4 22
کلاهبرداری کامپیوتری3-5 22
جاسوسی کامپیوتری3-6 24
الزامات وجود قانون جرایم رایانه ای (اینترنتی)3-7 24
انگیزه های مجرمان کامپیوتری3-8 27
فرصت های رو به افزایش در جرایم کامپیوتری3-9 28
تخلفات اینترنتی در ایران3-10 29
ایجاد روحیه بی اعتمادی و بد بینی به اینترنت3-11 30
قوانین کیفری ایران پیرامون جرایم اینترنتی3-12 32
فصل چهارم: پولشویی الکترونیک 34
تعریف پولشویی4-1 35
انواع پولشویی4-2 36
پولشویی کامپیوتری4-3 37
انواع درامد های نا مشروع4-4 37
فرایند های پولشویی4-5 38
4-5-1)جای گذاری 38
4-5-2)لایه گذاری 38
4-5-3)در هم امیزی یا یک پارچه سازی 39
روش های پولشویی4-6 41
اثار پولشویی4-7 42
اثار منفی پولشویی4-8 43
مراحل پولشویی4-9 44
پولشویی جرم سازمان یافت4-10 46
مراحل تحقق پولشویی4-11 46
قالب های شکل گیری پولشویی4-12 47
روش های متداول پول شویان4-13 49
مبارزه با پولشویی 4-14 50
مزیت های بانک داری الکترونیکی در مبارزه با پولشویی 4-15 51
بررسی پدیده پولشویی و اثرات ان بر نظام اقتصادی 4-16 53
بررسی مفهوم واهمییت در میان جرایم مالی 4-17 54
ارتباط پولشویی با جرایم دیگر4-18 56
بررسی عناصر و ارکان جرم پولشویی4-19 58
مراحل تحقق پولشویی4-20 59
بررسی واکنش های مناسب در مقابل پدیذه پولشویی 4-21 60
جایگاه پولشویی در نظام حقوقی ایران 4-22 61
سابقه مبارزه با پولشویی در ایران4-23 64
ارتباط پولشویی و حرام خواری 4-24 65
فرار از مالیات پولشویی الکترونیکی 4-25 66
بررسی پولشویی در قوانین ایران و برنامه ریزیی های اقتصادی4-26 67
بررسی لاحه مبارزه با پولشویی 4-27 69
بررسی اثرات سو پدیده پولشویی بر نظام اقتصادی 4-28 71
4-28-1 تخریب بازار مالی : 72
4-28- 2 تخریب بخش خصوصی: 72
4-28-3 تاثیر منفی بر توزیع درامد 73
4-29 پولشویی وسیاست 74
4-30 پولشویی ساحل نجات جرایم سازمان یافته 74
4-31پولشویی در فضای الکترونیکی 75
4-32 مقایسه پولشویی سنتی و الکترونیکی 76
4-33 آمارهایی از پولشویی 78
فصل پنجم: تیجه گیری و پیشنهادات 79
منابع و ماخذ: 84

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در جرایم الکترونیک و پولشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا