2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه

انسان از قديم الايام از يك تعادل طبيعي اكوسيستم برخوردار بوده است ولي با افزايش جمعيت و تلاش انسانها براي تأمين غذا، تعادل طبيعي اكوسيستم ها برهم خورده و آفات ، بيماريها و علفهاي هرزي ايجاد شده ، بطوريكه عليرغم تلاش انسانها براي حفظ محصولات، %30 توليدات كشاورزي از بين مي رود. البته در كشورهاي در حال توسعه اين رقم بالاتر است مثلا در آمريكاي لاتين %40 محصولات دچار خسارت مي‎شوند.

در قديم روشهاي سنتي فراواني براي مبارزه با آفات وجود داشت از جمله روش مبارزه بيولوژيك (استفاده از اردك مرغابي و پرندگان در مزرعه براي خوردن آفات) استفاده از عصاره بعضي گياهان به صورت محلول پاشي، استفاده از مترسك بوده است ولي با پيدايش سم تحولي در كنترل خسارت آفات و بيماريها ايجاد گرديد به طوريكه حتي به اثرات سوء جانبي آنها نيز توجهي نشد. ولي به تدريج به اثرات جانبي (side effects) نيز در كشت و استفاده سموم آغاز شد به طوريكه از روشهاي تلفيقي و مديريت صحيح افات استفاده مي كردند. ولي به تدريج حركت جهاني به طرف كاهش مصرف سموم در امر مبارزه با آفات و بيماريها رفت به طوريكه در كنفرانس جهاني ريودژانيرو در سال 1992 كه از كشور ايران نيز شركت داشتند، در اغلب كشورها با برنامه ريزيهاي مخصوص در جهت كاهش مصرف سموم تلاش فراوان به عمل آمد. در برخي كشورها بين 50 تا 70 درصد مصرف سموم كاهش پيدا نمود.

در ايران نيز از سال 1373 پروژه جديدي به نام پروژه كاهش مصرف سموم و استفاده بهينه از كود با تلاش وزيركشاورزي وقت در هيئت دولت به تصويب رسيد و از سال 1374 اجراي اين پروژه زير نظر 3 كميته تحقيقات ، اجرا و ترويج و هماهنگي شروع و هماهنگي شروع و همچنان با جديت ادامه دارد.

 

فهرست

عنوان                                                        

بخش اول: سم شناسي…………………………

مقدمه……………………………………

تاريخچه………………………………….

طبقه بندي سموم……………………………

نامهاي سموم………………………………

غلظت به كار رفته و آزمايشهاي اوليه در سم شناسي.

فرمولاسيون سموم……………………………

تركيبات مهم استعمالي در فرمولاسيون…………..

تعاريف مهم در سم شناسي ……………………

خانواده هاي شيميايي سموم…………………..

ارگانوفسفره ها……………………………

پايروتروئيدها…………………………….

كار با مات ها، دي نيتروفنل و دي تيو كاربامات ها …

تركيبات آلي لكره………………………….

روغن ها …………………………………

آنتي بيوتيك ها……………………………

ايزو تيوسيانات ها، بنزيميدازول ها و تركيبات بنزني

اكسانتئينها و تري آزول ها………………….

تركيبات معدني، قارچ كش هاي استروئيد، نيكوتين…

ساير تركيبات …………………………….

بخش دوم: گزارش كارآموزي در بخش آفت كش ها…….

مقدمه …………………………………..

تاريخچه، اهداف و بخشهاي موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي

آزمايشگاه باقيمانده سم…………………….

بخش مايكوتوكسين ها………………………..

بخش مقاومت آفات و سم پاشي………………….

بخش سنتزفرمون…………………………….

فرمون- كاربردها، تله ها و روند كاري آزمايشگاه .

سنتزفرومون ها ……………………………

آزمايشگاه  استخراج و عصاره گيره…………….

بازديد از آزمايشگاه ………………………

FAO واقع در بخش و منابع …………………..

منابع……………………………………

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا