2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پیشگفتار

يكي از مسائل مهمي كه از نيمه دوم قرن بيستم و به دنبال ظهور كشورهاي تازه استقلال يافته جهان سوم در عرصه روابط بين الملل توجه بسياري از دولتمردان و انديشمندان سياسي را به خود جلب نموده است، شناخت پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل اين كشورها در جهت برقراري بالاترين سطح روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با آنهاست. از آنجايي كه كشورهاي جهان سوم سالها تحت سيطره استعمار و استبداد بوده‌اند، لذا غالبا نتوانسته‌اند در ساختارهاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي خود تحولي ايجاد نمايند. كشور پاكستان نيز همانند ايران از اين قاعده مستثني نمي‌باشد. با عنايت به اين موضوع ما نيز در اين پژوهش سعي نموده‌ايم ضمن ارائه تصويري از اشتراكات مذهبي- سياسي و فرهنگي فيمابين، به بررسي روابط دو جانبه از گذشته تا امروز پرداخته و با ذكر منابع موجود ارتقاي همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين المللي بر راهكارهاي توسعه روابط در جهت تامين منافع ملي ايران بپردازيم. در مجموع مي‌توان گفت كه هدف اصلي در اين تحقيق آن است كه نشان مي‌دهد اهميت روابطي همه جانبه و مستحكم با همسايه شرقي كشورمان مي‌تواند گره گشاي بسياري از مسائل امروز منطقه خاور ميانه و شبه قاره هند باشد.  ضمن اينكه سود آوري عظيم اقتصادي نيز براي ايران در پي خواهد داشت.

 

مقدمه

از آنجايي كه پاكستان كشوري است كه اشتراكات فرهنگي و قومي فراواني با ايران دارد و از لحاظ نظامي بسيار نيرومند مي‌باشد (قدرت نظامي پاكستان چهار برابر ايران است)و داراي تسليحات هسته‌اي بوده و متحد آمريكاست و نير مرزهاي مشتركش با ايران مامن  تروريست و قاچاقچيان مواد مخدر مي باشد، لذا جمهوري اسلامي ايران برقراري روابط دوستانه و همه جانبه با اين كشور را در دستور كار خود قرار داده است. اين روابط بايد جنبه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اطلاعاتي و امنيتي و حتي نظامي را پوشش دهد و اقدامات به گونه‌اي صورت پذيرد كه اين كشور با ايران منافع مشترك داشته باشد. در هر صورت مهمترين مسئله براي جمهوري اسلامي ايران حفظ نظام است كه آن هم بدون امنيت امكان نخواهد داشت. به دليل آنكه موضع گيري‌هاي جمهوري اسلامي ايران بيشتر ايدئولوژيك است تا تامين منافع ملي، از اين رو جمهوري اسلامي ايران سعي كرده است تا با كشورهاي مسلمان كه به نحوي در راستاي اهداف ايران اشتراك نظر دارند، به ويژه همسايگانش روابط خود را مستحكم كند. عليهذا، يكي از تاكيدات عمده و مستمر مقامات كشور ايران بر حمايت از صلح و ثبات در منطقه استوار بوده است.

از اولين روز استقلال پاكستان از هند، در واقع يك تعارض جدي ميان اين دو كشور وجود داشته است. اين اختلافات به اشكال مختلف ارضي، سياسي، فرهنگي تبلور يافت. به طور طبيعي پاكستاني‌ها براي حفظ موجوديت و امنيت خودشان در برابر هند و عوامل داخلي نياز شديدي به يك نيروي نظامي مقتدر احساس مي‌كردند. به اين دليل در همان سال‌هاي اول تاسيس اين كشور هزينه قابل ملاحظه‌اي را براي تقويت نيروي نظامي خود به كار بستند. در غير اين صورت، عوامل بي‌ثبات كننده و ضد وحدت، موجوديت، امنيت و يكپارچگي آن را تهديد خواهد كرد. ايجاد روابط استراتژيك با آمريكا و اسرائيل و ورود به پيمان‌هاي سنتو و اتحاد با ايران در زمان محمد رضا شاه، در اين راستا قابل توجيه است. فقدان توانايي رقابت با هند، در تمامي زمينه‌هاي علمي، تكنولوژيك، اقتصادي و نظامي و نبود رفاه اجتماعي، وجود گروه‌هاي متعدد مذهبي و سياسي در اين كشور با سيستم به ظاهر دموكراتيك اسلامي كه البته بسيار ديكتاتوري مي‌باشد، وجود هزاران مهاجر افغاني و توليد و بسته‌بندي و ترانزيت مواد مخدرو از  همه مهمتر تاثيرپذيري شديد از ابرقدرت‌ها به ويژه آمريكا و نيز سلطه اين كشور در زمان استعمار به مدت طولاني و همچنين دوران كوتاه پشت سرگذاشتن استقلال و بحران دموكراسي و مسئله بنياد گرايي اسلامي و به قدرت رسيدن تروريست‌ها، موانع ثبات سياسي را در اين كشور تشكيل مي‌دهد. البته پاكستان به شدت فقير است، و از كمبود سرمايه نيز رنج مي‌برد كه اين مسئله و ترس از هند مي‌تواند زمينه‌ساز همگرايي در سياست خارجي اين كشور با ايران باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

پيشگفتار………………………………. 1

فصل اول (كليات)

طرح مسئله……………………………… 2

اهداف تحقيق……………………………. 4

اهميت تحقيق……………………………. 4

سوال اصلي……………………………… 5

سوالات فرعي…………………………….. 5

فرضيات تحقيق…………………………… 5

متغيرها و مفاهيم عملياتي………………… 6

روش تحقيق……………………………… 6

مشكلات و موانع تحقيق…………………….. 6

سازماندهي تحقيق………………………… 7

فصل دوم: خصوصيات كشور پاكستان……………. 8

پيدايي پاكستان…………………………. 9

فصل دوم: جغرافياي طبيعي و اوضاع اقليمي……. 9

جغرافياي انساني………………………… 10

عنوان                                               صفحه

دين و مذهب رسمي………………………… 11

شيعيان پاكستان…………………………. 11

حكومت…………………………………. 12

اقتصاد………………………………… 12

ويژگي‌هاي ارتباطي……………………….. 18

مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور پاكستان  19

فصل سوم – تاريخچه روابط  ايران و پاكستان….. 21

روابط ايران و پاكستان قبل از استقلال (1947-1739) 22

روابط ايران و پاكستان پس از استقلال (1971- 1947) 23

روابط ايران و پاكستان (1979-1971)………… 26

روابط ايران و پاكستان پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا به امروز
(2005-1979)……………………………. 32

روابط استراتژيك جمهوري اسلامي ايران و پاكستان. 33

نتيجه گيري…………………………….. 40

ضمائم…………………………………. 47

منابع و ماخذ…………………………… 94

 

فهرست منابع

 • ارسال خبر- ايرنا– چهارشنبه 14 دسامبر 2005
 • روزنامه اردو زبان نواي وقت– چاپ پاكستان – 18 سپتامبر 2000 ميلادي
 • نگاه كنيد به Anwar,siyed:paistan in 1976-P1830
 • اميري، عباس- خليج فارس و اقيانوس هند در سياست بين المللي– صفحه 625
 • روزنامه كيهان- مورخ 24/12/52
 • نگاه كنيد بهF.Rush Lo rook uillamo: , Pakistan under/ callenge p.22
 • پيرايش، هايده. همكاري‌هاي عمران منطقه‌اي آر. سي. دي . دانشگاه تهران

مركز مطالعات علمي بين المللي تهران، آبان 1355 از صفحه 4 الي 11 پراكنده

8-s.m.Burke. mains prings of Iudia and Pakistan

foreign policieo- university of minnesota

press-minnea polis -1974-p.228

9-روزنامه كيهان- مورخ 29/5/65

10- روزنامه اطلاعات 19/1/66

11-فرزين نيا، زيبا. سياست خارجي پاكستان: تغيير و تحول

(انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 1383)

12-زمانيان، عليرضا. گزينه اسناد روابط ايران و پاكستان.

(سياسي، اقتصادي و فرهنگي) از 1326 تا 1357 هجري شمسي (1987-1947)

13- بولتن ويژه اداره پنجم سياسي وزارت امور خارجه ص 40 و 39

 • سريع القم ، محمود. جزوه‌هاي درسي تجزيه وتحليل سياست خارجي
 • صدر، سيد محمد. امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، تهديدات و استراتژي مقابله در زمينه سياست خارجي، مجله سياست خارجي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي (سال نهم- 1374) ص 79 و 78
 • روزنامه جمهوري اسلامي ايران سال 15 شماره 4203، مورخ 10/9/82
 • حاجي يوسفي، امير محمد. ظرفيت نظامي و خطر جنگ

اجلاس وزراي نفت هند، پاكستان و ايران براي نهايي كردن انتقال گاز، اقتباس شده از اينترنت

 • ديدار نخست وزير پاكستان با سيد حسن خميني، آدرس اينترنتي

www.hayeteno.org

20-گفتگو با خورشيد احمد قصوري وزير امور خارجه پاكستان

روزنامه همشهري، سه شنبه 27 خرداد 1382 شماره 3079، اقتباس شده از اينترنت

21- كاتاليزور براي صلح، توافق نهايي ايران و هند براي احدا خط لوله گاز.

22-خط لوله صلح، اقتباس شده از اينترنت به آدرس فوق

23- صديق ، عايشه. مثلث مشكل زا مروري بر تاريخچه روابط ايران و پاكستان و افغانستان ترجمه موسوي، سعيده، شبكه خبري دانشجو، سازمان بسيج دانشجويي، 16/9/84

24- رئيس جمهوري ايران با رهبران الجزاير، پاكستان و ونزوئلا ديدار كرد.

نيويورك خبرگزاري جمهوري اسلامي 25/6/84 اقتباس شده از اينترنت

27- حضور هيات عالي رتبه پاكستاني در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي

ماهنامه 1380 دفتر مطالعات سياسي و بين المللي چهارشنبه 14/2/1379

26-فرزين فر، زيبا. ايران و هنر ثبات سياسي در پاكستان

27-سومين ميزگرد ايران و پاكستان، چهارم بهمن 1381، ماهنامه 168

دفتر مطالعات سياسي و بين الملل

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
[vc_row layout="ts-row-wide" el_class="fix-column-no-margin"][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner1.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner2.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][vc_column width="1/3"][ts_single_image img_url="https://drp30.com/wp-content/themes/gon/images/product-detail-banner3.png" link="#" style_effect="eff-border-scale" target="_self"][/vc_column][/vc_row]
بازگشت به بالا