2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

هیسترزیس در لغت به معنای پسماند یا مغناطیس ضعیف شده می باشد و به این ترتیب تعریف می شود که اگر ما یک ماده ای را در یک میدان مغناطیسی بیرون آوریم مقداری از خاصیت مغناطیسی در آن ماده باقی می ماند به این خاصیت هیسترزیس یاپسماندمیگویند.بنابراین هیسترزیس بیشتر به عنوان خاصیت مورد توجه قرار میگیرد نه به عنوان یک پدیده مضر و بی فابده البته هر خاصیتی قطعا بدون اشکال نیست به این ترتیب اگر می گوییم فلان ماده دارای هیسترزیس است به این معنی است که آن ماده قابلیت ذخیره میدان مغناطیسی را دارد البته باید توجه شود موادی که دارای چنین خاصیتی هستند بسیار کمیابند .در بین  مواد مغناطیسی موجود تنها مواد فرومغناطیس هستند که می توانند خاصیت هیسترزیس را به خوبی نشان دهند به این ترتیب که اگر یک هسته فرومغناطیس در یک میدان میدان مغناطیسی قرار بگیرد اتمهای دو قطبی تشکیل دهنده آن توسط نیروی میدان همسو (همجهت) گردیده و باعث تقویت میدان در داخل هسته میگردد.حال با قطع میدان مغناطیسی همگی این اتمها به حالت اولیه خود باز نمیگردد و تعدادی از آنها در همان جهت باقی می مانند و در نتیجه هسته مقداری خاصیت مغناطیسی خواهد داشت و یا به عبارت دیگر و بهتر هسته دارای پسماند مغنا طیسی (یا همان هیسترزیس) می باشد .

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا