2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

بيتوته‌ي كوتاه جهان و ميهمان سرا

هتل خانه اي براي چند روز است. منزلي كه زماني كوتاه در آن بيتوته مي كنيم. آيا هتل آرامش و امنيت خانه را براي ما فراهم مي كند؟ آيا حس آشناي خانه را دارد و تمامي حس تعلقي را كه در طول ساليان دراز به خانه پيدا كرده ايم، يكجا و بي واسطه به ما عرضه مي كند؟

وظيفه‌ي هتل چيز ديگري است و كسي در هتل، خانه را باز نمي يابد. مسلماً هيچ مسافري در طي سفر خويش اقامت در يك منزل را به هتلي در همان شهر ترجيح نمي دهد. خانه مكاني ساكن، اما هتل فضائي سيال و شناور است كه حسي از تعليق را به جاي تعلق و احساس گمنامي را به جاي آشنائي مي نشاند. خانه حكايت ابديت و هتل آني و زودگذر است. در نهايت خانه معناي ثبات و هتل اهميت سفر را باز مي نماياند.

هتل پيش از اينكه هتل باشد يك عنصر شهري است و هيچ شهري بدون داشتن دست كم يك هتل يا حتي يك مسافرخانه‌ي بسيار كوچك هم كه شده كامل نيست. از اين زاويه هتل يك نماد شهري بوده و يا مي تواند باشد و بايستي به عنوان سمبلي از هويت شهر عمل كند.

از آنجايي كه هتل تنها بنايي از شهر است كه مسافرين غريبه حق استفاده و بهره برداري از آن را به طور رسمي دارند، قادر است هويت جمعي شهر را در يك جا گرد آورده و آن را عرضه كند. از طرفي هتل با واژه سفر همراه است. مسافري كه به شهر مي آيد يا از آن گذر مي كند نياز به محلي براي اقامت خويش دارد. هتل بايد قابليت اين را داشته باشد كه مسافر را در خود بپذيرد. اتاقهاي خالي هتل در انتظار ميهمان هايي هستند كه چون سايه مي آيند و مي روند. هتل نه مقصد است و نه مبدا، نه آغاز و نه پايان كه يك وقفه زماني و مكاني در طول مسير سفر است. ورود، خروج و تمام مشخصات فردي مسافر ثبت مي شود اما وي همچنان ناشناس باقي مي ماند. برخلاف انتظار،‌ اين گمنامي دلپذير است. اين جا فضاي برخورد نيست. خلائي در گذر زمان است كه ما را در افكار و انديشه هاي خويش رها مي سازد. به داستان يا خوابي مي ماند كه در آن زمان فشرده شده و مسيري دراز را در زماني كوتاه سپري مي كنيم.

مسافرت در دنياي امروز به عنوان يكي از منابع بزرگ تجارت بين المللي محسوب مي شود كه نقش مهم و ارزنده اي در اقتصاد كشورها دارد. از طرفي مسافرت تنها يك نيروي اقتصادي قدرتمند نيست بلكه عوامل ديگري نيز مي توانند در تقويت و تحكيم آن موثر باشند. مسافرت فعاليتي دو طرفه است كه ضمن حفاظت از تاريخ و فرهنگ قدرت تخريب طبيعت را هم به همراه دارد.

هتل به عنوان نماد فيزيكي و معمارانه سفر، مي تواند با طرح و برنامه ريزي درست، به رشد كيفي اين مقوله كمك شايان توجهي كند. با توجه به اهميتي كه امروزه محيط زيست پيدا كرده است رعايت ابعاد زيست محيطي و پايداري در هتل ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

امروزه طراحي هتل ها غالباً از دست معماران خارج شده است. نه اينكه معماران آن را طراحي نمي كنند بلكه خواسته هاي كارفرما و ذهنيت كاذبي كه از هتل ايجاد شده به شدت تعيين كننده است. اين شدت را بخصوص در مناطق توريستي به عينه مي توان مشاهده كرد. اصولاً اين خاصيت مناطق توريستي است كه خوراك بصري كوتاه مدتي را براي جلب توجه مسافران توليد مي كنند كه حاصل امر كاريكاتورهاي مسخ شده از سبك‌هاي مختلف معماري است كه درهم ادغام شده و در پوسته هاي ظاهري بنا خودنمائي مي كنند. در واقع طراحي هتل هاي امروزه به تزئين پوسته ها تقليل پيدا كرده است.

از هتل در دسته بندي كاربري هاي شهري به عنوان يك فضاي عمومي ياد كرده اند حال آن كه بيشتر يك فضاي خصوصي است. گوشه و كنار هتل سرشار از فضاهاي مكث و شخصي است. هيچ نگاه آشنا يا بيگانه اي سنگيني نمي كند. مي توان ساعت ها در لابي هتل لم داد و در افكار و تخيلات خويش غوطه ور شد. ديگران سايه هايي بيش نيستند كه شبح وار بدون اينكه ديده شوند مي گذرند. هتل بيشتر يك فضاي ذهني است تا اينكه عيني باشد. خاطرات آن هم خاطراتي ذهني هستند. ممكن است هيچ اتفاق خاصي نيافتد حتي دريغ از يك سلام آشنا اما اقامت در هتل خاطره انگيز است.

بسياري از هتل هاي امروزي اين ويژگي ها را با امكانات رفاهي بالا تامين مي كنند. گرچه اين امكانات لازمه يك هتل خوب است اما آن فضاي غني و سرشار ذهني تنها از عهده قدرت مكان برمي آيد كه وظيفه معماران است.

حال اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه آن فضاي رويايي و اسرارآميز كه قابليت ارتباط بي واسطه با فضا و زمان را داراست خلق مي شود.

 

فهرست مطالب:                                                 

فصل اول: تعريف و مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و روند توسعه آن

1-1  بيتوته كوتاه جهان و ميهمان سرا

1-2  جهانگردي

1-2-1  آغاز سخن…………………………….

1-2-2  صنعت جهانگردي………………………..

1-2-3  صنعت توريسم و اثرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي…

1-3  دسته بندي هتلها…………………………

1-3-1  هتلها……………………………….

1-3-2  محدوده هتل…………………………..

1-3-3  انواع هتل……………………………

الف. هتلهاي مركز شهر………………………

ب. هتلهاي ويژه خودرو و موتورداران…………..

پ. هتلهاي فرودگاه…………………………

ت. هتلهاي تفريحي و توريستي…………………

ث. مجتمع ساختمانهاي مشاع و مشترك……………

1-4 مفاهيم واژه هاي تجهيزاتي و تعاريف كيفيت خدماتي در هتلها.

1-5 بررسي روند هتل سازي در ايران………………

 

فصل دوم: كاروانسراها

2-1  مقدمه: كاروانسراهاي ايراني……………….

2-2  كاروانسراها و فضاهاي وابسته به راه………..

2-2-1  ساباط……………………………….

2-2-2  رباط………………………………..

2-2-3  كاربات………………………………

2-2-4  كاروانسرا……………………………

2-2-5  خان…………………………………

2-2-6  آب انبار…………………………….

2-2-7  حوض، بركه، پاياب، چاه…………………

2-3  مهمانخانه و دسكره……………………….

2-4  طرح رباط و كاروانسرا…………………….

2-5  انواع كاروانسراها……………………….

  • نمونه هايي از كاروانسراهاي ايراني…………

 

فصل سوم: بررسي مصاديق و نمونه هاي موجود (مطالعات تطبيقي)

3-1  گرايشهاي طراحي در صنعت هتل داري…………..

3-1-1  نقش نمادگرايي در هتلهاي لوكس…………..

3-1-2  همگرايي دقيق بين تجارت و تفريح…………

3-1-3  بهره گيري از فناوري…………………..

3-2  هتل شرايتون…………………………….

3-3  هتل برج العرب…………………………..

3-4  هتل لاله………………………………..

3-5  ديگر نمونه هاي موجود…………………….

 

فصل چهارم: بررسي عوامل موثر بر شكل گيري ساختمانهاي بلند در ايران جهان

4-1 مقدمه: سير تحول ساختمانهاي بلند……………

4-2 تاريخچه ساخت بناهاي بلند با شيوه امروزي دردنيا

4-2-1 نخستين دوره ساخت بناهاي بلند……………

4-2-2 دوره دوم ساخت بناهاي بلند………………

4-2-3 دوره سوم ساخت بناهاي بلند………………

4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهاي بلند…………….

4-3 ساخت بناهاي بلند درآستانه قرن 21…………..

4-4 تاريخچه ساخت بناهاي بلند با شيوه جديد در ايران

4-4-1 شروع ساخت بناهاي بلند با شيوه جديد درايران.

4-4-2 روند احداث بناهاي بلند دردهه 40…………

4-4-3 آغاز ساخت بناهاي بلند مسكوني……………

4-4-4 روند احداث بناهاي بلند در دهه 50………..

4-4-5 حركت جديد دراحداث ساختمانهاي بلند……….

4-4-6 سالهاي اوج بلند مرتبه سازي……………..

4-4-7 ساخت بناهاي بلند در اواخر دهه 70………..

4-4-8 علل و ريشه‌يابي دلايل ساخت بلندمرتبه‌ها در ايران….

 

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1 استان خراسان…………………………….

5-1-1 وجه تسميه…………………………….

5-1-2 جغرافياي خراسان……………………….

الف. دوران قبل از اسلام…………………….

ب. دوران اسلامي……………………………

ج. دوران قاجاريه………………………….

د. دوران كنوني……………………………

5-1-3  جمعيت استان………………………….

5-1-4  وضعيت اقليمي…………………………

5-2  مشهد…………………………………..

5-2-1  وجه تسميه……………………………

5-2-2  وضعيت ساكنان…………………………

الف. زبان گويش……………………………

ب. مذهب………………………………….

ج. معيشت…………………………………

5-2-3  مطالعات تاريخي (چگونگي پيدايش شهر مشهد)…

5-2-4  اوضاع طبيعي………………………….

5-2-4-1  زلزله……………………………..

5-2-4-2  زمين شناسي…………………………

5-2-4-3  وضعيت اقليمي……………………….

الف. دما و رطوبت هوا………………………

ب. وزش باد……………………………….

ج. وضعيت حرارتي هوا در شب و روز…………….

د. تأثير اقليم بر فضاي سبز…………………

5-2-4-4  شبكه ارتباطي……………………….

5-2-5  مطالعات اجتماعي (طرح جامع مشهد)………..

5-2-5-1  چگونگي توسعه آينده مشهد……………..

5-2-5-2  چشم انداز آينده…………………….

5-2-5-3  مساحت و جمعيت………………………

5-2-5-4  تراكم……………………………..

الف. تراكم جمعيت………………………….

ب. تراكم ساختمان………………………….

5-2-6 معماري……………………………….

5-2-6-1  معماري سنتي………………………..

5-2-6-2  عناصر شاخص معماري…………………..

 

فصل ششم: راهنماي طراحي- ضوابط و استانداردها

6-1 راهنماي طراحي……………………………

6-1-1 برنامه‌ريزي تسهيلات……………………..

6-1-1-1 تجزيه و تحليل امكان‌سنجي پروژه…………

6-1-2 تعريف پروژه…………………………..

6-1-3 برنامه تخصيص فضا………………………

6-1-4 شرح فعاليت‌ها………………………….

6-1-5 آماده نمودن بودجه پروژه………………..

6-2 ضوابط و استانداردهاي هتل………………….

6-3- ضوابط و استانداردهاي تجاري……………….

 

 

فصل هفتم: مطالعه سايت (كوه سنگي)

7-1 پارك ملي كوه سنگي………………………..

7-2 موقعيت شهري……………………………..

7-3 بررسي كالبدي…………………………….

7-3-1 محدوده كوه سنگي و همسايگي آن……………

7-3-2 شبكه ارتباطي پيرامون طرح……………….

7-3-3 كاربريهاي پيرامون محوطه كوه سنگي………..

7-3-4 توپوگرافي و عوارض طبيعي زمين……………

7-3-5 تأسيسات زيربنايي مكانيكي……………….

7-3-6 امكانات و محدوديتها……………………

7-3-7 بررسي طرح‌هاي بالاسر…………………….

الف- طرح تفضيلي…………………………..

ب- طرح جامع………………………………

7-3-8 اصول و مباني طراحي پارك كوه‌سنگي…………

7-3-8-1 مقدمه………………………………

7-3-8-2 مبناي طراحي پارك…………………….

7-3-8-3 مبناي معماري فضاي سبز………………..

7-3-9 تجزيه و تحليل پارك…………………….

الف- مقياس……………………………….

ب- روحيه…………………………………

ج- هماهنگي……………………………….

د- ارتباطي……………………………….

7-3-10 روش ساخت پارك………………………..

الف- معابر پياده………………………….

ب- معابر سواره……………………………

ج- آب‌نماها……………………………….

 

فصل هشتم: سايت آناليز

8-1 مقدمه…………………………………..

8-2 اهداف كلان طراحي………………………….

8-2-1 اهداف طراحي…………………………..

8-3 عوامل مؤثر در شكل‌گيري طرح…………………

8-4 سايت……………………………………

 

فصل نهم: معرفي طرح

9-1 توجيه و علل انتخاب طرح……………………

9-2 مشخصات عملكردي…………………………..

9-2-1 فهرست عملكردي…………………………

9-3 معرفي طرح……………………………….

9-3-1 طبقات اتاق خواب……………………….

9-3-2 ارتباطات عمودي………………………..

9-3-3 فضاهاي عمومي………………………….

الف- لابي و سرسراي ورودي……………………

ب- فضاهاي اداري…………………………..

پ- نمازخانه………………………………

ت- فضاهاي تجاري…………………………..

ث- رستوران……………………………….

ج- رستوران چشم‌انداز……………………….

چ- استخر…………………………………

خ- سالن اجتماعات………………………….

د- پاركينگ……………………………….

9-3-4 فضاهاي خدماتي…………………………

9-4 خصوصيات ساز‌ه‌اي…………………………..

9-5 تأسيسات…………………………………

الف- سيستم سرمايش و گرمايش…………………

ب- سيستم فاضلاب……………………………

9-6 آكوستيك

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا