2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

چكيده

يكي از وظايف پليس ايجاد امنيت اخلاقي است،‌در حقيقت اقدامات پليس تا زماني كه به افزايش احساس امنيت در جامعه منجر نشود، مثبت ارزيابي نمي‌گردد، لذا يكي از اقداماتي كه مي‌تواند در اين راستا مورد توجه قرار گيرد، اهميت و توجه به ضريب احساس امنيت در جامعه مي‌باشد، احساس امنيت به عوامل مختلفي بستگي دارد كه يكي از اين عوامل اخلاق‌مداري خود پليس مي‌باشد، سئوالي كه در اينجا مطرح است، اين مي‌باشد كه چگونه سازمان پليس را مي‌توان بيش از پيش به سمت اخلاق‌مداري سوق داد؛ تدوين استراتژي اخلاقي پليس، به همراه تدوين راهكارهايي جهت اجرايي و عملي نمودن اين استراتژي مي‌تواند به پليس در رسيدن به اين هدف ياري رساند، در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه آيا در كليه اقدامات انجام شده موفق بوده‌ يا خير، پليس را به گام بعدي يعني به سمت ارزيابي اقدامات و بررسي نتايج سوق مي‌دهد، بدين ترتيب مثلث اقدامات پليس در راستاي اخلاقي نمودن كامل مي‌شود.

 

منابع

آندرسون، تري (1383)، هر افسر يك فرمانده، ترجمه: مريم بغدادي، تهران، مركز فن‌آوري آموزش ناجا.

بابائي اهري،‌ مهدي (1381)، «اخلاق در كسب و كار»، كمال مديريت، سال اول، شماره 1: 117- 99.

پازوكيان، اسدالله، (1384)، ويژگيهاي پليس اسلامي از ديدگاه فرماندهي معظم كل قوا، تهران، معاونت سياسي عقيدتي سياسي ناجا.

تروويانوويچ، رابرت- كوروكس، باني (1383)، پليس جامعه محور، ترجمه: مركز مطالعات و تحقيقات كاربردي طرح و برنامه ناجا، تهران، فرات.

حاصلي، سمانه (1383)، «امنيت،‌ پليس و نظارت همگاني»، مجموعه مقالات ناجا و نظارت همگاني راهبردها و راهكارها، تهران، بازرسي كل ناجا.

ديويد، فرد (1379)، مديريت استراتژيك، ترجمه: علي پارساييان و محمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

رابينز، استيفن (1378)، رفتار سازماني مفاهيم، نظريه‌ها و كاربردها، ترجمه: علي پارساييان و محمد اعرابي، جلد اول، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

ــــ (1378)، رفتار سازماني مفاهيم نظريه‌ها و كاربردها، ترجمه: علي پارساييان و محمد اعرابي، جلد سوم، تهران،‌ دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

سلطاني، ايرج (1382)، «نقش آموزش كاركنان در ترويج فرهنگ تكريم»، تحول اداري، دوره هفتم، شماره 41 و 42: 118- 109.

ــــ (1383)، «روش مديريت بر مبناي كرامت انساني»، پژوهش و انديشه، سال اول، شماره1: 33- 10.

سيمز، راندي (1380)، «وقتي خط‌مشيهاي رسمي اخلاقيات با انتظارات غيررسمي مغايرت پيدا مي‌كند، بررسي و آزمون نگرشهاي مديران»، ترجمه: جلال حسيني، تحول اداري، دوره هفتم، شماره 34: 121-107.

صادقي يزدان آباد، ابراهيم (1382)، «مباني منشور ارائه خدمات»، تحول اداري، دوره هفتم، شماره 40: 84-67.

قراملكي، احد فرامرز (1382)، اخلاق حرفه‌اي، تهران، ناشر مولف.

مشبكي، اصغر (1380)، مديريت رفتار سازماني، تحليل كاربردي ارزشي از رفتار انساني، تهران، ترمه.

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا