2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

مخدر را می توان به چندین گروه به صورت زیر تقسیم کرد:

آلکالوئیدهایی که به طور طبیعی موجودند و ترکیبات تریاکی نیمه صناعی

 • مرفین
 • کدئین (متیل مرفین)
 • اکسی مورفون
 • متیل دی هیدروموفینون (متوپون)
 • هیدروکودون (دی کودید)
 • هروئین (دی استیل مرفین)

مپریدین و فنیل پیپریدین های مشابه

 • مپریدین (دمرول)
 • آلفا پرودین (نی ز نتیل)
 • آنیلردین (لریتین)
 • پیمی نودین (آلوودین)
 • دی فنوکسی لات (در لوموتیل)

متادون و داروهای مشابه

 • متادون
 • پروپوکسی فن (دارون)

بنزومورفان ها (آگونیست ها و آنتاگونیست های نسبی)

 • فنازوسین (پیری نادول)
 • پنتازوسین (تالوین)

مشتفات مورفینان

 • لورفانون (لو- دروموران)
 • دکسترومتورفان
 • بوتورفانول

آنتاگونیست های نارکوتیک (ترکیبات استخلافی آلیلی)

 • نالورفین (نالین)
 • لوالورفان (لورفان)
 • نالوکسون (نارکان)

مطالعات فارماکولوژیک، یک شباهت اساسی را در بین ضد دردهای اعتیادآور نشان می دهند همه آنها در مقابله با درد شدید نیرومند هستند، همه می توانند در شخص معتاد به جای یکدیگر به کار روند (اگر چه نسبت به همه آنها تحمل زیادی ایجاد خواهد شد)، و اثر همه آنها توسط داروهایی از قبیل نالورفین یا لوالورفان خنثی می گردد. با درنظر گرفتن حقایق فوق می توان انتظار داشت که مقداری شباهت شیمیایی اساسی در این گروه ها موجود باشد و در حقیقت بررسی فرمول همه این داروها وجود یک نیمه فرمول مشترک، گاما- فنیل – ا ن- متیل- پی پریدین را نشان می دهد. شکل صندلی ماند پی پریدین حدساً نمونه واقعی آن است، که درای خطوط سنگین نشانه بیرون نشانه بیرون آمدگی از صفحه کاغذ می باشد. رادیکال غالباً خیلی حجیم است.

ترکیبات تریاکی طبیعی و مشتقات نیمه صناعی

مرفین

مرفین، که سالهاست به طرز وسیعی مصرف شده است، همچنان مهمترین داروی ضددرد مخدر (ناروکوتیک) است فارماکولوژی آن قدری مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت، و به عنوان معیار جهت مقایسه سایر داروهای مخدر در نظر گرفته می‎شود.

شیمی

مرفین آلکالوئدی است که از تریاک به دست می آید، و خود تریاک از شیره خشک شده گیاه خشخاش پاپاورسومنیفروم به دست می آید. در تریاک آلکالوئیدهای گوناگون بسیاری وجود دارد که به دو طبقه تقسیم می شوند: آلکالوئیدهای فنانترن و ترکیبات بنزیل ایزوکینولین. از گروه دومتنها پاپاورین و نوس کاپین است که دارای اهمیت طبی به عنوان ضد اسپاسم و گشاد کننده عروقی است. این دوماده، دارای اثر ضد درد نیست. نوس کاپین در سرفه مصرف می شود.

مرفین و کدئین تنها مخدر مهم هستند که از گروه فنانترنی آلکالوئیدهای تریاک به دست می آیند. تریاک حاوی 10 درصد مرفین و 5/0 دصد کدئین است. کدئین در طب از مرفین به روش تجاری ساخته می شود.

مرفین، آلکالوئید اصلی تریاک، درسال 1803 توسط سرتورنر جدا شد ولی تا سال 1952 به طور کامل سنتز نشده بود. سنتز آن ساختمان پیشنهاد شده، توسط گولند و روبینسون در 1925 را ثابت کرد.

دو گروه هیدروکسیلی یکی فنولی و دیگری الکی، اهمیت زیادی دارند، زیرا بعضی مشتقات طبیعی مرفین توسط تغییرات ساده یکی یا هر دوی این گونه ها به دست می آیند. مثلاً، کدئین، متیل مرفین است که استخلاف در گروههای هیدروکسیل تهیه می شوند، ترکیب متصاد (آنتی دوتی) ثعنی نالورفین توسط جانشین نمودن ریشه آلین به جای گروه متیل روی نیتروژن به دست می آید.

سولفات مرفین متداولترین ملح آن است که به کار می رود. به صورت آمپول های 1 میلی لیتر یا به صورت قرصهایی با اندازه های متفاوت جهت تهیه محلول قابل تزریقی موجود است. همچنین به صورت آمپول هایی با اندازه های بزرگتر نیز عرضه می شود. یک آمپول یک دوز نیست مقدار مصرف (دوزاژ) زیر جلدی از 8 تا 15 میلی گرم است.

اثر ضد درد و سایر اثرات آن بر دستگاه عصبی مرکزی

هنگامی که مرفین، از راه زیرجلدی بر یک شخص طبیعی، به مقدار 10 تا 15 میلی گرم به کار می رود. موجب خواب آلودگی، آفوری (حالت سرخوشی) در بعضی و اضطراب و تهوع در سایرین می شود.

شخص ممکن است به خواب رود، تنفس کند شود، و مردمکها تنگ شوند. در بیماران دچار درد کمتر، دیسفوری مشاهده می شود. حداقل دو عامل در تسکین درد، توسط مرفین دخالت دارند. دارو آستانه دارد را بالا می برد و واکنش شخص نسبت به تجربه دردناک را تغییر می دهد.

مقدار اپتیمال مرفین در شخص بالغ متوسط 8 تا 15 میل گرم است. این مقدار، آستانه را برای درک درد 60 تا 70 درصد بالا می برد. نشان داده شده است که 10 میل گرم مرفین، در حداقل 90 درصد بیماران دارای درد متوسط پس از عمل، موجب تسکین می گردد. در موارد شدید پس از عمل این میزان به 70 درصد تنزل می یابد. یک دوز 15 میلی گرم ممکن است آن را به 80 درصد افزایش دهد. جالب توجه اینکه تجویز پلاسبو موجب تسکین 30 درصد بیماران می شود و مرفین از طریق خوراکی فقط در 40 درصد بیماران مؤثر است.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا