۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

«مقدمه»

دربار‌ه‌ي   هنر و هنرمندان

در واقع چيزي به عنوان هنر مطلق وجود ندارد ،‌فقط هنرمندان وجود دارند.
(يا به مفهوم اخص ،نقاشان) زماني كساني بودند كه كلوخه اي رنگين از زمين برمي‌گرفتند و شكل گاو ميش و ديگر حيوانات را بر ديوار غارها رسم مي كردند . در روزگار ما، نقاشان رنگ هايشان را حاضر و آماده مي خرند و پوسترهاي تبليغاتي طراحي مي كنند ؛ و در اين فاصله ي بلند تاريخي چه اتفاق هاي بزرگ و كوچكي كه نيفتاده است ايرادي ندارد كه همه اين فعاليت ها را هنر بناميم ، مشروط به آن كه در نظر داشته باشيم؛  كه واژه هنر در زمان‌ها  و مكان‌ها ي مختلف با معاني و مصاديق بسيار متفاوتي به كار رفته است؛ و نيز از ياد نبريم؛ كه هنر به مفهوم مطلق وجود ندارد؛ زيرا هنر به مفهوم مطلق (‌با مطلق هنر)‌ به صورت بتي ذهني و مترسكي خيالي درآمده است؛ اگر به هنرمندي بگوييد آن چه ساخته است مي تواند در نوع خود چيز بسيار خوبي باشد ولي «هنر» محسوب نمي شود، آزرده خاطرش خواهيد كرد؛ و اگر به كسي كه تابلويي را تحسين مي كند بگوييد آن چه مورد پسند او در تابلو واقع شده است، هنر نيست بلكه چيز ديگري است ؛ باعث شگفتي و ناراحتي اش خواهيد شد؛ كه البته اين درست نيست؛ اغلب بسيار خواندني و هيجان انگيز است؛ كه بدانيم نقاشان در دوره هاي «ابتدايي» تر كه تبحر نقاشان امروزي را نداشتند ، چگونه با وجود محدوديت در مهارت ،  مي كوشيدند. احساساتي را كه مي خواستند انتقال دهند،‌فرا بنمايانند. ولي تازه واردان بـه عالم هـنر در گام‌هـاي نخستين آشنـايي خود با مسـئله‌ي ديگري روبه رو مي شوند. آن‌ها  ميل دارند كه مهارت هنرمند تصويرگر را در بازنمايي آن‌چه  مي بينند تحسين كنند. بالاترين پسند آن‌ها  تابلوهايي است كه «همانند واقعيت» به نظر آيند. مهارتي كه در انعكاس صادقانه ي جهان نمايان به كار مي رود به راستي درخور تحسين است. هر كس كه  فيلمي از والت ديسني يا يك كارتون فكاهي ديده باشد مي داند كه گاه مي شود چيزها را به غير از آن چه ظاهر مي شوند به تصوير كشيد و آن‌ها  را به شيوه هاي مختلف دگرگونه و تحريف كرد. ميكي ماوس(يا موش ميكي) زياد به موش واقعي شباهت ندارد، با اين همه كسي دربار‌ه‌ي ‌ي  طول دم آن در روزنامه ها شكوه و شكايت نمي‌كند. آن‌ها  كه به جهان پرنشاط والت ديسني گام مي نهند هيچ دغدغه اي دربار‌ه‌ي ‌ مفهوم واقعي هنر ندارند .فيلم هاي او را با همان تعصبي نگاه نمي كنند كه به هنگام ديدار از يك نمايشگاه نقاشي مدرن از خود نشان مي دهند . ولي چنان‌چه  يك نقاش مدرن تابلويي را به شيو‌ي خاص خود ترسيم كند چه بسا فردي سُمبُل كار و كم مايه پنداشته شود؛ كه نمي تواند كار بهتري انجام دهد.  دربار‌ه‌ي ‌  نقاشان مدرن هر انديشه اي داشته باشيم ، مي توانيم با اطمينان خاطر آن‌ها  را براي «درست» تصوير كردن اشياء داراي شناخت و مهارت كافي بدانيم . اگر چنين نمي كنند.  دلايل آن ها مي تواند كاملاً شبيه دلايل والت ديسني باشد.  هر گاه در خصوص دقت و درستي يك تصوير خللي را تشخيص مي دهيم،  بايد هميشه دو سؤال را براي خود مطرح كنيم:  يكي اين كه آيا ممكن نيست كه نقاش براي تغيير جلوه‌ي  ظاهري آن‌چه  ديده است دلايلي براي خود داشته باشد.  ما به مرور كه تاريخ تحول هنر را پي مي گيريم بيشتر دربار‌ه‌ي  چنين دلايلي بحث خواهيم كرد. ديگر اين كه هر زمان اثري را به دليل آن كه نادرست(يا غير واقعي )‌ ترسيم شده است محكوم مي كنيم،  بايد از خود سوال كنيم كه آيا مطمئن هستيم كه تشخيص نادرست است و تشخيص نقاش خطاست ؟‌اين تمايل در همه‌ي ما وجود دارد كه (هر گاه در برابر تصويري كه مأنوس ما نباشد قرار بگيريم ) بي هر گونه تأمل اين حكم را صادر كنيم كه «واقعيت به شكل ديگريست» . اين عادت عجيب را داريم كه فكر كنيم  طبيعت هميشه بايد شبيه تصاوير مألوف ما ظاهر گردد. اين موضوع را مي توان با كشف حيرت انگيزي كه در گذشته اي نه چندان دور صورت گرفته است، به سادگي تشريح كرد. آدميان در طول قرن‌ها چهار نعل رفتن اسب‌ها را تماشا كرده اند، در مسـابقات اسب دوانـي و شكار حضور يافته اند، از نقاشي‌ها و تصاوير چاپي اسب‌ها در ميدان‌ها ي جنگ و يا تعقيب سگ‌هاي تازي لذت برده اند .

 

 

فهرست منابع

مقدمه……………………………….. 1

هنر در خدمت جاودانگي………………….. 7

بيداري بزرگ………………………….. 11

نگاهي به شرق ………………………… 15

تكنيك سينما………………………….. 18

منظرهاي لومير………………………… 27

تاريخچه سينما ازديد هانري لانگلوا……….. 28

مليس………………………………… 33

پاته………………………………… 35

مجموعه واژه‌هاي سينمائي متداول………….. 35

جوائز سينمائي اسكار ………………….. 46

چارلي چاپلين…………………………. 48

منابع و مآخذ:………………………… 51

منابع و مآخذ:

 

 

«آندره بازن»                                                        : 1.Andrew Bazan

ترجمه‌ي : محمد شهبا، سينما چيست؟

«ال.برناردهپه»                                                    : 2.L.Bernard Happe

ترجمه‌ي : غلامرضا طباطبائي . تكنيك سينما.

  1. دايرة المعارف (اطلاعات عمومي). گرد آورنده : م.آذين فر

ارنست گامبرپچ                                                         4.E.h.Gombrich

ترجمه‌ي علي رامين (تاريخ هنرجهان)

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا