2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

چكيده مطالب

تأسيس مؤسسه حسابرسي ( با مسئوليت محدود)

براي تأسيس يك مؤسسه حسابرسي مي بايستي ابتدا مفهوم حسابرسي را بدانيم. حسابرس عبارتست از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است.

دليل بكارگيري مؤسسه حسابرسي براي اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي متضاد منافعي است كه ممكن است بين واحد تجاري كه صورتهاي مالي را تهيه مي كند و آن افرادي كه صورتهاي مالي را مورد استفاده قرار مي دهند وجود داشته باشد.

مسئوليتهاي كاركنان حرفه ‌اي موسسات حسابرسي:

شركاء فردي است كه توان مديريت يك گروه حسابرسي را دارا بوده و مي تواند تحت هر شرايطي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.

مديران : مسئوليت يك مدير بررسي كاربرگها و تبادل نظر با اعضاي تيم رسيدگي و صاحبكار درباره مسايل حسابداري كه ممكن است حين رسيدگي پيش آيد. مسئوليت تعيين روشهاي رسيدگي ، مسئول گردآوري اطلاعات لازم براي ارسال صورتحساب براي صاحبكاران و وصول آن مي باشند.

سرپرستان: فردي است كه قادر به برنامه ريزي، نظارت كامل و كنترل كيفي بيش از يك حسابرس و بررسي و اصلاح پيش نويس گزارشات و اتخاذ تصميم در شرايط عادي مي باشد.

كمك حسابرس: فردي است كه فاقد سابقه كار و معلومات موثر در حرفه حسابرسي و يا حسابداري بوده و بدون نظارت و راهنمايي كامل قادر به انجام كار نمي باشد.

يك حسابرس و موسسه حسابداري بايستي اصولي را رعايت كند 1) اصل استقلال و بي طرفي 2) اصل رازداري 3)‌اصل منع تبليغ 4)اصل افشاء حقايق 5)اصل اهميت

يك شركت حسابرسي مي تواند تحت عنوانهاي مختلف تشيكل شود كه دراين پروژه ما شركت با مسئوليت محدود را انتخاب كرده ايم.

شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دويا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

خصوصيات شركت عبارتست از :

الف ) حقوق و تعهدات شركت :  هر شريك به ميزاني كه سهم الشركه دارد مي تواند سهم الشركه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريك مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركاء نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد نباشد و …

ب ) مقررات مالياتي : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود پس از كسر ماليات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود بخش بعدي شرايط شركت با مسئوليت محدود كه عبارتست از شرايط ماهوي و شرايط شكلي كه شرايط ماهوي عبارتست از رضايت واهليت، موضوع شركت و ميزان سرمايه، تعداد شركا و نام شركت و مدت آن  شرايط شكلي كه شامل 1)‌لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي 2 ) وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن

ثبت شركت حسابرسي ( با مسئوليت محدود) كه مدارك آن عبارتند از : 1)‌2 برگ تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود 2) دو برگ شركتنامه      3) دو جلد اساسنامه

4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين  5) فتوكپي شناسنامه شركاء و مديران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نياز

مقدمه

در اين پروژه به طور كلي اهميت نقش كارآفرين در توسعه اقتصادي بررسي مي شود كارآ‏فرين عوامل مختلف توليد را گرد هم مي آورد و با تلاش و كوششهاي خلاقانه، فعاليتهاي خود را به سمت موفقيت سوق مي دهد.

بديهي است كه انگيزه فعاليتهاي كارآ‏فرين، نفع شخصي است ولي ايجاد فضاي مناسب براي كارآفريني در كشورها، منافع ملي را به دنبال دارد.

امروزه در كشورهاي مختلف توجه خاصي به كارآفريني و كارآفرينان مي شود و تقويت كارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن، از ابزار پيشرفت اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود.

در هر كشوري كارآفرينان به صورت بالقوه وجود دارند و بايد تلاش كرد كه توانايي هاي آنها بيشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهاي اقتصادي اجازه دهند كه كارآفرين ابزار وجود كند و توانايي اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهميت دارد.

اميد است لزوم توجه به كارآ‏فريني در كشور بيشتر احساس شود و با اين پروژه و با ياري خداوند سبحان گامي كوچك براي موفقيت دانشجويان عزيز در عرصه شغل بردارد.

 

فهرست مطالب

شماره ………………………………… صفحه

فصل اول

تعريف حسابرسي………………………….. 1

وضعيت قانوني حرفه حسابرسي ………………. 1

موسسات حسابرسي ………………………… 2

مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي ……………… 3

شركا …………………………………. 3

مديران ……………………………….. 3

سرپرستان ……………………………… 4

كمك حسابرسان ………………………….. 4

فصل دوم

اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان …………… 5

اصل استقلال و بي طرفي …………………… 5

اصل رازداري …………………………… 6

اصل منع تبليغ………………………….. 6

اصل افشاء حقايق ……………………….. 7


فصل سوم
اصل اهميت …………………………….. 7

شركت با مسئوليت محدود ………………….. 8

خصوصيات شركت ………………………….. 8

مقررات مالياتي ………………………… 10

شركت با مسئوليت محدود ………………….. 11

شرايط ماهوي …………………………… 11

موضوع شركت و ميزان سرمايه ………………. 11

تعداد شركا و سهم الشركاء ……………….. 12

نام شركت و مدت آن ……………………… 12

شرايط شكلي ……………………………. 13

لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي …………. 13

وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن …………………………………… 14

فصل چهارم

ثبت شركت ……………………………… 15

مدارك لازم براي ثبت شركت حسابرسي …………. 15

روش و مراحل ثبت شركت …………………… 15

نامه درخواست نام براي شركت ……………… 16

تقاضانامه شركتهاي داخلي ………………… 17

فرم تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي …………. 18

شركتنامه رسمي …………………………. 20

فرم شركتنامه رسمي ……………………… 21

اساسنامه شركت با مسئوليت محدود ………….. 23

صورتجلسه مجمع عمومي ……………………. 29

فرم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس شركت با مسئوليت محدود ……………………………………… 30

فصل پنجم

راهنماي ثبتي شركت ( با مسئوليت محدود) ……. 32

روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود ……. 32

فصل ششم

سخني با خوانندگان………………………. 49

منابع…………………………………. 50

 

منابع

  • كتاب اصول حسابرسي سازمان حسابرسي

2- كتاب حقوق تجارت به زمان ساده            تاليف دكتر محمود عرفاني

3- سازمان ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا