2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

خلاصه

اين مقاله، توسط تركيب كردن فلوچارت ( نمودار گردش كار) براساس ابراز شبيه سازي با يك روش بهينه سازي ژنتيك قدرتمند، يك روش را براي بهينه سازي منبع نشان مي دهد.روش ارائه شده، كمترين هزينه،و بيشترين بازده را ارائه ميدهد، وبالاترين نسبت سودمندي را در عملكردهاي ساخت و توليد فراهم مي آورد. به منظور يكپارچگي بيشتر بهينه سازي منبع در طرح ريزي هاي ساخت،مدلهاي شبيه سازي بهينه يافته (GA) الگوريتم هاي ژنتيكي گوناگون،عموماً با نرم افزارهاي مديريت پروژه بكار رفته شده ادغام مي شوند. بنابراين، اين مدلها از طريق نرم افزار زمان بندي فعال مي شوند و طرح را بهينه مي سازند.نتيجه، يك ساختار كاري تقليل يافته سلسله مراتبي در رابطه با مدلهاي همانندي سازي بهينه يافته GA است. آزمايشات گوناگون بهينه سازي با يك سيستم در دو مورد مطالعه، توانايي آن را براي بهينه ساختن منابع در محدوده محدوديتهاي واقعي مدلهاي همانند سازي آشكار كرد. اين الگو براي كاربرد بسيارآسان است و مي تواند در پروژه هاي بزرگ بكار رود. براساس اين تحقيق، همانندسازي كامپيوتر وا لگوريتمهاي ژنتيك ،مي توانند يك تركيب موثر براي بهبود دادن بازده و صرفه جويي در زمان وساخت و هزينه ها باشند.

 

مقدمه

اين امر كاملاً آشكار شده است كه بازده كاري پايين ،عدم آموزش، و كاهش تعداد معاملات، چالشهاي بحراني هستند كه صنعت ساختمان( ساخت) با آن روبرو خواهد شد.

بهره دهي يا قدرت توليد در رابطه با مطالعه ها، براي مثال،دلالت بر زمان بيكاري (بيهودة) كاربران در ساخت(توليد) دارد كه اين زمان از 20 تا 45% متغير است. اين اتلاف وقت ، كه از طريق منابع ناكارآمد و طرح ريزيهاي غيربسنده( نامناسب) ناشي مي شود، تاثير و پيامد فوق العاده اي در هزينه هاي ساخت دارد. همچنين، پيماناكاران كه مهارتهاي مديريتي منابع كارآمد را ندارند، اين رقابت كردن در بازارهاي ساخت جهاني كه آنها د ر آن فرصتها بسياري را خواهند يافت، براي آنها كاري بس دشوار خواهد بود.

با ايجاد تجهيزات و نيروي كار براي امر ساخت و توليد، اين امر آشكار است كه تدبيرهاي كاربرد نيروي كار متناوب و كاربرد بهتر از منابع كاري موجود، به منظور بهبود دادن،بهره دهي كاري و كاهش هزينه هاي ساخت، مورد نياز است. استفاده كارآمد از منابع پروژه، هزينه هاي ساخت را براي مالكان و مصرف كنندگان كاهش مي دهد، و در عين حال سودمنديهايي را براي پيمانكاران افزايش مي دهد. با اين وجود،برخي فاكتورها وجود دارند كه ،مديريت منبع را امر دشواري مي سازند، اين فاكتورها در مراحل زير توضيح داده شده اند:

سياست جداسازي مديريت منبع:در ادبيات، محققان گوناگون، تعدادي تكنيكها را براي پرداختن به جنبه هاي فردي مديريت منبع، همانند تخصيص منبع، سطح بندي منبع، مديريت نقدينگي، و تجزيه و هزينه و زمان معاملات (TCT) ، ارائه داده اند. مطالعات تالبوت و پترسون(1979) و گاوليش و پيركون (1991)، براي مثال، به تخصيص منابع مربوط بود ، در حاليكه بررسيهاي Easa (1989) و Shah et al (1993) به سطح بندي و تراز كردن منابع مي پرداخت روشهاي ديگر ، تنها روي تجزيه TCT متمركز شدند.

 

References

Ahuja, H. N., Dozzi,S. P., and Aourizk, S. M. (1984).Project management- Techniques in planning and controlling construction projects, 2nd Ed., Wiley, New York.

Albances, G.R.Ferris, And Russ, G.S. (1991).”Survey of human resources practices in U.S. contruction firms.” J.Constr.Eng.Manage., 7(1), 59-69.

Al-Tabtabai, H., and Alex , A. (1999). “Using genetic algorithms to solve optimization problems in construction.” Eng., Constr., Archit. Manage., 6(2),121-132.

Buleson, Rebecca C. (1997). “An analysis of multiskilled labor strategies in construction.” Dissertation, Dept.ofCivil Enginerring. The Univ. of Texas at Austin, Austin, Tex.

Chan, W., Chua, D., and Kannan, G. (1996). “Construction resource scheduign with genetic algorithms.” J.Constr.Eng.Manage., 112(2),125-132.

Clough, R.H., Sears , G.A., and Sears S.K. (2000).Construction project mangement, Wiley , New York.

Davis , E.W., and Patterson , J.H. (1975), “A comparison of heuristic and optimum soltion in resource constrained project scheduling.” Manage. Sci,, 21(8), 944-955.

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا