2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و میزان استفاده از روش های تدریس در دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان اردکان

چکیده

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه بین هوش معنوی و میزان استفاده از روش های تدریس در دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان اردکان انجام شد. به منظور گردآوري داده ها  از ميان جامعه آماري تحقيق، که شامل 130 نفر از معلمان مقطع دبیرستان شهرستان اردکان بودند تعداد 60  نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماري گزينش شدند. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از نوع میدانی و پرسشنامه ای بود که از پرسشنامه های هنجار شده شامل پرسشنامه هوش معنوی کینگ و پرسشنامه سبک تدریس موسی پور استفاده شد. از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده های پژوهش و از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی براي بررسي معني‌دار بودن فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزار spss  انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد تنها بین بعد تفکر وجودی انتقادی و روش تدریس شاگرد محور رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه در خصوص سایر ابعاد هوش معنوی و روش های تدریس شاگرد محور و معلم محور مشاهده نشد. همچنین نتایج رگسیون خطی نیز نشان داد نمی‌توان از روی متغیر هوش معنوی در دبیران میزان استفاده آنها از روش تدریس شاگرد محور و معلم محور را پیش‌بینی کرد.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، روش های تدریس، روش تدریس شاگرد محور ، روش تدریس معلم محور.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و میزان استفاده از روش های تدریس در دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان اردکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا