2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

مقدمه

شركت نفت بهران يكي از بزرگترين توليدكنندگان انواع روغن موتور، روغن هاي صنعتي، مواد اوليه لاستيك سازي و مواد پارافيني مي‎باشد و يكي از سه شركت توليد كننده روغن هاي صنعتي در ايران مي‎باشد كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت صنايع كشور بر عهده دارد.

اين شركت در سال 1341 در شهر ري در جنب ساختمان فعلي پژوهشگاه صنعت نفت و با مشاركت بخش خصوصي و تحت امتياز چند مليتي ESSO و وابسته به شركت اكسون و با نام شركت توليد روغن تهران شروع به كار نمود.

در ابتدا اين شركت با دريافت روغن پايه از پالايشگاه آبادان و اختلاط آن با مواد افزودني به توليد روغن موتور مشغول بود ولي در سال 1347 پالايشگاه آن با ظرفيت سالانه 30000 تن روغن پايه آماده بهره برداري گرديده و روغن پايه پس از اختلاط با مواد افزودني مناسب به انواع گوناگون روغن هاي موتور و روغن هاي صنعتي مورد نياز صنايع تبديل مي گردد.

تا قبل از انقلاب اين شركت محصولات خود را تحت آرم ESSO و با نامهاي تجاري كمپاني اكسون آمريكا به بازار عرضه مي گرديد. پس از قطع رابطه با آمريكا برنامه ريزي و سياست گذاري جهت اداره شركت توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي راساً به عهده گرفته شد و كارها بر پايه مديريتي پويا استوار گرديد. در پي تحولات فوق نام شركت در سال 1363 به پالايشگاه روغن تهران و در سال 1369 همراه با گسترش دامنه فعاليت هاي اصلي شركت به ويژه در زمينه نفت و پتروشيمي به شركت نفت بهران(سهامي عام) تغيير يافت هم اكنون با اجراي برنامه توسعه پالايشگاه و افزايش سطح كيفيت و ظرفيت توليد انواع روغن و ديگر محصولات بالغ بر 100 ميليون ليتر در سال گرديده است. از نظر سود دهي رتبه دوم را در ميان شركت هاي سازمان يافته بنياد مستضعفان و جانبازان داشته است. اين شركت داراي صادرات روغن موتور وكس (WAX) به كشورهاي ايتاليا. روماني، پاكستان و لبنان و … مي‎باشد.

از جمله محصولات ساخته شده در بهران مي‎توان از انواع روغن هاي برش، روغن هاي عمليات ماشين كاري فلزات روغن هاي گريفيت دار براي مصرف در درجه حرارت هاي بالا، روغن هاي كمپرسورهاي پيستوني و … را نام برد. محصولات ويژه براساس سفارش و با توجه به مقدار مورد نياز قابل توليد هستند.

 

فهرست مطالب

فصل اول

1-1- تاريخچه بهران……………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- كليات عملكرد شركت نفت بهران………………………………………………………………………………………. 2

1-2-1- واحد استخراج مواد آروماتيك توسط حلال فورفورال…………………………………………………. 2

1-2-2- واحد موم زدايي توسط حلال تولوئن و M.E.K………………………………………………………….. 2

1-2-3- واحد تصفيه توسط گاز هيدروژن…………………………………………………………………………………. 2

1-2-4- واحد توليد ضد يخ…………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-5- واحد توليد واكس كم روغن………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-6- واحد پايلوت…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-7- واحد تسهيلات ………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-8- واحد آزمايشگاه……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-9- واحد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-10- واحد ظرفسازي و پركني……………………………………………………………………………………………… 5

1-2- 11- لوبكات………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2- ساخت روغن پايه از برش مواد نفتي ……………………………………………………………………………….. 7

2-2-1- تقطير……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-2- تصفيه و پالايش شيميايي……………………………………………………………………………………………… 7

2-2-3- آسفالت گيري………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-4- موم گيري………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2-3- تقطير نفت خام……………………………………………………………………………………………………………………. 7

2-3-1- تقطير در فشار (يك اتمسفر)…………………………………………………………………………………………. 8

2-3-2- تقطير در خلاء ……………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-4- دستگاه هاي تفكيك و تقطير روغن (لوب تاور)………………………………………………………………… 9

2-5- شناخت هيدروكربورهاي روغن پايه…………………………………………………………………………………… 10

2-5-1- گروه پارافينيك……………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-5-2- هيدروكربورهاي نفتنيك و مشخصات آنها…………………………………………………………………….. 12

2-5-3- هيدروكربورهاي آروماتيك و خواص آنها………………………………………………………………………. 13

2-5-4- توزيع  هيدروكربورها و انواع روغن پايه………………………………………………………………………… 13

2-6- واحد روغن سازي………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-6-1- استخراج مواد آروماتيك  ونفتينيك………………………………………………………………………………. 17

2-6-1-1- تصفيه با اسيد…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6-1-2- استخراج با فورفورال …………………………………………………………………………………………………. 18

2-6-1-3- عوامل مؤثر در جداسازي مواد آروماتيكي از لوب كات……………………………………………. 20

2-6 -1-4- خواص فورفورال ………………………………………………………………………………………………………. 22

2-6-1-5- دستگاههاي عمده………………………………………………………………………………………………………. 24

2-6-2- روش هاي ديگر تصيه (حلال گاز هيدروژن)………………………………………………………………… 25

2-6-3- عمليات آسفالت گيري……………………………………………………………………………………………………. 26

2-6-4- عمليات موم گيري………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-6-4-1- كارخانه موم گيري……………………………………………………………………………………………………… 28

2-6-4-2- خواص حلال ( MEX و تولوئن)………………………………………………………………………………. 29

2-6-4-3- عوامل مؤثر در كيفيت و كميت محصول………………………………………………………………….. 30

2-6-4-4- دستگاه هاي عمده ……………………………………………………………………………………………………. 33

2-6-4-5- روش موم گيري با اوره …………………………………………………………………………………………….. 34

2-6-4-6- روش هيدروكراكتيگ…………………………………………………………………………………………………. 34

2-7- توليد روغن از طريق تصفيه دوم………………………………………………………………………………………… 34

2-7-1- روغنهاي مصرف شده ……………………………………………………………………………………………………. 35

2-7-2- ناخالصي هاي موجود در روغن مصرف شده…………………………………………………………………. 35

2-7-3- روشهاي معمول احياء روغنهاي مصرف شده……………………………………………………………….. 36

2-7-4- دستگاه هاي جداسازي گريز از مركز…………………………………………………………………………….. 36

2-7-5- دستگاه صافي لبه دار……………………………………………………………………………………………………… 36

2-7-6- تصفيه شيميايي با مواد قليائي و صاف نمودن آن ………………………………………………………. 36

2-7-7- تصفيه با خاك مخصوص………………………………………………………………………………………………… 37

2-7-8- تصفيه با اسيد سولفوريك………………………………………………………………………………………………. 37

2-7-9- خنثي نمودن بوسيله آهك و تصفيه با خاك مخصوص………………………………………………. 37

فصل سوم

3-1- طبقه بندي استانداردهاي روغن………………………………………………………………………………………… 38

3-1-1- تعريف روانكاري………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-2- شرايط اصلي روان كننده خوب………………………………………………………………………………………….. 39

3-3- انواع روان كننده………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4- روغنهاي روان كننده نفتي………………………………………………………………………………………………….. 40

3-5- انواع روانكاري………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3-5-1- روانكاري با لايه ضخيم ………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5-1-1- روانكاري هيدرواستاتيك ………………………………………………………………………………………….. 41

3-5-1-2- روانكاري هيدروديناميك ………………………………………………………………………………………….. 42

3-5-2- روانكاري با لايه نازك …………………………………………………………………………………………………….. 42

3-5-3- روانكاري حدي………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-5-4- روانكاري خشك………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-5-5- روانكاري غلطان……………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-6- تركيبات ساختار يك روغن صنعتي …………………………………………………………………………………. 43

3-6-1- بررسي علل اضمحلال كيفيت روغن…………………………………………………………………………….. 43

3-6-2- كاهش خصوصيات مواد افزودني……………………………………………………………………………………. 43

3-6-2-1- كاهش اثر بازدارنده هاي اكسيداسيون……………………………………………………………………… 44

3-6-2-2- كاهش ويسكوزيته روغن……………………………………………………………………………………………. 44

3-6-2-3- كاهش بازدارنده هاي رنگ زدگي……………………………………………………………………………… 45

3-6-2-4- بازدارنده هاي كف………………………………………………………………………………………………………. 45

3-7- اصطلاحات روانكاري……………………………………………………………………………………………………………. 46

3-8- آزمونهاي مهم فيزيكي و شيميايي روغنهاي روان كننده…………………………………………………. 47

3-8-1- ويسكوزيته ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

شرح آزمون

3-8-1-1- كاربرد و مزاياي اندازه گيري گرانروي در دماهاي فوق الذكر…………………………………. 52

3-8-2- شاخص ويسكوزيته ………………………………………………………………………………………………………… 52

شرح آزمون

3-8-3- نقطه آنيلين…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

شرح آزمون

3-8-4- دانسيته …………………………………………………………………………………………………………………………… 58

شرح آزمون

3-8-5- عدد خنثي شدن…………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-8-5-1- عدد اسيدي كل…………………………………………………………………………………………………………. 60

3-8-5-2- TBN…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

شرح آزمون

3-8-5-3- TAN………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

شرح آزمون

 

3-8-6- ضريب شكست………………………………………………………………………………………………………………… 61

شرح آزمون

3-8-7- نقطه ريزش……………………………………………………………………………………………………………………… 62

شرح آزمون

3-8-8- نقطه اشتعال ………………………………………………………………………………………………………………….. 63

شرح آزمون

3-8-9- نقطه احتراق……………………………………………………………………………………………………………………. 64

شرح آزمون

3-8-10- كف ………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

شرح آزمون

3-8-11- خوردگي مس……………………………………………………………………………………………………………….. 66

شرح آزمون

3-8-12- توانايي تحمل بار …………………………………………………………………………………………………………. 67

شرح آزمون

3-8-13- مقدار آب ……………………………………………………………………………………………………………………… 68

3-8-14- عدد صابوني شدن………………………………………………………………………………………………………… 68

3-8-15- خاكستر…………………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-8-16- نقطه ابري شدن……………………………………………………………………………………………………………. 69

3-8-17- خاصيت امولسيون و دمولسيون …………………………………………………………………………………. 70

3-8-18- پايداري در مقابل اكسيداسيون……………………………………………………………………………………. 70

فصل چهارم

4-1- عمليات فلزكاري …………………………………………………………………………………………………………………. 72

4-2- انواع سيالات عمليات فلزكاري……………………………………………………………………………………………. 72

4-2-1- روغن معدني خالص……………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-2- روغن چرب خالص………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-3- روغن معدني و چرب مخلوط شده………………………………………………………………………………… 73

4-2-4- مخلوط روغن معدني و روغن چرب گوگرد دار شده…………………………………………………… 73

4-2-5- روغنهاي معدني گوگرد دار…………………………………………………………………………………………….. 73

4-2-6- روغنهاي معدني كلردار و گوگرد دار……………………………………………………………………………… 73

4-2-7- روغن معدني كلردار………………………………………………………………………………………………………… 74

4-3- روغنهاي برش………………………………………………………………………………………………………………………. 74

4-4- روغنهاي حل شونده (روغنهاي امولسيون شونده)…………………………………………………………….. 75

4-4-1- امولسيونهاي معدني………………………………………………………………………………………………………… 75

4-4-2- سيالات نيمه سنتتيك…………………………………………………………………………………………………… 75

4-4-3- روغنهاي سنتتيك…………………………………………………………………………………………………………… 75

4-5- امولسيفاير…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

4-6- روغنهاي امولسيون شونده…………………………………………………………………………………………………… 76

4-6-1- مزاياي روغنهاي امولسيون شونده………………………………………………………………………………….. 77

4-6-2- معايب روغنهاي امولسيون شونده………………………………………………………………………………….. 77

4-7- امولسيونهاي شيميايي نيمه سنتتيك……………………………………………………………………………….. 78

4-7-1- مزاياي سيالات نيمه سنتتيك……………………………………………………………………………………….. 78

4-8- سيالات سنتتيك…………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-8-1- مزاياي سيالات سنتتيك………………………………………………………………………………………………… 79

4-9- وظايف سيال روانكار…………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-10- معيار انتخاب نوع سيال عمليات فلزكاري ……………………………………………………………………… 79

4-11- سختي اعمال سيالات برش……………………………………………………………………………………………… 80

4-11-1- اعمال سبك………………………………………………………………………………………………………………….. 80

4-11-2- اعمال نيمه سخت………………………………………………………………………………………………………… 80

4-11-3- اعمال سخت…………………………………………………………………………………………………………………. 81

4-11-4- اعمال خيلي سخت………………………………………………………………………………………………………. 82

مقاله اي در مورد سيالات برش……………………………………………………………………………………………….. 93-82

پروژه …………………………………………………………………………………………………………………………………….   102-94

واژه نامه انگليسي………………………………………………………………………………………………………………… 107-103

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………   108

 

 

منابع:

 

  1. مجموعه مقالات اولين سمينار روغن موتور

برگزار كننده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به همكاري شركت نفت بهران و شركت نفت پارس (1373)

  1. شناخت و كاربرد روغنهاي روانساز صنعتي

شركت پالايش روغن تهران (1365)

  1. اصول روانكاري

تاليف ج- جورج ويلز

ترجمه: مهندس محمد تركي و مهندس محمدحسن ذوقي

  1. راهنماي كاربرد و مشخصات محصولات شركت نفت بهران

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق کارآموزی سیالات برش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا