2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

تعريف قاطعيت

جرأت ورزي، يك شيوه‌ي ارتباطي خاص است كه مي توان آن را آموخت و به كار بست. مهارت جرأت ورزي فرد را قادر مي سازد تا افكار، احساسات و ارزش هاي خود را درباره‌ي يك موقعيت به طور آزادانه و مستقيم و با احترام به احساسات و ارزش هاي اشخاص ديگر بيان كند. اين مهارت بر حقوق فرد، ضمن توجه به حقوق ديگران، تأكيد دارد. بنابراين جرأت ورزي در موقعيت هايي كه فرد تحت فشار است، مهارت مهمتر مي باشد. تعاريف متعددي از جرأت مندي ارائه شده است. در اين جا به چند مورد اشاره مي كنيم:

 • “ابراز عقايد، احساسات و افكار خود به طور مناسب، مستقيم، صادقانه و بدون بي احترامي به حقوق ديگران”.
 • “تشخيص منافع خود و عمل براساس آن و مطالبه‌ي حق خود، بدون تعرض به حقوق ديگران”.

همان‌طور كه مشاهده مي كنيد، در تمامي اين تعاريف بر رعايت و احترام به حقوق ديگران تأكيد شده است.

عناصر قاطعيت

جرأت‌مندي شامل هفت پاسخ است:

 • ابراز عقيده‌ي خود.
 • تقاضاي تغيير رفتارهاي نامطلوب ديگران.
 • رد درخواست ها و تقاضاهاي غيرمنطقي ديگران.
 • ابراز احساسات مثبت و منفي خود.
 • آغاز و ادامه‌ي تعاملات اجتماعي.
 • پذيرش كاستي هاي خود.
 • ابراز جملات متعارف در هنگام رويارويي يا جدا شدن از ديگران.

براي كسب مهارتت جرأت‌مندي، لازم است فلسفه‌ي اين نوع رفتار را بدانيد. جرأت‌مندي به عنوان يك شيوه‌ي ارتباط بر چند اصل استوار است:

 • شناخت حقوق خود.
 • برابري انسان ها.
 • برخورداري از حقوق يكسان.

فلسفه‌ي زيربنايي آموزش جرأت‌مندي بر اين فرض منطقي استوار است كه همه‌ي انسان ها برابر هستند. هيچ كس نسبت به ديگري برتري ندارد. بنابراين ما از حقوق انساني يكساني برخورداريم. هدف جرأت‌مندي، دفاع از حقوق خود بدون تعرض به حقوق ديگران است. آگاهي از اين حقوق اساسي، خود گام مهمي براي شروع آموزش جرأت‌مندي محسوب مي شود. براي اين كه فرد بتواند رفتار جرأت‌مندانه از خود نشان دهد، ابتدا ضروري است حقوق اساسي خود و نحوه‌ي احقاق آن را بشناسد.

حقوق اساسي ما

همه‌ي ما به عنوان انسان، از يك سري حقوق اساسي برخوردار هستيم. ولي در كنار اين حقوق مسؤوليت هايي داريم. بنابراين لازم است در دفاع از حق خودمان به مسؤوليت هاي خود نيز توجه نماييم. مهم ترين حقوق و مسؤوليت هاي افراد در روابط بين فردي در اين جدول خلاصه شده است.

حقوق و مسؤوليت هاي شما

حقوق شما

مسؤوليت هاي شما
1-  حق داريد براي خودتان تصميم گيري كنيد.

2-  شما حق داريد به شيوه‌ي محترمانه با شما رفتار شود.

3-  شما حق داريد درخواست نامعقول ديگران را بدون احساس گناه رد كنيد.

4-  شما حق داريد اشتباه كنيد.

5-  شما حق داريد نظرتان را تغيير دهيد.

6-  شما حق داريد براي بررسي درخواست ديگران، زمان صرف كنيد.

7-  شما حق داريد تقاضاي منطقي از ديگران داشته باشيد.

8-  شما حق داريد ديدگاه شخصي خودتان را داشته باشيد.

9-  شما حق داريد سرنوشت خودتان را تعيين كنيد.

10-          شما حق داريد احساسات خود را بيان كنيد.

1-  به ديگران اجازه دهيد در مورد زندگي‌شان تصميم بگيرند.

2-  با ديگران رفتار محترمانه داشته باشيد.

 

3-  به ديگران اجازه دهيد تا به طور جرأت‌مندانه و مؤدبانه درخواست نامعقول شما را رد كنند.

4-  مطمئن شويد كه اشتباه شما به ديگران صدمه‌اي نمي رساند و مسؤوليت اشتباه خود را بپذيريد.

5-  به ديگران اجازه دهيد تا نظر و عقيده‌ي خود را عوض كنند.

6-  اقدام منطقي بكنيد.

7-  تقاضاي خود را به ديگران تحميل نكنيد.

8-  به نظر ديگران احترام بگذاريد.

9-  به ديگران اجازه دهيد تا سرنوشت خود را كنترل كنند.

10-          به احساسات ديگران توجه نشان دهيد.

 

 

مديران با نگرش “من خوب نيستم- تو خوب هستي”

 • نگرش و رفتار انفعالي دارند.
 • اعتماد به نفس دارند.
 • خود را با ديگران مقايسه مي‌كنند و به طرز منفي بر كمبودهاي خود تاكيد مي‌كنند.
 • تائيد طلب هستند حتي اگر درباره آنها نظرهاي منفي داده شود.
 • سلطه پذيرند.
 • بهترين هدف براي تحقير شدن هستند.
 • اين نوع نگرش در نخستين سال هاي زندگي صورت مي‌گيرد.

ادراكي كه يك مدير يا كارمند منفعل از خود دارد اين است كه احتمالاً متوجه فقدان اعتماد به نفس خود شده است و در نتيجه از پذيرش مسئوليت و از اظهارنظر و برقراري روابط اجتماعي خودداري مي‌كند. تحت فشار توقعات بي شمار ديگران جرأت “نه” گفتن را ندارد و تسليم محض خواست و نظر ديگران مي‌شود.

راه حل اينست كه انسان به اين باور برسد كه در قبال خود مسئول است.

مديران داراي نگرش: “من خوب نيستم- تو خوب نيستي”

 • اين افراد نگرش و رفتار بازيگرانه دارند.
 • نسبت به خود و ديگران مملو از احساس منفي هستند.
 • افسرده و بي انگيزه هستند.
 • معمولاً با آنها پيرامون تصميمات مهم مشورت نشده است.
 • معمولاً به موقع به آنها ترفيع داده نشده است.
 • از خدمات طولاني و كارهاي مفيد آنها به اندازه كافي قدرداني نشده است.

برداشتي كه مديران با نگرش “من خوب نيستم- تو خوب نيستي” از خود دارند اينست كه:

 • نسبت به خود اعتماد ندارند.
 • نسبت به ديگران اعتماد ندارند و به ديگران مظنون هستند.
 • فكر مي‌كنند ديگران بدخواه آنها هستند و آنها هم بدخواه ديگران هستند.

مديران با نگرش “من خوب هستم- تو خوب نيستي”

 • اين مديران يا كارمندان اغلب رفتار پرخاشگرانه دارند.
 • نزد ديگران احترام نخواهند داشت.
 • با امر و نهي افراطي به ديگران كارها را انجام مي دهند.
 • به ديگران هيچ احترامي نمي گذارند.

برداشتي كه مديران و كارمند پرخاشگرانه از خود دارند:

 • با پرخاشگري، عدم اعتماد خود را پنهان مي‌كنند.
 • موضع تدافعي دارند.
 • دائماً از جانب ديگران احساس تهديد مي‌كنند.
 • دست كم گرفتن ديگران و برتر دانستن خود.

به اين مديران بايد گفت:

احساس غروري كه به بهاي شكستن غرور ديگران ارضا شود عمر پايداري نخواهد داشت.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا