2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

بسمه تعالي

پيشگفتار

هنگامي كه به برنامه مستند مهاجرت از صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران در ذهن خود مرور مي‌كنم، نخبگان ايران را در آنسوي مرزها، تجسم مي كنم؛ مغزهايي كه براي هر كدام از آنان ميليونها بلكه صدها ميليارد دلار هزينه مادي صرف گرديده است كه اگر آنرا هم، كنار بگذاريم هزينه معنوي كه صرف تربيت و پرورش آنان گرديده است نمي‌توان از آن صرفنظر كرد. اين هزينه معنوي از خانواده تا اجتماع ومعلم واستاد صرف پرورش اين مغزها گرديده است و اينك با اندك تلنگري از اين كشور خارج و در خدمت بيگانگان قرار گرفته‌اند. مغزهاي نظير پروفسور مجيد سميعي معروف به امپراتور جراحي جهان و پروفسور موسي رحمان زاده معروف پرزيدنت جراحي ترميم جراحات سوانح و تصادفات كه در آلمان زندگي مي‌كنند و اين نوابغ چه زيبا از هويت اسلامي وايراني خود دفاع مي‌كردند در ذهن خود مرور مي نمايم،‌ اضطراب و پريشان سلولهاي مغزم را تحت فشار قرار مي‌دهد. و ميليونها انسان كه هموطني كه؛ مي‌توانستند با دست‌هاي معجزه‌گر آنان از بيماري و رنج رهايي يابند دلم را لرزان مي‌كند و سوالات زياد اما جوابهاي ناقص در ذهنم صف مي‌كشند ياد سخن ياكوفلوف مشاور گورباجوف به ذهنم خطور مي‌كند. «ما شوريها بالقوه قوي بوده‌ايم ولي نتوانستيم آنرا بالفعل تبديل نماييم»

شايد اين جمله داستان رفع مجهولات ذهني من گردد. چرا ما با وجود اينكه منابع مختلف مادي و معنوي برخورداريم نتوانسته‌ايم آنرا بالفعل نماييم وبه اين دردهاي بي درمان مبتلا شده‌ايم. در آخر از استاد محترم جناب آقاي دكتر ابوالقاسم طاهري كه مرا با راهنمائيهاي خود در رفع نواقص اين مقاله هر چند ناقص ياري كرده‌اند تشكر مي‌نمايم و توفيق آنجناب را از خداوند منان بيش از گذشته خواستارم.

 

سوال اصلي: علل مهاجرت نخبگان ايران به كشور

فرضيه:‌علل مهاجرت نخبگان ايران به خارج كشور مي‌تواند بر حسب نظريه سيستمي متعدد، مانند كاش دستمزدها، سياست زدگي دانشگاهها،‌ عدم منزلت علمي نخبگان در كشور و …باشد.

 

فصل 1

نظريات مهاجرت

 

نظريات مهاجرت

مهاجرت يا IMMigratiopn  بطور كلي در مفهوم جابه‌جايي و انتقال جمعيت در مكان يا تحرك جغرافيايي جمعيت استفاده مي‌شود.

ولي در معناي خاص آن عبارتست از نقل مكان انفرادي يا[1]جمعي انسانها با تصميم به تغيير محل اقامت و كار بطوردائم يا براي مدتي طولاني و بيش از يك سال.

در تعريف ديگر مهاجرت عبارتست از تحركات جغرافيايي يا مكاني است كه بين دو منطقه جغرافيايي انجام مي‌شود. اين حركت شامل ترك يك منطقه و اقامت پيوسته در منطقه‌اي ديگر مي‌باشد كه آنرا مهاجرت دائمي مي‌گويند. در تعريف ديگر مهاجرت عبارتست از: ‌كوچ و جابه‌جايي جمعيت از نقطه‌اي به نقطه ديگر مي‌باشد. مهاجرت برحسب عوامل مختلف موثر نظير مرز ساسي كشورها، مدت مهاجرت، خواست واراده جمعي بودن به 4 گروه تقسيم مي‌شود هر گاه 2 يا 3 شاخه در دسته بنديها و خيلي هستند.

 • مهاجرت با توجه به مرزهاي سياسي

2- مهاجرت با توجه به عامل زمان

 • مهاجرت باتوجه به عامل خواست واراده

4-مهاجرت از نظر شكل تذكر چون مهاجرت باتوجه به مرزهاي سياسي مورد بحث ما در اين مقاله است به تعريف اشاره نموده واز بقيه خودداري مي‌كنيم.

مهاجرت با توجه به مرزهاي سياسي به دو شاخه تقسيم مي‌شوند. الف :‌مهاجرت داخلي: تغيير محل اقامت از يك مكان به مكان ديگر در يك كشور باسرزمين معين در چارچوب مقررات و تقسيمات آن كشور. مانند مهاجرت روستائيان ايران به كلان شهرها

ب: مهاجرت بين المللي:‌مهاجرت بين المللي برخلاف مهاجرت خارجي كه در عرف بين الملل؛ حداقل يكي از آن دو كشور مستقل به حساب نمي‌آيد؛ بين دو كشور مستقل انجام مي‌گيرد مانند مهاجرت نخبگان ايران به آمريكا

در تعريف مهاجرت نخبگان با فراز مغزها يا مهاجرت صلاحيتها كه در زبان لاتين (Drainbrain) ناميده مي‌شود گونه‌اي از مهاجرت مي‌باشد كه در آن عنصر آموزش وبه كارگيري علم در محيطي مساعد نهفته است بعبارت ديگر؛ فرار مغزها به معني مهاجرت افراد متخصص و تحصيلكرده اي است كه كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان را مكان مناسب جهت رشد و ارتقا اندوخته هاي علمي خودش دانسته و به لحاظ فرهنگي بهترين زمينه را براي انتشار آموخته‌هاي خود مي‌دانند آمريكاو كانادا مهمترين مراكز جذب نخبگان ايران  مي‌باشد. در يك نظر بايد گفت نظريات مهاجرت دررشته‌هاي علوم انساني از جمله علوم سياسي عام و از منظر مختلف تعريف مي‌شوند. كه به اختصار با ذكر نام توضيح اين نظريات در زير مي‌آيد:

1- ديدگاه اقتصادي: اين ديدگاه در داخل ومجموعه خود به 4 شاخه تقسيم مي‌شود كه به ترتيب با ذكر نام آنها؛ تغريف مختصر نيزمي‌گردند: الف: نظريه كلاسيك:‌اين نگرش با آراء و عقايد آدام اسميت (1788) اقتصاد دانان كلاسيك وپيروان او گره مي‌خورد طبق اين نظريه مهاجرت‌ها اعم از داخلي و بين المللي مكانيزمي براي باز توزيع نيروي كار وي؛ كارگران مهاجر را نيز تابع قانون عرضه و تقاضا مي‌دانست وآنرا نه تنها باعث رشد اقتصادي دو منطقه مهاجر پذير و مهاجر فرست، بلكه وسيله‌اي براي بهبود وضع كار و اشتغال به شمار مي‌آورد.

ب: نظريه نئوكلاسيك‌ها: اقتصاد داني چون ساستاد (1962) هاريس و تودارو؛ اين نظريه را كمي تغيير دادند:

بر پايه‌ اين نظريه؛ از لحاظ ديد كلان اقتصادي هر جا نيروي عرضه كار پيش از سرمايه مي‌باشد دستمزدها رو به كاهش مي‌گذارد و بعكس هر جا نيروي كاركمتر از سرمايه باشد دستمزدها افزايش مي‌يابد و در نتيجه روند مهاجرت  نيروي انساني از منطقه با نيروي كار بيشتر و سرمايه و دستمزد كمتر به طرف منطقه نيروي كار كمتر و سرمايه و دستمزد بيشتر مي‌روند و در نتيجه هنگاميكه تعادل بين نيروهاي كار[2]   و دستمزدها برقرار شود مهاجرت متوقف مي‌شود. تئوري مهاجرتي نئوكلاسيك‌ها بر تفاوت دستمزدها واحتمال كاريابي استقرار مي‌يابد و عواملي كه در جذب يا دفع مهاجرت مؤثر است؛ عنايت نكرده است از جمله: 1-تغيير سياست‌هاي بين المللي و غير كارآمد و محاسبات اوليه مربوط به آن، اوضاع و احوال اقتصادي و تصميم گيري‌هاي سياسي از عوامل مهم و اثرگذار بر جريانات مهاجرتي است.

[1] پژوهش و تحقيق سازمان ملي جوانان، بررسي وضعيت مهاجرت جوانان تهران،‌ انتشارات موسسه‌ي فرهنگي اهل قلم 1381 صفحه 12 الي 16

[2] – منبع پيشين بررسي مهاجرت جوانان صفحات 18 الي 24

 

فهرست منابع

 • پژوهش و تحقيق سازمان ملي جوانان، بررسي وضعيت مهاجرت جوانان، تهران، انتشارات موسسه فرهنگي اهل قلم سال 1381
 • مي‌يربروسي براون جين بستيت مساله مهاجرت علمي جامعه جهاني ترجمه فتح الله موسوي س چهارم زمستان 1380
 • خليلي رضا. مهاجرت نخبگان در عصر اطلاعات بازانديش در فرصتها، تهديدها، فصلنامه مطالعات راهبردي سال چهارم زمستان 1380
 • ساكسنين انالي و فرار مغزها يا چرخش مغزها تهيه و تنظيم آن ماري ديويس شماره 4 زمستان 1380
 • گفتگو با دكتر محمود سريع القلم ريشه‌ها و پيامدهاي مهاجرت نخبگان قطعنامه مطالعات راهبردي . شماره 14 زمستان 1340
 • گفتگو با محمود سريع القلم پارادوكس ايران،‌ قدرت در برابر جهان گرايي ويژه نامه روزنامه اعتدال وتوسعه،‌ اسفندماه 1380
 • بلوكي مرتضي مهاجرت از وطن چرا؟ ماهنامه بين المللي معيار- اقتصادي، اجتماعي، سياسي . شماره 52و53 اسفند وفروردين 1380و 1381
 • بصيرت بسيجي چگونه از مهاجرت مغزها استفاده كنيم شماره 96 خرداد 82
 • منبع فوق بصيرت بسيجي تعلل در اسلامي كردن دانشگاهها
 • محسني رضا، پديده مهاجرت و فرار مغزها. علل وجنبه ‌هاي آسيب شناختي اطلاعات سياسي- اقتصادي شماره 175 و176 ارديبهشت 81

11- نش كيت، جامعه شناس معاصر مترجم محمد گلي دلفروز ويراستار عبدالرحيم مرودشتي تهران. انتشارات كويري 1382

12- سخنران محمود سريع القلم تامل آسيب شناسنامه در مسئله فرار مغزها فصلنامه مطالعات راهبران شماره4 زمستان سال 1380

13- شرفي محمد رضا جوان و نيروي چهارم زندگي ج2 انتشارات سروش 1380

14- جزوه درس الوين بي سو نقش نظريات توسعه انتشارات مركز مطالعات توسعه راهبردي 1380

15- برنامه تلويزيوني مهاجران 25 ارديبهشت 1384

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا