2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پي سازي:

كليات:

قبل از اقدام به پي سازي ساختمان، بايد اطمينان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زير رعايت شده باشد:

الف- نشست زمين بر اثر تغيير سطح ايستايي

ب- نشست زمين ناشي از حركت و لغزش كلي در زمينهاي ناپايدار

پ- نشست ناشي از ناپايداري زمين براثر گودبرداري خاكهاي مجاور و حفر چاه

ت- نشست ناشي از ارتعاشات احتمالي كه از تاسيسات خود ساختمان يا ابنيه مجاور آن ممكنست ايجاد شود.

 

كارهاي فلزي

كليات

مشخصات فولاد: محاسبات فولادي در ساختمان در صورتيكه در نقشه ها و مشخصات مشخص نشده باشد، براساس مقاطع تيرهاي آهن ساخت كارخانه ذوب اهن ايران NP و يا تيرهاي آهني آلماني- بلژيكي يا مشابه و از نوع فولاد ST. 37 كه ضريب ارتجاعي آن 2100000 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و مقاومت ارتجاعي آن 2400 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و ازدياد طول نسبي آن در حد گسيختگي بيست درصد مي باشد، انجام ميگيرد ولي در هر حال اجرا كننده كار موظف است بمنظور حصول اطمينان كامل، نوع و مقطع و مقاومت تيرهاي آهني مصرفي را قبلا بتائيد دستگاه نظارت برساند و نتيجه آزمايشات انجام شده را ارايه نمايد.

قطعات فولادي بايد از معايبي كه به مقاومت و يا شكل ظاهري آن لطمه ميزند عاري باشد. بكار بردن آهنهاي مصرف شده بطور كلي ممنوع است مگر در موارد خاصي كه درنقشه و مشخصات اوليه پيش بيني و بررسي گرديده باشد. تيرها و ستونها بايد حتي الامكان يك پارچه بوده و از وصله كردن قطعات كوتاه خودداري شود.

در صورتيكه نوع و محل كاربرد آهن آلات در ساختمان ايجاب كند كه فولاد با ويژگيهاي فيزيكي و شيميائي مخصوص مصرف گردد بايد آهن مصرفي داراي گواهي آزمايشهاي مختلف ازآزمايشگاههاي ذيصلاح واجد شرايط بوده و مشخصات آن قبلا بتصويب دستگاه نظارت رسيده باشد.

هر گاه دستگاه نظارت بمنظور حصول اطمينان از خواص آهنهاي وارد شده بكارگاه و آهنهائيكه در ساختمان مصرف شده ولي بعلت مرور زمان و تاثير عوامل جوي ممكن است خواص خود را از دست داده باشد و همچنين مصالح فولادي پاي كار كه بعلل مختلف مدتي درفضاي باز باقيمانده است و نظائر آن كنترل مشخصات آهنهاي مورد مصرف را ضروري تشخيص دهد ميتواند از هر 10 تن آهن بتعداد كافي نمونه انتخاب و انجام و آزمايشهاي زير ار در مورد آنها تقاضا نمايد.

  • آزمايش مقاومت كششي و ازدياد طول
  • آزمايش خمشي سرد
  • آزمايش خمشي براثر ضربه
  • آزمايش تركيبات شيميائي

مصرف قطعات فولادي مرمت شده در قسمتهاي اصلي ساختمان كه تحت فشار و در نتيجه در معرض خطر كمانش قرار مي گيرند فقط در صورت حصول اطمينان مبني بر وجود مقاومت كافي در منطقه ترميم شده، مجاز مي‎باشد و چنانه اين اطمينان حاصل نشده باشد در آنصورت بايد قطعات مورد نظر كاملاً تعويض گردند و يا آنكه در صورت امكان با تقويت كافي  فولاد در قمست مرمت شده طبق نظر دستگاه نظارت آنرا مصرف نمود.

پيچ و مهره: پيچ و مهره هاي معمولي بايد شش گوش و فولادي طبق مشخصات يكي از استانداردهاي بين المللي باشد.

بين مهره و صفحه اتصال بايد واشر فولادي قرار گيرد مگر درنقشه جنس و يا نوع ديگري پيش بيني شده باشد.

درصورت احتمال شل شدن پيچ براثر ارتعاش بايد بجاي واشر معمولي واشر فنري بكار برد و يا از پيچ و مهره هاي اشپيل دار استفاده نمود.

الكترودهاي جوشكاري: الكترودهاي جوشكاري بايد از بهترين نوع الكترود بوده و متناسب با جوشكاري و نوع فلزي باشد كه بهم جوش مي‎شوند و براي بكار بردن در محلهاي مختلف (جوشكاري افقي، عمودي، بالاسري و غيره) نيزمتناسب باشد. الكترود بايد بمنظور جلوگيري از ضايع شدن، در انبارهاي غيرمرطوب كه داراي تهويه كافي است و يا مرتبا گرم نگهداشته ميشود نگهداري گردد. الكترودهايئكه پوشش آن بعلت رطوبت و يا عوامل ديگرضايع شده است نبايد بكار برده شود.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا