۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

پایان نامه تاثیر بازی اکتشافی بر سازگاری اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دوره اول ابتدایی کلاسهای تابستانه کانون امام خمینی شهرستان اردکان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی اکتشافی بر سازگاری اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دوره اول ابتدایی کلاسهای تابستانه کانون امام خمینی شهرستان اردکان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده از نوع نیمه آزمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق؛ شامل دانش آموزان دوره اول ابتدایی کلاس های تابستانه کانون امام خمینی در شهرستان اردکان می‌باشد.نمونه آماری این پژوهش به صورت تصادفی ساده از دو کلاس انتخاب شده که یکی آزمایش (30نفر) و دیگری گروه گواه(30نفر) بود. دو گروه توسط پرسشنامه سازگاری اجتماعی و خلاقیت مورد پیش آزمون قرار گرفتند. گروه کنترل بعد از تکمیل پرسشنامه ها به کارهای عادی خود در کلاسهای تابستانه کانون امام خمینی شهرستان اردکان مشغول شدند ولی گروه آزمایش هشت جلسه 1 ساعت در روزهای زوج هفته، به بازیهای اکتشافی پرداختند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خلاقیت(ساعتچی،1389) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی(بل،1961) است که روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل انجام گرفته بر روی داده‌های تحقیق در آمار توصیفی از شاخص‌های تمایل مرکز مانند: درصد، فراوانی، میانگین، واریانس و… استفاده شد. درقسمت استنباطی از آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، تحلیل کوواریانس استفاده شد. به طور کلی یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بازی های اکتشافی می تواند سازگاری اجتماعی و خلاقیت و مؤلفه های(بعد سیالی، بعد بسط و گسترش، بعد ابتکاری وبعد انعطافی خلاقیت) را در دانش آموزان دوره اول ابتدایی کلاس های تابستانه کانون امام خمینی شهرستان اردکان  ارتقاء دهد.

کلمات کلیدی: بازی اکتشافی، سازگاری اجتماعی، خلاقیت دانش آموزان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه تاثیر بازی اکتشافی بر سازگاری اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دوره اول ابتدایی کلاسهای تابستانه کانون امام خمینی شهرستان اردکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا