2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

بسمه تعالي

پيشگفتار :

يكي از مباحث مهمي كه در نيمه دوم قرن بيستم و به دنبال ظهور كشورهاي تازه استقلال يافته جهان سوم در عرصه روابط بين الملل توجه بسياري از انديشمندان علوم سياسي را به خود جلب نموده است، نوسازي و توسعة سياسي و توسعة اقتصادي است. اما اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا تابه حال ايران نتوانسته است به الگويي درجهت نيل به توسعه سياسي و اقتصادي دست يابد؟ در اين مسير با چه مشكلاتي مواجه مي‌باشد؟

باعنايت به اهميت اين موضوع، مانيز در اين پژوهش سعي نموده‌ايم ضمن ارائه تصويري از توسعه و ويژگي‌هاي آن، به بررسي ساختارهاي فرهنگي ايران بپردازيم و مهمترين علل توسعه نيافتگي ايران را فرهنگ حاكم بر روح ملت ايران ذكر نموده، و به عنوان راه حل توسعه فرهنگي را مقدم بر توسعه سياسي و توسعه اقتصادي دانسته‌ايم.

ضمنا در اين پژوهش سعي شده است ريشه‌اي ترين مسائل موجود در بطن فرهنگ ايراني و مشكلات ساختارهاي اجتماعي ايران مورد بررسي قرار گرفته تا علل توسعه نيافتگي ايران در عرصه هاي سياسي و اقتصادي مشخص تر گردد.

در مجموع مي‌توان گفت كه هدف اصلي در اين تحقيق اين است كه توسعه سياسي و توسعه اقتصادي در كشور ما، در مقام نخست به معناي پالايش ويژگي‌هاي منفي و فرهنگي است كه در طول تاريخ و در بستر زمان شكل گرفته‌اند و رفع اين موانع جز از طريق ايجاد يك نظام آموزشي كار آمد آن هم از طريق اهتمام جدي دولت كه قادر به تربيت انسانهايي خلاق و با فرهنگ باشد ميسر نيست. بديهي است كه رفع اين نواقص در فرهنگ جامعه، بستري مناسب جهت توسعه همه جانبه را در كشور فراهم خواهد آورد.

اثبات اين موضوع كه توسعه فرهنگي مقدم تر از توسعه سياسي و توسعه اقتصادي است، انگيزة انتخاب موضوع از جانب محقق مي‎باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

پيشگفتار ……………………………… 1

فصل اول (كليات)………………………… 3

طرح مسئله……………………………… 4

اهداف تحقيق……………………………. 10

اهميت تحقيق …………………………… 10

سوال اصلي …………………………….. 10

سوالات فرعي ……………………………. 11

فرضيات تحقيق…………………………… 11

متغيرها و مفاهيم عملياتي ……………….. 11

روش تحقيق …………………………….. 11

مشكلات و موانع تحقيق ……………………. 11

سازماندهي تحقيق………………………… 12

فصل دوم- مفهوم توسعه و توسعه يافتگي ……… 14

فرهنگ و توسعه………………………….. 22

مفهوم فرهنگ……………………………. 22

ويژگي‌هاي عمومي فرهنگ……………………. 24

تاثير فرهنگ بر توسعه و اهميت مفهوم توسعه فرهنگي ……………………………………… 29

استراتژي فرهنگي ……………………….. 33

فصل سوم- موانع توسعه در ايران……………. 40

فرهنگ عمومي تاثير گذار بر روند توسعه……… 40

تيپولوژي شخصيتي ايرانيان………………… 42

نتيجه گيري ……………………………. 52

فهرست منابع……………………………. 55

 

فهرست منابع:‌

 • سريع القلم، محمود . عقلانيت و آينده توسعه در ايران،‌ (تهران- ‌مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه- چاپ دوم 1381)، ص1
 • سريع القلم، محمود. سنت، مدرنيسم و فرهنگ توسعه،‌ ماهنامه سياسي و اقتصادي، سال هفتم، مهر وآبان 1371، ص26
 • پهلوان، چنگيز. فرهنگ شناسي، (انتشارات پيام امروز- تهران- 1378) ص 6
 • يونسكو. فرهنگ و توسعه دو هيافت مردم شناختي توسعه ترجمه زمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اول، تهران، 1376
 • منصوري، جواد. فرهنگ استقلال و توسعه (تهران- وزارت امور خارجه- 1374) ص7
 • سرمست، بهرام. كثرت گرايي فرهنگي و بحران مشاركت سياسي،‌ پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي،‌خرداد 1374، ص50
 • عظيمي، حسيني. مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران،‌ چاپ دوم،‌ (تهران- نشرني- 1370) ص 183
 • كاظمي، سيد علي اصغر. بحران نوگرايي و فرهنگ سياسي در ايران معاصر، (تهران- نشر قومس- 1376) ص66
 • اميني، محمد رضا . انديشگاه شريف، عنوان مقاله همچنان توسعه فرهنگي كشور بر زمين مانده است.‌22 مه 2005 ،‌ آدرس اينترنتي:‌ Sharif think.com
 • غلامي، رضا. (معاون امور پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)، مقاله: استراتژي فرهنگي، 5/7/1383 اين مقاله از اينترنت اقتباس شده است.
 • يوسفي، ماشاءالله. تقدير و فرهنگ توسعه در اسلام پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، شهريور 1375 ص 108
 • ارجمند، سعيد. مقاله: نفت تمام مي‌شود و گردشگري مي‌ماند روزنامه حيات نو، مورخ 11/3/84
 • شهيد،‌ مهدي. عنوان مقاله: فيلتر گذاري روي آگاهي مردم مباركمان باد! 2005/6/28 اين مقاله از اينترنت اقتباس شده است. آدرس اينترنتي nashriat.net
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا