۲,۹۰۰ تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

افزودن به علاقه مندی حذف از لیست علاقه مندی ها

استرس و فنون كاهش استرس

قرن بيست و يكم عصر شلوغي است. هياهو در ذهن نفوذ مي‎كند و آن را با همهمه اي از حواس پرتي ها انباشته مي سازد- مقوله هاي جديد، قطعات خبري دو طرفه، صداي انفجارآميز موسيقي، دوره هاي نمايشي مدام مكرر كه آسودگي بعد از اوج نمايش را به همراه نمي آورد، صرفاً اشتياقي را براي تخليه هيجاني روزانه ايجاد مي كنند.

آلدوس هاگزلي

سكوت، آزادي، آرامش، 01946 ، ص 24

رابطة بين استرس زندگي و آسيب شناسي رواني موسسة ملي بهداشت رواني نتيجه گرفته است كه زنجيرة متصل (رابطة) بين استرس (فشار) زندگي و آسيب شناسي رواني در نوشته ها به خوبي مورد حمايت قرار مي‎گيرد.

هر چند كاوش متداول تشريح آن است كه چگونه استرس زندگي سلامتي و آسودگي يك نفر را از بين مي‎برد.

به عنوان يك چهارچوب مفهومي (كلرمن و ويس من (1985، ص 56) يك تعريف كارا را از استرس و نامگذاري مربوطة آنرا تأمين كردند.

استرس : تغييرات رواني فرض شده، هيجاني يا جسماني بر اثر عامل استرس آور است.

استرس آورها: تغييرات محيطي پرفشار به ويژه از رخدادهايي كه نيازمند تغييرات در الگوها، خط سيرعادي كارها يا تعامل ها است.

پاسخ استرس: پاسخهاي رفتاري، رواني، هيجاني، جسمي يا شناختي كه در تلاشي براي از عهده برآمدن، وفق دادن يا باقي ماندن تجربه مي‎شود.

پيامدهاي سلامتي نامطبوع: مستعد بودن براي بيماريهاي جسمي يا اختلالات هيجاني به طور فزاينده.

نمودار 12-1

معادله اختلال عاطفي يا رفتاري

ميزان بروز اختلال عاطفي يا رفتاري= استرس + آسيب پذيري جسماني، عاطفي، اجتماعي و شناختي

مهارت از عهده برآمدن + حمايت اجتماعي + عزت نفس

استرس آورها يك تأثير تعديل كننده يا سبب ساز مي‎شوند كه با خصلت ها و عوامل شخصي در محيط اجتماعي تعامل مي كنند. (دورنوندودور نوند، 1985)

كنترل استرس، كاهش استرس و روندهاي آسودگي از استرس طرحهاي مداخله مي باشند. يك عمل مخاطره آميز آسيب شناسي رواني فرد با حضور استرس ضعيف كننده و معلوليت جسماني شدت مي گيرد، و اگر شخص داراي مهارت هاي قابل اعتماد باشد كه از عهده برآيد، داراي يك حس مثبت از خود باشد.

از بين مي رود و فرد وجود حمايت اجتماعي در محيط را مشاهده مي‎كند. از چشم انداز فرد، سلامتي مي‎تواند با معادله نشان داده شده در نمودار 12-1 ارزيابي شود. همچنين با يك معادله مشابه در محيطي متمركز در نمودار 12-2 نشان داده شده است، كه بر مخاطرة آسيب شناسي رواني در يك جمعيت متمركز است (آلبي، 1982).

آسيب شناسي رواني كمتر احتمال دارد كه در يك جمعيت واقع شود، اگر تمرينات اجتماعي شدن وجود داشته باشد كه رقابت اجتماعي، منابع حمايتي قابل دسترس در محيط، و فرصت هاي قابل دسترس براي افراد را آموزش دهد تا قيودات ساختاري، قيودات مثبت اجتماعي، و هويت هاي مرتبط با علايق مشترك اجتماعي را شكل دهد. هر دو معادله به هم وابسته هستند و نياز مهمي را براي اقدامات مربوطة استرس منعكس مي كنند كه چند بعدي هستند (الياس، 1989)

برخي از علائم استرس در نمودار 12-3 نشان داده شده.

استرس كار درماني :

روان درماني اغلب براي پزشكان ايجاد استرس مي‎كند. در ميان پراسترسترين جنبه هاي درماني برطبق نظر هلمن، موريسن و آبراموويتز (1986) شك دربارة تأثير گذاري خود، مشكلات در برنامه ريزي، درگير شدن بيش از حد در كار، كاهش يافتگي و دشواري داشتن مديريت برقراري ارتباط با مراجعان بود.

 

فهرست:

استرس و فنون كاهش استرس 46

استرس و فنون كاهش استرس 47

استرس كار درماني : 50

ديدگاه درمانگر: در نقش درماني 52

بهبود ارتباطات با محيط خود 53

اختلال هيجاني فصلي: 53

نوردرماني: نور به عنوان يك عامل درماني 55

فنوني براي تحت كنترل درآوردن استرس 57

مراقبه 57

فن: مراقبه 60

فن: تعمق هاروارد براي آرميدگي 61

فن: افزودن آگاهي حسي 62

فن: برانگيختن فنون آسوده سازي بطور خودزاد 63

فنون آگاهي حسي بازخورد زيستي (بيوفيدبك) 65

فن: كنترل خود از طريق بازپس خوراند زيستي 65

فن: تمرين آسوده سازي در حال پيشرفت عضلات 67

مراحل آسوده سازي در حال پيشرفت: 68

فنون تصويرسازي ذهني : 77

قابليت كنترل سازي 82

فن: تمرين شخص عاقل 83

فن: تجسم براي آسوده سازي جسمي و ذهني 84

چشم انداز درمانگر: در مورد ارزش خود 87

فن: تعيين وجه حسي خود 88

فن: مكان آرام دلخواه 90

فن: حل مشكل توأم با خلاقيت 91

فن : تخليه – يك تمرين كنترل سازي ناكامي 97

فن : رها سازي استرس با افتادن مداد 99

«نتيجه گيري» 102

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا