2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پایان نامه تحليل الگوي گسترش فيزيکي شهر قم

چکيده

با توجه به اينكه شناخت الگوي توسعه کالبدي شهر به منظور هدايت آن در راستاي توسعه پايدار شهري امري اساسي است، اين پژوهش با هدف شناخت و تحليل الگوي گسترش شهر قم تعريف گرديد. چراكه، شناخت تحليل الگوي گسترش شهر قم، جهت نيل به توسعه پايدار و تدوين سياستهاي مناسب ضروري است. براين اساس سؤال‌هاي اصلي پژوهش بدين شرح ارائه گرديد: 1) الگوي گسترش كالبدي _ فضايي شهر قم از نظر نحوة توزيع فضايي جمعيت و فعاليت چگونه است؟ 2) الگوي گسترش کالبدي _ فضايي شهر قم از نظر ميزان تجمع وپراکندگي جمعيت و فعاليت چگونه است؟

پاسخ مؤقت به سؤالات فوق، پس از بررسي ابعاد مسأله و تدوين چارچوب نظري در قالب دو فرضيه ارائه گرديد. جهت داوري فرضيه‌هاي تحقيق، پس از تعريف عملياتي مفاهيم اصلي، در چارچوب روش تحقيق توصيفي- تحليلي، داده هاي لازم از طريق روش کتابخانه‌اي گردآوري شد. تحليل داده‌ها از طريق ضرايب آنتروپي و جيني جهت بررسي توزيع فضايي جمعيت وفعاليت در شهر قم در فرضيه اول صورت گرفت. براي محاسبه درجه تجمع وپراکندگي از ضرايب موران و نحوه تمرکز از شاخص G عمومي در فرضيه دوم استفاده شد.

يافته‌ها نشان داد كه با توجه به فاصلة نسبي ميزان آنتروپي به 1، نابرابري اندکي در توزيع جمعيت و اشتغال در شهر قم وجود دارد. تحليل توزيع جمعيت واشتغال شهر قم با روش جيني نيز نشان دهنده مقدار کمي ناهماهنگي در توزيع اين دو پارامتر مي‌باشد. لذا فرضية تایید شد. در رابطه با فرضية دوم، نتايج بدست آمده از ضريب موران و گري اشتغال و جمعيت در سالهاي مختلف نشان داد كه الگوي تجمع و پراكندگي جمعيت شهر قم در سالهاي مختلف از الگوي تصادفي پيروي مي‌كند و گرايش بسيار ضعيفي به سمت الگوي پراکنده داشته است. نتايج بدست آمده از ضريب G عمومي اشتغال و جمعيت در سالهاي مختلف نيز، بيانگر شكل‌گيري الگوهايي از تمركز مكاني جمعيت و اشتغال در شهر مي‌باشد. لذا فرضية دوم نيز تأييد شد. نتيجه اينكه با توجه به لزوم هدايت شهر به سمت پايداري بيشتر، لازم است بطور جدي به اصول نظرية شهر فشرده و راهکارهاي مربوطه توجه گردد.

 

واژگان کليدي: گسترش فيزيکي شهر- شهر قم- مهاجرت- تغيير کاربري اراضي- دولت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تحليل الگوي گسترش فيزيکي شهر قم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا