2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مقدمه :

امروزه پول و بانكداري از جمله مهم ترين موضوعان اقتصادي در دنيا مي باشند. اهميت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته مي بايستي جستجو نمود: اولا پول و بانكداري با توجه به ارتباط نزديكي كه با تغييرات مهم پول ، تورم، بيكاري، تحولات اقتصادي دارد داراي اهميت است. ثانيا از آنجايي كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي، جواب مطلق و مشخصي در بين كارشناسان و متخصصين اقتصادي وجود ندارد داراي اهميت مي‎باشد. البته اين تنوع پاسخها و نيز جدال بين كارشناسان اقتصادي در رابطه با مسائل اقتصادي را مي بايستي در تحولاتي كه هر روز در پول و بانكداري حاصل مي‎شود جستجو نمود زاير هر روز موسسات پولي و مقررات جديدي به منظور پاسخگويي به مسائل و سيستمهاي مالي و در نتيجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل مي گردد و دچار تحول مي‎شود. در اين پروژه سعي گرديده است ضمن بيان نظريات پولي و بانكي اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولي و بانكي ايران نيز در حد مقررات مطرح گردد.

 

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………

فصل اول: ماهيت و مشكلات مبادلات پاياپاي و چگونگي پيدايش پول

مبادلات پاياپاي چيست و مشكلات آن كدام است؟…….

توليد پول و وظايف آن ……………………..

پول بعنوان يك دارايي ……………………..

اهميت مطالعه پول …………………………

فصل دوم: تحولات تدريجي سيستمهاي پولي در جهان و ايران

سيستم پول كالايي ………………………….

سيستم در فلزي…………………………….

سيستم تك فلزي…………………………….

پول اسكناس ………………………………

پول بانكي ……………………………….

تحولات سيستمهاي پولي در ايران……………….

فصل سوم: بانكهاي تجاري و تحولات آن…………..

تعريف و اهميت بانك………………………..

زرگرها وظيفه بانكداري …………………….

صدور اسكناس و بانكداري جديد………………..

چگونگي عمليات بانكها………………………

فصل چهارم : بانكداري در ايران………………

تاريخچه  كوتاهي از چگونگي بانكداري در ايران….

سيستم بانكداري و انواع بانكهاي قبل از انقلاب اسلامي

سيستم بانكداري اسلامي ……………………..

فصل پنجم: موسسات مالي، بازارهاي مالي و پولي و ابزارهاي آن

چگونگي انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گيرندگان

ماهيت موسسات مالي و انواع آنها……………..

ابزارهاي مالي و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز …

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ …………….

بازارهاي مالي اوليه و ثانويه چيست…………..

بازارهاي پول و سرمايه داري چه مشخصاتي اند؟ ….

فصل ششم: سياست پولي و ابزارهاي آن…………..

ابزارهاي سياست پولي ………………………

ابزارهاي سياست پولي و عملكرد آنها در ايران…..

اهداف سياستهاي پولي ………………………

استراتژي سياست پولي ………………………

فهرست منابع ……………………………..

 

فهرست منابع

 1. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بررسي تحولات اقتصادي كشور طي سالهاي (69-61) پس از انقلاب – اداره حسابرسي اقتصادي
 2. مجله بانك ملي ايران، شماره 1 بهمن ماه 1382
 3. دكتر باقر مديري اصل ، سياستهاي پولي
 4. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تاريخچه اسكناس در ايران و مقررات قانوني آ“ – اداره بررسيهاي اقتصادي
 5. سازمان برنامه و بودجه مجموعه اطلاعاتي (قوانين و آمارها) – دفتر اقتصاد كلان
 6. علي ماجدي، حسن گلريز پول و بانك – انتشارات مركز آموزش بانكداري – سال 67
 7. دكتر منوچهر فرهنگ – فرهنگ علوم اقتصادي- سال 59
 8. دكتر محمود طبيبان- اقتصاد كلان – سازمان برنامه و بودجه سال 75
 9. Mishkin, “the economics of money Banking & Financial Markets” , second edition , 1985.
 10. Dudley O.Luckett “money & banking” , third edition 1984.
 11. Lioyd B. Thomas “Money , Banking & Economic activity” , third edition 1987.
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا